• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra teplo - mš+šj v mš - 08/2023 596,92 s DPH 30/2014/T 13.09.2023 Dca Therm a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra ochrana osobných údajov - 08/2023 58,80 s DPH 7.18 04.08.2023 osobnyudaj.sk,s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra el. energia - ihrisko - 07/2023 16,43 s DPH 03.07.2023 Greenlogy a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra el. energia - mš + šj v mš - 07/2023 224,86 s DPH 03.07.2023 Greenlogy a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra učebné pomôcky - mš/PREDŠKOL. 397,00 s DPH 03.07.2023 Pebecon s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra čistiace prostriedky - šj v mš 222,74 s DPH 03.07.2023 Betrix, s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra hygienicke a čistiace potreby - šj v zš 391,08 s DPH 03.07.2023 Betrix, s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra oprava zemničov bleskozvodu v mš 509,80 s DPH 03.07.2023 BREMS s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra učebnice - zš I.+II.st./nenormatív 1 187,40 s DPH 03.07.2023 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra teplo - mš+šj v mš - 07/2023 556,59 s DPH 30/2014/T 11.08.2023 Dca Therm a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra Potraviny mš 175,19 s DPH 07.08.2023 KORUNA s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra aSc Agenda ZŠ + MŠ 2024 619,00 s DPH 03.07.2023 ASC ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra projektová podpora NP PoP2 - 07/2023 240,00 s DPH 12.22 04.08.2023 getton s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra teplo - zš+ok - 07/2023 466,90 s DPH 30/2014/T 11.08.2023 Dca Therm a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra rohože - 22.05-18.06.2023 66,95 s DPH 6/2012/1 03.07.2023 Lindstrom ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra plyn - šj v mš - 06/2023 79,00 s DPH 2.12 03.07.2023 SPP, a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra tlačivá -zš I. a II.st s DPH 06.07.2023 Ševt a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra Potraviny zš 2 752,20 s DPH 07.07.2023 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra Potraviny mš 950,82 s DPH 07.07.2023 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra kiki Biznis internet - 08/2023 150,00 s DPH 6.21 04.08.2023 Global Network Systems s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2610