Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • 10 výročie smrti Pavla Demitru 7.9.2021

  Do našej školy už chodia aj deti, ktoré v čase nehody ešte nežili. Dnes je tá správna príležitosť prestať vnímať osobu Pavla Demitru len ako obeť leteckého nešťastia a určitú „senzáciu“ s tým spojenú. Dnes si treba uctiť jeho pamiatku a hlavne pripomenúť žiakom vlastnosti nášho Paľka, ktorými oplýval a ktoré ho predurčujú stať sa pre nich životným vzorom.

  Česť jeho pamiatke

   

  Nakoľko nám pandémia nedovoľuje usporiadať hromadnú celoškolskú športovú akciu, ktorú sme nazývali Dni Pavla Demitru, pripravili sme o Paľkovi kvíz z jeho životopisu a jeho vlastnostiach. Cenou budú hokejky od S. Kňažka a M. Chromiaka, ktoré nám darovali pri svojej návšteve.

 • Kloktacie testy - aktualizácia 30.8.2021

  Kloktacie testy - aktualizácia 30.8.2021

  Vážení rodičia,

  ak ste v našom prieskume o záujem o kloktacie testy prejavili o ne záujem, nasledujúce informácie sú venované vám.

  Je na vás, či sa rozhodnete urobiť testovanie u vás doma, alebo to necháte na nás - na školu.

  V prípade, že chcete, aby TESTOVANIE VYKONALA ŠKOLA, poprosíme vás, aby ste nám do piatka 3.9.2021 doručili vyplnené tlačivá

  - Súhlas dotknutej osoby

  - Zber údajov

  Oba dokumenty nájdete v predošlom článku o kloktacích testoch.

  Na tlačivo zber údajov doplňte prosím informáciu, ak bol žiak/žiačka v posledných 6 mesiacoch pozitívne testovaný na COVID-19.

  Testovanie sa na našej škole uskutoční 6.9.2021 od 8:00 (Prípadnú zmenu termínu vám dáme vedieť cez našu stránku.)

  PREČÍTAJTE SI POZORNE LIST OD TESTOVACEJ SPOLOČNOSTI, KDE NÁJDETE PODROBNÉ INFORMÁCIE AKO SA DOSTANETE K VÝSLEDKOM: Informacny_list_k_testovaniu_ziakov_na_skolach_-_pre_rodicov.pdf

  Dokumenty doneste na sekretariát školy alebo zástupkyni riaditeľa Mgr. Košinárovej

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  V prípade, že chcete TESTOVAŤ DOMA, je potrebné, aby ste si vyzdvihli testovaciu sadu v škole. Presný čas od kedy si môžete sadu prevziať vám bude zaslaný mailom. (kontrolujte prosím aj spam.) V utorok 31.8 by mala naša škola obdržať testovacie sady. Hneď ako sa tak stane, posunieme vám informáciu o možnom čase prevzatia. 

  V tomto prípade budete musieť odobratú vzorku doniesť do školy v pondelok hneď ráno spolu s tlačivami:

  - Čestné vyhlásenie - samoodber

  - Zber údajov

  Oba dokumenty nájdete v predošlom článku o kloktacích testoch.

  Na tlačivo zber údajov doplňte prosím informáciu, ak bol žiak/žiačka v posledných 6 mesiacoch pozitívne testovaný na COVID-19.

  TIETO DOKUMENTY A VZORKU ODOVZDÁTE ZAMESTNANCOM ŠKOLY HNEĎ PRI VSTUPE DO ŠKOLY 6.9.2021.

  PREČÍTAJTE SI POZORNE LIST OD TESTOVACEJ SPOLOČNOSTI, KDE NÁJDETE PODROBNÉ INFORMÁCIE AKO SA DOSTANETE K VÝSLEDKOM - viď dokument vyššie


 • Kloktacie testy - covid

  Kloktacie testy - covid

  Vážení rodičia,

  pred pár dňami sme prostredníctvom Edupage spustili zisťovanie záujmu o kloktacie testy pre vaše deti. Ak ste takéto niečo nepostrehli, prosíme, aby ste cez Edupage v časti "Prihlasovanie" vyjadrili svoj záujem/nezáujem o takýto test. Rovnako v tejto sekcii prebieha zisťovanie záujmu o samotestovacie tyčinkové sady pre žiakov. Prosíme, aby ste vyjadrili váš názor na oba najneskôr do 25.8 do 23:59hod

  Tento kloktací test sa podľa informácií z ministerstva vykoná pre záujemcov jednorázovo na začiatku šk.roka - termín bude upresnený v najbližších dňoch. 

  Ak sa rozhodnete dať škole súhlas, je potrebné, aby ste vyplnili Súhlas dotknutej osoby - suhlas_dotknutej_osoby.doc a tiež tlačivo Zber údajov - zber_udajov.docx

  Tento test môžete vykonať aj v domácom prostredí a v tom prípade potrebujete vyplniť tlačivo Čestné vyhlásenie o samoodbere - cestne_vyhlasenie_samoodber.docx a tlačivo zber údajov uvedené vyššie.

  V prípade domáceho testovania si prosím pozorne preštudujte návod - navod_na_pouzitie.pdf a pozrite si inštruktážne video -  https://testujemeskoly.sk/


 • Oznam školskej jedálne

  Oznam školskej jedálne

  Vedúca ŠJ oznamuje, že poštové poukážky na stravu budú vydávané pre všetkých stravníkov (MŠ aj ZŠ) v dňoch 23.8-26.8 2021 od 7:00 do 14:30 hod. u vedúcej ŠJ (ZŠ - vchod od ihriska) pre žiakov ZŠ + deti z MŠ v ZŠ, a na elokovanom pracovisku Centrum II 85 (v kuchyni od parkoviska) pre deti z MŠ Centrum II 85.

  Uhradené poukážky treba odovzdať do 27.8.2021.

  Každý stravník (MŠ aj ZŠ) musí odovzdať aj vyplnený zápisný lístok na stravovanie: novy_zapisny_listok.odt

  (odovzdáva sa každý rok)


  Aktuálne informácie k poskytovaniu dotácií na stravovanie detí nájdete v tejto prílohe: info_k_dotaciam_na_stravovanie.docx

  V prípade, že si chcete uplatniť nárok na dotáciu na stravovanie (viď predošlá príloha), je potrebné odovzdať škole čestné vyhlásenie, že nepoberáte zvýšený daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov: cestne_vyhlasenie_SJ.docx a žiadosť: Ziadost_SJ.docx​​​​​​​​​​​​​​

 • Informácie o zmenách v poskytovaní dotácií na stravu

  Prostredníctvom právnych úprav zákona č. 544/2021 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí sa rodiny SR, ktoré nadobudnú účinnosť 1. augusta 2021, boli v poskytovaní dotácií na stravu vykonané zmeny.

   

   

  Od nového školského roku 2021/2022 tak budú mať nárok na dotáciu len deti, ktoré navštevujú materskú alebo základnú školu a žijú v domácnosti, v ktorej:

  • sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • je príjem najviac vo výške životného minima,
  • prípadne ide o dieťa, ktorého členovia domácnosti nepoberajú daňový bonus,
  • majú potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • majú potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • majú čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (viď príloha).

   

  Podľa novej vyhlášky nemajú nárok na dotáciu stravníci s diétou. Pokiaľ stravník s diétou spĺňa jednu z vyššie uvedených podmienok, má nárok na dotáciu.

   

  Potvrdenia je potrebné odovzdať do 6. augusta 2021 osobne na podateľni Mestského úradu Dubnica nad Váhom, prípadne osobne na oddelení školstva.

   

 • PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN-rozpis jednotlivých týždňov

  PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN-rozpis jednotlivých týždňov

   

   1.7.-2.7.2021  a  6.-9.7.2021

   

  Prevádzka MŠ v tomto období bude v obidvoch budovách :

   

  Budova č.85(malá škôlka)

  PAVILÓN 1:  1.trieda (prízemie) - deti z 1. a 2. triedy MŠ P.Demitru

                      2. trieda (poschodie) - deti z MŠ Pod hájom

   

  PAVILÓN 2:  3. trieda (poschodie) -  deti zo 3. a 4. triedy MŠ P.Demitru

                       4.trieda (prízemie) – deti z MŠ C I 32

   

  Budova č.87(veľká škôlka)      6.trieda - deti z 5. a 6. triedy MŠ P.Demitru

                                                    8. trieda - deti zo 7. a 8. triedy MŠ P.Demitru

   

   

   2.8.2021-6.8.2021

   

   

  Prevádzka MŠ bude v tomto období iba v budove č.85(malá škôlka)

   

  PAVILÓN 1 (vchod od ,,Farby-laky“): 

  1.trieda (prízemie):  deti z 1. a 2.triedy MŠ P.Demitru + MŠ C II 72(Rozptyl)

  2. trieda (poschodie): deti z MŠ Pod hájom + MŠ El.pracovisko C I 29

   

  PAVILÓN 2 (vchod od,,Paneláku“):

   3. trieda (poschodie):  deti z 3., 4.,5.a 6. triedy MŠ P. Demitru

   4.trieda (prízemie):     deti z7.+8.triedy MŠ P.Demitru +deti z MŠ  C I 32

   

   

   

   23.8.2021-27.8.2021  a  30.8.2021-31.8.2021

   

   

  Prevádzka MŠ bude v tomto období iba v budove č.85(malá škôlka)

   

  PAVILÓN 1:  1.trieda (prízemie) deti z 1. a 2.triedy

                       2.trieda (poschodie) deti z 5. a 7. triedy

   

  PAVILÓN 2:  3. trieda (poschodie)  deti z 3. a 4.triedy

                      4. trieda (prízemie)  deti zo 6. a 8.triedy

   

   

  Prajeme Vám príjemne prežité leto 2021!

                                                                        Vedenie MŠ

   

 • Skrátené vyučovanie 22.6.2021

  Prevádzka ŠKD aj MŠ v pôvodnom režime do 16:00 hod

  Vážení rodičia, oznamujem Vám, že dňa 22.6.2021 budú vyučovacie hodiny skrátené na 35 min, 7 vyučovacie hodiny sú zrušené. Prestávky ako aj prevádzka MŠ a ŠKD sú v pôvodnom režime.

  Dňa 23.6. sa uskutoční účelové cvičenie. (podrobnujšie info podajú triedni učitelia)

  od 23. 6. sa na I. stupni vyučujú 4VH (triedne práce) a na II. stupni 5 VH (triedne práce).

  Žiadam rodičov, aby deťom dali čiapku a dostatok tekutín.

 • Trifest

  Mestský športový areál 26.6.2021 od 10:00 hod

 • VYHLÁSENIE 2. KOLA VOĽBY DO RŠ 2021-2025

  Nakoľko sa v prvom kole voľby členov (zástupcov rodičov ZŠ) do Rady školy nezúčastnilo minimálne 50% oprávnených voličov, volebná komisia v zmysle Volebného poriadku do Rady školy ZŠ s MŠ Pavla Demitru 2021-2025 vyhlasuje druhé kolo volieb do rady školy, ktoré sa uskutoční dnes t.j. 10.6.2021 od 16:30 do 17:30 hod v školskej jedálni. Vyzývam rodičov na účasť vo voľbách. r.š. Mgr. Oto Bača

 • Sme pripravení na Tokio!
  7. 6. 2021 V našej Demitrovke vznikol nový olympijský kútik :) Viac sa dočítate v našom článku. 
 • 3. 6. 2021 Deti z našej školy sa zapájajú do celoeurópskej iniciatívy Hrdinovia FAST, ktorej cieľom je vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody a naučiť ich zavolať prvú pomoc včas. Na Slovensku realizuje kampaň pacientska organizácia Sekunda pre život a záštitu nad týmto projektom preberalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Základné a materské školy, ale aj jednotlivci, sa môžu prihlásiť do bezplatného päťtýždňového vzdelávacieho programu Hrdinovia FAST  cez oficiálnu webovú stránku https://bit.ly/hrdinovia_112.
 • ZBERNÉ TRIEDY

  ZBERNÉ TRIEDY

   

  Zlepšujúca sa epidemiologická situácia v našom okrese nám umožňuje od pondelka 31.5.2021 opäť zaviesť tzv. ,,zberné triedy“ pre všetky deti, kde bude pedagogický dozor zabezpečovať vždy len jeden pedagogický zamestnanec.

   

  Budova č.85- ,,malá škôlka"

  ,,Ranná zberná trieda“

  Od 6:00-6:30hod.- 1.trieda – prízemie- pavilón 1-vchod od ,,Farba-laky“

   

  ,,Poobedná zberná trieda“

  Od 15:30-16:00hod- 1.trieda – prízemie- pavilón 1-vchod od ,,Farba-laky“

   

  Budova č.87- ,,MŠ v ZŠ"

  ,,Ranná zberná trieda“

  Od 6:00-6:30hod.- 6.trieda –pre deti z 5. a 6.triedy

                                 7.trieda- pre deti zo 7.a 8.triedy

   

  ,,Poobedná zberná trieda“

  Od 15:30-16:00hod- 6.trieda –pre deti zo 5. a 6.triedy

                                    8.trieda- pre deti zo 7.a 8.triedy

   

  PREVÁDZKA V JEDNOTLIVÝCH TRIEDACH:

   

  1.trieda:   6:00-16:00hod.- v 1.triede

   

  2.trieda:   6:00-6:30hod.- v 1.triede

                    6:30-15:30hod.- v 2.triede

                    15:30-16:00hod.-v 1.triede

   

  3.trieda:   6:00-6:30hod.- v 1.triede

                    6:30-15:30hod.- v 3.triede

                    15:30-16:00hod.-v 1.triede

   

  4.trieda:   6:00-6:30hod.- v 1.triede

                    6:30-7:00hod.- v 3.triede

                    7:00-15:00hod.- v 4.triede

                    15:00-15:30hod.- v 3.triede

                    15:30-16:00hod.-v 1.triede

   

  5.trieda:   6:00-6:30hod.- v 6.triede

   

                    6:30-15:30hod.- v 5.triede

                    15:30-16:00hod.-v 6.triede

   

  6.trieda:   6:00-16:00hod.- v 6.triede

   

  7.trieda:   6:00-15:30hod.- v 7.triede

                    15:30-16:00hod.- v 8.triede

   

  8.trieda:   6:00-6:30hod.- v 7.triede

                    6:30-16:00hod.-v 8.triede

   

 • Povinnosti zákonného zástupcu od 17.5.2021

  Informácia pre rodičov

  Zákonný zástupca

  a)Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. zo školského klubu detí, zo školskej jedálne(prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

  b)Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška/respirátory(náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

  c)Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne na školský rok 2020/2021.

  d)Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti . Pri prerušení viac ako 5 pracovných(víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

  e)V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

  V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

  a)podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

  b)ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží pri návrate žiaka do školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

 • NAHLASOVANIE ZÁUJMU O MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN 2021

  ROZPIS PREVÁDZKY MATERSKÝCH ŠKÔL V JEDNOTLIVÝCH TÝŽDŇOCH POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN 2021:


  eduresized_185579105_829696721259695_3449575264620268033_n.jpg
  Mesto Dubnica n/V dáva možnosť rodičom prihlásiť si svoje dieťa do MŠ počas celých letných prázdnin aj v čase kedy je MŠ, ktorú dieťa navštevuje zatvorená - podľa rozpisu. Záujem je záväzný, nahláste ho v triede do pripraveného tlačiva. Prosíme o zodpovedný prístup. Počas prázdninového obdobia budú triedy spájané.

  Zákonný zástupca dieťaťa je povinný pravdivo vyplniť informovaný súhlas zákonného zástupcu.


  POPLATKY:

  Šek na školné (10€/týždeň)-okrem predškolákov sa uhrádza na účet materskej školy, ktorú dieťa navštevovalo v školskom roku 2020/21. Poplatok musí byť uhradený vopred a doklad o úhrade odovzdaný do 25.6.2021.

   Šek za stravu- aj predškoláci si rodič dieťaťa vyzdvihne u vedúcej školskej jedálne v náhradnej materskej škole od 21.6.2021 v čase od 7:30 do 14:00 hod., do ktorej prihlasuje dieťa a tu odovzdá doklad o zaplatení stravy do 25.6.2021 (piatok) do 14.00 hodiny. Zaplatený počet dní za stravu je záväzný, preplatky sa nevracajú.

 • Nástup ročníkov 5,6,7 na prezenčné vyučovanie

  Nástup ročníkov 5,6,7 na prezenčné vyučovanie

  Vážení rodičia,

  nakoľko je náš okres podľa aktuálnej mapy Covid školského semafóru od 10.5 v červenej farbe, t.j. II.stupeň varovania, nastupujú do školy na prezenčné vyučovanie všetky ročníky našej základnej školy.

  Ročníky 5,6 a 7 budú mať počas prvých dvoch týždňov adaptačné vzdelávanie, počas ktorého nebudú hodnotení a budú končiť piatou vyučovacou hodinou, podľa ich aktuálneho rozvrhu. 

  Pred nástupom do školy je nutné odovzdať Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré máte k dispozícii na edupage. Na vstup žiaka do školy NIE JE POTREBNÉ preukázať sa testom žiaka ani zákonného zástupcu.

  Vstup iných osôb do školy je podmienený preukázaním sa negatívnym výsledkom testu, nie starším ako 14 dní, alebo dokladom preukazujúcim jednu z platných výnimiek z testovania.

  Záujemcovia o stravovanie v školskej jedálni od 10.5 z ročníkov 5, 6 a 7 sa musia nahlásiť na stravovanie prostredníctvom triedneho učiteľa, ktorému nahlásia záujem do 7.5 (piatok) do 10:00hod.

   

  Viac o Covid školskom semafóre nájdete tu: Covid školský semafór

 • Deň Zeme v Demitrovke :)
  3. 5. 2021

  🌍Deň Zeme :)

  Našich najmenších žiakov naučili pani učiteľky ako správne triediť odpad. Kreslili, maľovali a vytvorili skutočne krásne práce.

  Nezaháľali samozrejme ani žiaci 2.stupňa. Pomáhali pri čistení areálu školy, mapovali znečistené miesta nášho mesta fotodokumentáciou a videonahrávkami. Najväčší nadšenci všetko to, čo do prírody nepatrí , nakoniec aj odniesli.

  Všetky decká odviedli kus dobrej práce a my im za to ďakujeme.

 • Úspech nášho Peťa Bagina v celoslovenskej súťaži AMAVET :)
  3. 5. 2021 Náš Peťo Bagin zo 6.B získal nedávno Špeciálnu cenu hodnotiacej komisie v celoslovenskej súťaži AMAVET so svojou únikovou hrou o Danielovi Hevierovi :) Gratulujeme! Viac v našom článku. 
 • Oznam

  Oznam

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že rodičia a žiaci sa nemusia v školách a školských zariadeniach  v Dubnici nad Váhom, od zajtra 29.04.2021 preukazovať negatívnym testom na ochorenie COVID 19.

  Vláda s účinnosťou od 29. apríla (štvrtok) zaradila medzi výnimky zo zákazu vychádzania( po novom  aj v bordových okresoch, v ktorom sa aktuálne nachádzame a budeme aj budúci týždeň) aj cestu do školy a do školského zariadenia a cestu späť pre dieťa materskej školy aj žiaka základnej školy a výnimku na cestu na účel sprevádzania vyššie uvedeného dieťaťa a žiaka a na cestu späť.

  Aktuálna regionálna charakteristika obmedzení  školách od 26.04.2021 a od 03.05.2021 – Okres Ilava – III.stupeň( bordová farba)

  Len pre okresy, ktoré sú v IV. stupni varovania(čierne okresy) – platia rovnaké pravidlá ako doteraz.

  Tu nájdete link na aktuálnu Vyhlášku 197 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_197.pdf

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
  Centrum II č.87, 018 41
 • +421910943924

Fotogaléria