• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva Dodatok k zmluve z 13.10.2019 4 096,00 s DPH 22.06.2020 CK Andromeda, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.06.2020
  Faktúra športová príprava futbal 12/2022 520.- s DPH 13/2022 29.12.2022 Akadémia Jozefa Jankecha, n.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 29.12.2022
  Faktúra 0000023 školské potreby pre ŠKD 950.- s DPH 170/2020 21.12.2020 Mgr. Stanislav Kršiak ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 21.12.2020
  Faktúra 0000062 zemné a výkopové práce 60.- s DPH 39/2021 14.05.2021 MJK STAV s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 14.05.2021
  Faktúra 0000191 zemné a výkopové práce, kamenivo , doprava 216.- s DPH 181/2020 21.12.2020 MJK STAV s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 21.12.2020
  Faktúra 1358 čistiace potreby MŠ 31,54 s DPH 4/2023 28.03.2023 Betrix, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 28.03.2023
  Faktúra 1374 čistiace a hygienické potreby 2 952,44 s DPH 4/2023 30.03.2023 Betrix, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.03.2023
  Faktúra 1385 kozmetické utierky do MŠ 81,60 s DPH 4/2023 31.03.2023 Betrix, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 31.03.2023
  Faktúra 1481 čistiace potreby MŠ ŠJ 122,81 s DPH 21.04.2023 Betrix, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 21.04.2023
  Faktúra 1482 čistiace tablety ŠJ ZŠ 193,93 s DPH 4/2023 21.04.2023 Betrix, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 21.04.2023
  Faktúra 1510 rukavice, odmasťovač - ŠJ 71,16 s DPH 4/2023 27.04.2023 Betrix, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 27.04.2023
  Faktúra 2024 utierky , toaletný papier, dezinfekcia 683,95 s DPH 2/2018 26.10.2020 Betrix, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.10.2020
  Faktúra 2140 čistiace potreby 82,61 s DPH 2/2018 16.11.2020 Betrix, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 18.11.2020
  Faktúra 2296 čistiace potreby 701,93 s DPH 2/2018 16.12.2020 Betrix, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 16.12.2020
  Faktúra 2297 dezinfekčné potreby 789,35 s DPH 2/2018 16.12.2020 Betrix, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 16.12.2020
  Faktúra 008/22 stavebnica na ľad pre deti vrátane oceľového vozíka 1200.- s DPH 51/2022 28.03.2022 B.R.A. Company s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 28.03.2022
  Faktúra 0012021 toner Canon CRGoriginál 2x 260.- s DPH 3/2021 03.02.2021 Mgr. Richard Malák PROTEUS ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 03.02.2021
  Faktúra 0012022 adaptér 35.- s DPH 12/2022 08.02.2022 Mgr. Richard Malák PROTEUS ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.02.2022
  Faktúra 0012023 batéria pre HP, ZŠ, lampa do projektora MŠ 205.- s DPH 13/2023 27.01.2023 Mgr. Richard Malák PROTEUS ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 27.01.2023
  Faktúra 21026 maliarske potreby 148,21 s DPH 11/2021 02.03.2021 COLOR Company plus s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 02.03.2021
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2324