Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Objednávka 3/2021 Tablety a IT doplnky 4 300.00 s DPH 26.02.2021 13.03.2021 31.03.2021 26.02.2021 ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom 26.02.2021
  VO: Podlimitná zákazka 2/2021 Výpočtová technika 13500.- bez DPH
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_23022021.docx
  verejná súťaž 09.03.2021 09.03.2021 23.03.2021 04.03.2021 ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom 23.02.2021
  Objednávka OBJ23239 Pracovné a učebné pomôcky a hry pre ŠKD 954,00 s DPH 18.12.2023 3via, s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
  Faktúra 2312130465 hry škd 954,00 s DPH 27.12.2023 3via, s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
  Objednávka 22/2022 Dixit 3,4,6,10 rozširujúce karty 127,92 s DPH 08.02.2022 3via, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.02.2022
  Faktúra 202202480 Dixit 3,4,6,10 rozširujúce karty 127,92 s DPH 22/2022 09.02.2022 3via, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.02.2022
  Objednávka OBJ23227 Učebné pomôcky - detské pečiatky 11,64 s DPH 06.12.2023 4Leaders, s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
  Faktúra 11/2022 ubytovanie , strava, doprava - LV 3700.- s DPH 23/2022 04.03.2022 A.K.R. TOUR, sr.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 04.03.2022
  Objednávka 23/2022 ubytovanie , strava, doprava - LV 3700.- s DPH 17.02.2022 A.K.R. TOUR, sr.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 04.03.2022
  Zmluva 26/2020 zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií s DPH 10.12.2020 A.V.I.S ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 10.12.2020
  Faktúra 210650 držiak na koše do umývačky - ŠJ ZŠ 198.- s DPH 193/2021 17.12.2021 AAA Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.12.2021
  Objednávka 188/2021 Hydra profi, ošetrovacie tablety 172,80 s DPH 08.12.2021 AAA Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.12.2021
  Faktúra 20210648 Hydra profi, ošetrovacie tablety 172,80 s DPH 188/2021 17.12.2021 AAA Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.12.2021
  Faktúra 230859 gastronádoby šj v zš 259,20 s DPH 20.12.2023 AAA Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
  Faktúra 200443 soľ tabletová25 kg, Hydra profi umývací 82,68 s DPH 137/2020 24.11.2020 AAA Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 24.11.2020
  Faktúra 200483 Ponorný mixér MP 450, ponorný mixér CMP 1404.- s DPH 155/2020 11.12.2020 AAA Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.12.2020
  Objednávka OBJ23183 Oprava pracovného stroja v kuchynskej prevádzke 120,00 s DPH 25.10.2023 AAA Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.11.2023
  Objednávka OBJ24022 Servis plynových zariadení v ŠJ v MŠ 42,00 s DPH 23.01.2024 AAA Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 14.02.2024
  Faktúra 210664 nástroj na čistenie krájača kociek, držiak na 6 diskov 188,40 s DPH 209/2021 17.12.2021 AAA Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.12.2021
  Faktúra 210141 Hydra profi umývací 70,68 s DPH 47/2021 12.05.2021 AAA Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.05.2021
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3048