• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 8151568051 plyn 378.- s DPH 2/2012 02.06.2023 SPP a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 02.06.2023
  Faktúra 8151568067 plyn 79.- s DPH 2/2012 02.06.2023 SPP a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 02.06.2023
  Faktúra 1230611388 TO doma 14.- s DPH 3/2018 02.06.2023 SWAN a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 02.06.2023
  Faktúra 202310 Hravé objavovanie - pracovný zošit - predškoláci 315.- s DPH 95/2023 01.06.2023 Jana Tomášková JT ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 01.06.2023
  Faktúra 2301015347 kiki Biznis internet 150.- s DPH 01.06.2023 Global Network Systems s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 01.06.2023
  Faktúra 1023060583 výkon zodpovednej osoby 6/2023 58,80 s DPH 01.06.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 01.06.2023
  Faktúra 1212303994 učebnice 1.-4 4 098,27 s DPH 97/2023 01.06.2023 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 01.06.2023
  Faktúra 12200005 služby trénera pre šport. prípravu - tenis 168.- s DPH 14/2022 01.06.2023 Mgr. Daniel Koňušík - GAMA ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 01.06.2023
  Faktúra 2419832 prenájom rohoží 5/2023 66,95 s DPH 31.05.2023 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 31.05.2023
  Faktúra OF06-20230242 škola v prírode 2600.- s DPH 96/2023 30.05.2023 CK Slniečko spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.05.2023
  Objednávka 97/2023 učebnice 1.-4 4 098,27 s DPH 29.05.2023 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 01.06.2023
  Faktúra 20230174 čistenie, odvoz a likvidácia odpadu z LT 336.- s DPH 91/2023 25.05.2023 CPB Solutions, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 25.05.2023
  Faktúra 20231256 teplo 4/23 1 831,70 s DPH 30/2014 24.05.2023 DCATHERM a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 24.05.2023
  Faktúra 20231257 teplo 4/2023 3 651,08 s DPH 30/2014 24.05.2023 DCATHERM a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 24.05.2023
  Faktúra 3200003463 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 1 080,54 s DPH 33/ŠJ 24.05.2023 Hôrka, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 24.05.2023
  Faktúra 3200003464 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 180,90 s DPH 33/ŠJ 24.05.2023 Hôrka, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 24.05.2023
  Faktúra 1420230040 výmena izolačného skla 221,75 s DPH 92/2023 24.05.2023 Spoločnosť Kováč s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 24.05.2023
  Faktúra 2023038 Kyberšikana - plagát, letáky 87.- s DPH 89/2023 23.05.2023 Kyberšikana, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 23.05.2023
  Objednávka 96/2023 škola v prírode 2600.- s DPH 22.05.2023 CK Slniečko spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.05.2023
  Objednávka 91/2023 čistenie, odvoz a likvidácia odpadu z LT 336.- s DPH 22.05.2023 CPB Solutions, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 25.05.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2324