Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Nástup žiakov do školy od 10.1.2022

  Podľa školského COVID semaforu

  Žiaci nastúpia do školy podľa pravidiel školského Covid semaforu. (Opatrenia sú rovnaké ako pred prerušním vyučovania pred prázdninami)

  Čo treba splniť pred nástupom:

  - každý žiak musí mať 2 ks rúška

  - rúško sa nosí aj v triede

  - vyplniť na EDUPAGE bezpríznakovosť žiaka (prípadne priniesť a odovzdať TU tlačenú podobu)

  - informujte svojho triedeho učiteľa o výnimke z karantény (očkovanie dieťaťa alebo prekonanie  dieťaťa COVID 19)

  - ak ste si požiadali o Ag samotesty, otestujte svoje dieťa a informujte o výsledku prostredníctvom EDUPAGE pred nástupom žiaka do školy

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • PREVÁDZKA MŠ POČAS ZIMNÝCH PRÁZDNIN

  Prevádzka MŠ so súhlasom zriaďovateľa mesta Dubnica nad Váhom bude prerušená od 23.12.2021 do 7.1.2022. Prevádzka MŠ bude obnovená 10.1.2021.

 • Demitrovka pomáha :)
  8. 12. 2021
  Demitrovci, spojme opäť sily a pomôžme tam, kde je to potrebné ❤️
  Vsetci sa už určite tešíme na Vianoce, a tie su aj o dobrých skutkoch a zázrakoch. Máme možnosť spraviť malý zázrak pre rodiny, ktoré sú v núdzi. Darujme trvanlivé potraviny a hygienické potreby a uľahčime život našim kamarátom. Zbierka na škole prebieha do 14.12. 2021. Každý zázrak sa začína dobrým úmyslom❤️ ĎAKUJEME 🙏
 • Mikuláš v našej Demitrovke :)
  6. 12. 2021 Mikuláš v našej Demitrovke 🎅🏻
  I do našej Demitrovky dnes zavítal sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi 🙂 Naše deti naozaj veľmi poslúchali, takže tentokrát čert nemal žiadnu prácu 🙂.
  Veľmi pekne by sme sa chceli poďakovať pánovi primátorovi Mgr. et Mgr. Peter Wolf - primátor za krásne mikulášske balíčky pre naše deti 🙂
  Prajeme všetkým kràsneho sv. Mikuláša, milí demitrovci!❤️ Foto v článku :) 

  #mikulas#demitrovka#posluchalisme👍
   
 • Demirovská výzva - Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok?
  30. 11. 2021 🎁 Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok?🎁 :) Veľa! A naše deti to dokázali aj tým, že priniesli a spoločne vytvorili približne 65 škatúľ! :) Krásna práca! Viac sa dočítate v našom článku. 
 • Deň Pavla Demitru
  30. 11. 2021 Počas Dňa Pavla Demitru, 29.11.2021, kedy by náš Paľko Demitra oslávil 47. narodeniny, sme, aj keď v obmedzenom režime, športovali. Čakal nás zaujímavý biatlon a vyučovanie bolo prispôsobené práve tomuto dňu. Viac v článku. 
 • Naša školská uniforma :)
  28. 11. 2021 Tento deň patril slušnému oblečeniu! :) Viac sa dočítate v našom článku. 
 • Peter Šťastný na "Demitrovku" nazabudol

  Nová kniha SUPER SLOVÁCI/SUPER SLOVAKS

  Dňa 18.11. 2021 dorazil do našej školy balík. Po otvorení, sme v ňom našli 20 ks kníh s názvom SUPER SLOVÁCI / SUPER SLOVAKS. Autormi kníh sú Zuzana Palovic, Gabriela Bereghazyova, David Keys. Kniha vyšla v nakladateľstve GLOBAL SLOVAKIA v spolupráci s vydavateľstvo EZOPO v roku 2021. V knihe nájdete príbehy 50 osobností Slovenska v slovenskej aj anglickej mutácii. Zastúpené sú historické osobnosti, vedci ,politici, umelci aj športovci. 15 kníh nájdete v našej školskej knižnici a ďalšie čakajú ako odmena talentovaným žiakom. Knihy budú využívať na hodinách vlastivedy, fyziky, dejepisu aj anglického jazyka. Publikácia je ilustrovaná maľbou, ukážky sú v galérii. Ďakujeme za tento dar, Peter Šťastný!

                                                                                                                            riaditeľ školy Mgr. Oto Bača

 • Demitrovská výzva - Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok?
  20. 11. 2021 Neváhaj a zapoj sa so svojou triedou do tej najkrajšej vianočnej výzvy! :) 
 • Projekt Menej psychológie, viac pohybovej aktivity

   

  Názov projektu:                       Menej psychológie, viac pohybovej aktivity

  Kód projektu v ITMS2014+:                 312011AHW7

  Miesto realizácie projektu:                 Trenčiansky kraj

  Výzva:                                                        OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

  Operačný program:                               Ľudské zdroje

  Prioritná os:                                             Vzdelávanie

   

  Špecifický cieľ:     Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

  Cieľ projektu:       Zlepšenie študijných výsledkov žiakov základných a stredných škôl v oblasti telesnej výchovy a športu, ako aj zabezpečenie zlepšeného študijného procesu prostredníctvom zvýšenej kvalifikácie pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl v zmysle platnej legislatívy.

  Termín realizácie projektu:   07/2021 – 12/2023

  Cieľové skupiny:

  1. Žiaci základných a stredných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
  2. Pedagogické a odborní zamestnanci základných a stredných škôl v zmysle platnej legislatívy

   

  Hlavná aktivita projektu:    

  • Aktivity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
  • Podpora športového potenciálu u žiakov, ktorá bude viesť k zlepšeniu ich športových výsledkov a k zlepšeniu ich zdravotného stavu, s podporou zdravého životného štýlu a stravovacích návykov

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  www.minedu.gov.sk                            www.sporttube.sk                        www.esf.gov.sk

   

  „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

  a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci

  Operačného programu Ľudské zdroje.“

   

 • SÚŤAŽÍME O Akdémiu MATEJA TÓTHA

  Pomôžte škole získať pre detí Akadémiu Mateja Tótha

  Škola sa zapojila do súťaže o získanie programu AKADÉMIA MATEJA TÓTHA. Je to športový program, ktorý už v rámci školského roka 2019/20 na našej škole prebiehal. Záujem detí o navštevovanie akadémie bol veľký, preto sme sa rozhodli zapojiť sa do súťaže o získanie tohoto programu. V súťaži ide o to nazbierať čo najviac hlasov. Hlasovať za našu školu môžete na linku pod textom, taktiež podrobné informácie získate na linku pod textom. Tu sú údaje pod ktorými sme registrovaní:

  Základná škola s MŠ, Centrum II 87, Dubnica nad Váhom 01841 Kraj: TrenčianskyKategória: 351 a viac žiakov

 • OZNAM

  Riaditeľské voľno žiakov ZŠ a prerušenie prevádzky MŠ

  Dňa 26.10. 2021 bude pre žiakov ZŠ riaditeľské voľno, v MŠ bude v uvedený deň prerušená prevádzka na oboch budovách MŠ, z dôvodu prerušenia dodávky tepla a teplej úžitkovej vody.

 • Jesenný zber papiera

  18. - 22.10.2021 od 14:00 do 16:00 hod pri jedálni

 • OZNAM

  OZNAM

  Vážení rodičia,

  chceme Vás touto cestou informovať, že na škole a v škôlke sa nám u niekoľkých detí vyskytol prípad infekčného ochorenia Ovčích kiahní. Preto žiadame rodičov o zvýšenú kontrolu pokožky detí predovšetkým rúk – dlaní, chodidiel a úst. V prípade zistenia príznakov je nutné kontaktovať / navštíviť detského lekára a oznámiť to v škole / škôlke. 

 • Microbitovanie
  21. 9. 2021 S čím sme sa na INF stretávali a čo nám microbit ponúka
 • Čo vieš o Pavlovi Demitrovi

  Vedomostný kvíz

  Vedomostný kvíz je určený žiakom základnej školy. Vyplmiť kvíz môžete po kliknutí na odkaz pod textom. Kvíz začína od 20.9. a bude dostupný do 28.11.2021. 29.11. počas "Dní Pavla Demitru" budú vylosovaní 2 výhercovia z tých  účastnkovi, ktorí správne odpovedia na kvízové otázky. Hlavnou cenou budú hokejky darované našimi reprezentantmi Martinom Chromiakom a Samuelom Kňažkom. Všetci účastníci dostanú malú pozornosť.

 • Plenárne a triedne rodičovské združenie

  Vážení rodičia, pozývame Vás dňa 23.9.2021 na Plenárne rodičovské združenie a následne triedne rodičovské združenie so začiatkom o 15:30 hod v triedach. Vaša účasť je dôležitá.

  V MŠ sa plenárne rodičovské združenie uskutoční individuálne po triedach v tomto kalendárnom týždni. Podrobnosti Vám oznámi ZRŠ pre MŠ p. Kadlečíková a p. učiteľky v triedach.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
  Centrum II č.87, 018 41
 • +421910943924

Fotogaléria