Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Jesenný zber papiera

  18. - 22.10.2021 od 14:00 do 16:00 hod pri jedálni

 • OZNAM

  OZNAM

  Vážení rodičia,

  chceme Vás touto cestou informovať, že na škole a v škôlke sa nám u niekoľkých detí vyskytol prípad infekčného ochorenia Ovčích kiahní. Preto žiadame rodičov o zvýšenú kontrolu pokožky detí predovšetkým rúk – dlaní, chodidiel a úst. V prípade zistenia príznakov je nutné kontaktovať / navštíviť detského lekára a oznámiť to v škole / škôlke. 

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Microbitovanie
  21. 9. 2021 S čím sme sa na INF stretávali a čo nám microbit ponúka
 • Čo vieš o Pavlovi Demitrovi

  Vedomostný kvíz

  Vedomostný kvíz je určený žiakom základnej školy. Vyplmiť kvíz môžete po kliknutí na odkaz pod textom. Kvíz začína od 20.9. a bude dostupný do 28.11.2021. 29.11. počas "Dní Pavla Demitru" budú vylosovaní 2 výhercovia z tých  účastnkovi, ktorí správne odpovedia na kvízové otázky. Hlavnou cenou budú hokejky darované našimi reprezentantmi Martinom Chromiakom a Samuelom Kňažkom. Všetci účastníci dostanú malú pozornosť.

 • Plenárne a triedne rodičovské združenie

  Vážení rodičia, pozývame Vás dňa 23.9.2021 na Plenárne rodičovské združenie a následne triedne rodičovské združenie so začiatkom o 15:30 hod v triedach. Vaša účasť je dôležitá.

  V MŠ sa plenárne rodičovské združenie uskutoční individuálne po triedach v tomto kalendárnom týždni. Podrobnosti Vám oznámi ZRŠ pre MŠ p. Kadlečíková a p. učiteľky v triedach.

 • 10 výročie smrti Pavla Demitru 7.9.2021

  Do našej školy už chodia aj deti, ktoré v čase nehody ešte nežili. Dnes je tá správna príležitosť prestať vnímať osobu Pavla Demitru len ako obeť leteckého nešťastia a určitú „senzáciu“ s tým spojenú. Dnes si treba uctiť jeho pamiatku a hlavne pripomenúť žiakom vlastnosti nášho Paľka, ktorými oplýval a ktoré ho predurčujú stať sa pre nich životným vzorom.

  Česť jeho pamiatke

   

  Nakoľko nám pandémia nedovoľuje usporiadať hromadnú celoškolskú športovú akciu, ktorú sme nazývali Dni Pavla Demitru, pripravili sme o Paľkovi kvíz z jeho životopisu a jeho vlastnostiach. Cenou budú hokejky od S. Kňažka a M. Chromiaka, ktoré nám darovali pri svojej návšteve.

 • Kloktacie testy - aktualizácia 30.8.2021

  Kloktacie testy - aktualizácia 30.8.2021

  Vážení rodičia,

  ak ste v našom prieskume o záujem o kloktacie testy prejavili o ne záujem, nasledujúce informácie sú venované vám.

  Je na vás, či sa rozhodnete urobiť testovanie u vás doma, alebo to necháte na nás - na školu.

  V prípade, že chcete, aby TESTOVANIE VYKONALA ŠKOLA, poprosíme vás, aby ste nám do piatka 3.9.2021 doručili vyplnené tlačivá

  - Súhlas dotknutej osoby

  - Zber údajov

  Oba dokumenty nájdete v predošlom článku o kloktacích testoch.

  Na tlačivo zber údajov doplňte prosím informáciu, ak bol žiak/žiačka v posledných 6 mesiacoch pozitívne testovaný na COVID-19.

  Testovanie sa na našej škole uskutoční 6.9.2021 od 8:00 (Prípadnú zmenu termínu vám dáme vedieť cez našu stránku.)

  PREČÍTAJTE SI POZORNE LIST OD TESTOVACEJ SPOLOČNOSTI, KDE NÁJDETE PODROBNÉ INFORMÁCIE AKO SA DOSTANETE K VÝSLEDKOM: Informacny_list_k_testovaniu_ziakov_na_skolach_-_pre_rodicov.pdf

  Dokumenty doneste na sekretariát školy alebo zástupkyni riaditeľa Mgr. Košinárovej

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  V prípade, že chcete TESTOVAŤ DOMA, je potrebné, aby ste si vyzdvihli testovaciu sadu v škole. Presný čas od kedy si môžete sadu prevziať vám bude zaslaný mailom. (kontrolujte prosím aj spam.) V utorok 31.8 by mala naša škola obdržať testovacie sady. Hneď ako sa tak stane, posunieme vám informáciu o možnom čase prevzatia. 

  V tomto prípade budete musieť odobratú vzorku doniesť do školy v pondelok hneď ráno spolu s tlačivami:

  - Čestné vyhlásenie - samoodber

  - Zber údajov

  Oba dokumenty nájdete v predošlom článku o kloktacích testoch.

  Na tlačivo zber údajov doplňte prosím informáciu, ak bol žiak/žiačka v posledných 6 mesiacoch pozitívne testovaný na COVID-19.

  TIETO DOKUMENTY A VZORKU ODOVZDÁTE ZAMESTNANCOM ŠKOLY HNEĎ PRI VSTUPE DO ŠKOLY 6.9.2021.

  PREČÍTAJTE SI POZORNE LIST OD TESTOVACEJ SPOLOČNOSTI, KDE NÁJDETE PODROBNÉ INFORMÁCIE AKO SA DOSTANETE K VÝSLEDKOM - viď dokument vyššie


 • Kloktacie testy - covid

  Kloktacie testy - covid

  Vážení rodičia,

  pred pár dňami sme prostredníctvom Edupage spustili zisťovanie záujmu o kloktacie testy pre vaše deti. Ak ste takéto niečo nepostrehli, prosíme, aby ste cez Edupage v časti "Prihlasovanie" vyjadrili svoj záujem/nezáujem o takýto test. Rovnako v tejto sekcii prebieha zisťovanie záujmu o samotestovacie tyčinkové sady pre žiakov. Prosíme, aby ste vyjadrili váš názor na oba najneskôr do 25.8 do 23:59hod

  Tento kloktací test sa podľa informácií z ministerstva vykoná pre záujemcov jednorázovo na začiatku šk.roka - termín bude upresnený v najbližších dňoch. 

  Ak sa rozhodnete dať škole súhlas, je potrebné, aby ste vyplnili Súhlas dotknutej osoby - suhlas_dotknutej_osoby.doc a tiež tlačivo Zber údajov - zber_udajov.docx

  Tento test môžete vykonať aj v domácom prostredí a v tom prípade potrebujete vyplniť tlačivo Čestné vyhlásenie o samoodbere - cestne_vyhlasenie_samoodber.docx a tlačivo zber údajov uvedené vyššie.

  V prípade domáceho testovania si prosím pozorne preštudujte návod - navod_na_pouzitie.pdf a pozrite si inštruktážne video -  https://testujemeskoly.sk/


 • Oznam školskej jedálne

  Oznam školskej jedálne

  Vedúca ŠJ oznamuje, že poštové poukážky na stravu budú vydávané pre všetkých stravníkov (MŠ aj ZŠ) v dňoch 23.8-26.8 2021 od 7:00 do 14:30 hod. u vedúcej ŠJ (ZŠ - vchod od ihriska) pre žiakov ZŠ + deti z MŠ v ZŠ, a na elokovanom pracovisku Centrum II 85 (v kuchyni od parkoviska) pre deti z MŠ Centrum II 85.

  Uhradené poukážky treba odovzdať do 27.8.2021.

  Každý stravník (MŠ aj ZŠ) musí odovzdať aj vyplnený zápisný lístok na stravovanie: novy_zapisny_listok.odt

  (odovzdáva sa každý rok)


  Aktuálne informácie k poskytovaniu dotácií na stravovanie detí nájdete v tejto prílohe: info_k_dotaciam_na_stravovanie.docx

  V prípade, že si chcete uplatniť nárok na dotáciu na stravovanie (viď predošlá príloha), je potrebné odovzdať škole čestné vyhlásenie, že nepoberáte zvýšený daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov: cestne_vyhlasenie_SJ.docx a žiadosť: Ziadost_SJ.docx​​​​​​​​​​​​​​

 • Informácie o zmenách v poskytovaní dotácií na stravu

  Prostredníctvom právnych úprav zákona č. 544/2021 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí sa rodiny SR, ktoré nadobudnú účinnosť 1. augusta 2021, boli v poskytovaní dotácií na stravu vykonané zmeny.

   

   

  Od nového školského roku 2021/2022 tak budú mať nárok na dotáciu len deti, ktoré navštevujú materskú alebo základnú školu a žijú v domácnosti, v ktorej:

  • sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • je príjem najviac vo výške životného minima,
  • prípadne ide o dieťa, ktorého členovia domácnosti nepoberajú daňový bonus,
  • majú potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • majú potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • majú čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (viď príloha).

   

  Podľa novej vyhlášky nemajú nárok na dotáciu stravníci s diétou. Pokiaľ stravník s diétou spĺňa jednu z vyššie uvedených podmienok, má nárok na dotáciu.

   

  Potvrdenia je potrebné odovzdať do 6. augusta 2021 osobne na podateľni Mestského úradu Dubnica nad Váhom, prípadne osobne na oddelení školstva.

   

 • PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN-rozpis jednotlivých týždňov

  PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN-rozpis jednotlivých týždňov

   

   1.7.-2.7.2021  a  6.-9.7.2021

   

  Prevádzka MŠ v tomto období bude v obidvoch budovách :

   

  Budova č.85(malá škôlka)

  PAVILÓN 1:  1.trieda (prízemie) - deti z 1. a 2. triedy MŠ P.Demitru

                      2. trieda (poschodie) - deti z MŠ Pod hájom

   

  PAVILÓN 2:  3. trieda (poschodie) -  deti zo 3. a 4. triedy MŠ P.Demitru

                       4.trieda (prízemie) – deti z MŠ C I 32

   

  Budova č.87(veľká škôlka)      6.trieda - deti z 5. a 6. triedy MŠ P.Demitru

                                                    8. trieda - deti zo 7. a 8. triedy MŠ P.Demitru

   

   

   2.8.2021-6.8.2021

   

   

  Prevádzka MŠ bude v tomto období iba v budove č.85(malá škôlka)

   

  PAVILÓN 1 (vchod od ,,Farby-laky“): 

  1.trieda (prízemie):  deti z 1. a 2.triedy MŠ P.Demitru + MŠ C II 72(Rozptyl)

  2. trieda (poschodie): deti z MŠ Pod hájom + MŠ El.pracovisko C I 29

   

  PAVILÓN 2 (vchod od,,Paneláku“):

   3. trieda (poschodie):  deti z 3., 4.,5.a 6. triedy MŠ P. Demitru

   4.trieda (prízemie):     deti z7.+8.triedy MŠ P.Demitru +deti z MŠ  C I 32

   

   

   

   23.8.2021-27.8.2021  a  30.8.2021-31.8.2021

   

   

  Prevádzka MŠ bude v tomto období iba v budove č.85(malá škôlka)

   

  PAVILÓN 1:  1.trieda (prízemie) deti z 1. a 2.triedy

                       2.trieda (poschodie) deti z 5. a 7. triedy

   

  PAVILÓN 2:  3. trieda (poschodie)  deti z 3. a 4.triedy

                      4. trieda (prízemie)  deti zo 6. a 8.triedy

   

   

  Prajeme Vám príjemne prežité leto 2021!

                                                                        Vedenie MŠ

   

 • Skrátené vyučovanie 22.6.2021

  Prevádzka ŠKD aj MŠ v pôvodnom režime do 16:00 hod

  Vážení rodičia, oznamujem Vám, že dňa 22.6.2021 budú vyučovacie hodiny skrátené na 35 min, 7 vyučovacie hodiny sú zrušené. Prestávky ako aj prevádzka MŠ a ŠKD sú v pôvodnom režime.

  Dňa 23.6. sa uskutoční účelové cvičenie. (podrobnujšie info podajú triedni učitelia)

  od 23. 6. sa na I. stupni vyučujú 4VH (triedne práce) a na II. stupni 5 VH (triedne práce).

  Žiadam rodičov, aby deťom dali čiapku a dostatok tekutín.

 • Trifest

  Mestský športový areál 26.6.2021 od 10:00 hod

 • VYHLÁSENIE 2. KOLA VOĽBY DO RŠ 2021-2025

  Nakoľko sa v prvom kole voľby členov (zástupcov rodičov ZŠ) do Rady školy nezúčastnilo minimálne 50% oprávnených voličov, volebná komisia v zmysle Volebného poriadku do Rady školy ZŠ s MŠ Pavla Demitru 2021-2025 vyhlasuje druhé kolo volieb do rady školy, ktoré sa uskutoční dnes t.j. 10.6.2021 od 16:30 do 17:30 hod v školskej jedálni. Vyzývam rodičov na účasť vo voľbách. r.š. Mgr. Oto Bača

 • Sme pripravení na Tokio!
  7. 6. 2021 V našej Demitrovke vznikol nový olympijský kútik :) Viac sa dočítate v našom článku. 
 • 3. 6. 2021 Deti z našej školy sa zapájajú do celoeurópskej iniciatívy Hrdinovia FAST, ktorej cieľom je vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody a naučiť ich zavolať prvú pomoc včas. Na Slovensku realizuje kampaň pacientska organizácia Sekunda pre život a záštitu nad týmto projektom preberalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Základné a materské školy, ale aj jednotlivci, sa môžu prihlásiť do bezplatného päťtýždňového vzdelávacieho programu Hrdinovia FAST  cez oficiálnu webovú stránku https://bit.ly/hrdinovia_112.
 • ZBERNÉ TRIEDY

  ZBERNÉ TRIEDY

   

  Zlepšujúca sa epidemiologická situácia v našom okrese nám umožňuje od pondelka 31.5.2021 opäť zaviesť tzv. ,,zberné triedy“ pre všetky deti, kde bude pedagogický dozor zabezpečovať vždy len jeden pedagogický zamestnanec.

   

  Budova č.85- ,,malá škôlka"

  ,,Ranná zberná trieda“

  Od 6:00-6:30hod.- 1.trieda – prízemie- pavilón 1-vchod od ,,Farba-laky“

   

  ,,Poobedná zberná trieda“

  Od 15:30-16:00hod- 1.trieda – prízemie- pavilón 1-vchod od ,,Farba-laky“

   

  Budova č.87- ,,MŠ v ZŠ"

  ,,Ranná zberná trieda“

  Od 6:00-6:30hod.- 6.trieda –pre deti z 5. a 6.triedy

                                 7.trieda- pre deti zo 7.a 8.triedy

   

  ,,Poobedná zberná trieda“

  Od 15:30-16:00hod- 6.trieda –pre deti zo 5. a 6.triedy

                                    8.trieda- pre deti zo 7.a 8.triedy

   

  PREVÁDZKA V JEDNOTLIVÝCH TRIEDACH:

   

  1.trieda:   6:00-16:00hod.- v 1.triede

   

  2.trieda:   6:00-6:30hod.- v 1.triede

                    6:30-15:30hod.- v 2.triede

                    15:30-16:00hod.-v 1.triede

   

  3.trieda:   6:00-6:30hod.- v 1.triede

                    6:30-15:30hod.- v 3.triede

                    15:30-16:00hod.-v 1.triede

   

  4.trieda:   6:00-6:30hod.- v 1.triede

                    6:30-7:00hod.- v 3.triede

                    7:00-15:00hod.- v 4.triede

                    15:00-15:30hod.- v 3.triede

                    15:30-16:00hod.-v 1.triede

   

  5.trieda:   6:00-6:30hod.- v 6.triede

   

                    6:30-15:30hod.- v 5.triede

                    15:30-16:00hod.-v 6.triede

   

  6.trieda:   6:00-16:00hod.- v 6.triede

   

  7.trieda:   6:00-15:30hod.- v 7.triede

                    15:30-16:00hod.- v 8.triede

   

  8.trieda:   6:00-6:30hod.- v 7.triede

                    6:30-16:00hod.-v 8.triede

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
  Centrum II č.87, 018 41
 • +421910943924

Fotogaléria