Elektronická žiadosť o prijatie pre MŠ aj ZŠ

Prihláška na štúdium na našej škole

Vitajte na stránke školy, sme radi, že ste sa rozhodli zapísať vaše dieťa k nám.

Ďalšie tlačivá potrebné k štúdiu u nás môžete nájsť na web stránke školy.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Pozorne vyplňte všetky polia, pri vypĺňaní použite rodný list dieťaťa a OP rodičov. Ak sú v rodnom liste uvedení obaja a nebol im súdom upravený styk s dieťaťom, musia byť uvedení obaja zákonní zástupcovia aj v žiadosti. Meno oboch rodičov treba uviesť aj v prípade, že spolu nežijete v jednej domácnosti, ste rozvedení a pod.