Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Mikuláš v našej Demitrovke :)
  6. 12. 2021 Mikuláš v našej Demitrovke 🎅🏻
  I do našej Demitrovky dnes zavítal sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi 🙂 Naše deti naozaj veľmi poslúchali, takže tentokrát čert nemal žiadnu prácu 🙂.
  Veľmi pekne by sme sa chceli poďakovať pánovi primátorovi Mgr. et Mgr. Peter Wolf - primátor za krásne mikulášske balíčky pre naše deti 🙂
  Prajeme všetkým kràsneho sv. Mikuláša, milí demitrovci!❤️ Foto v článku :) 

  #mikulas#demitrovka#posluchalisme👍
   
 • Demirovská výzva - Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok?
  30. 11. 2021 🎁 Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok?🎁 :) Veľa! A naše deti to dokázali aj tým, že priniesli a spoločne vytvorili približne 65 škatúľ! :) Krásna práca! Viac sa dočítate v našom článku. 
 • Deň Pavla Demitru
  30. 11. 2021 Počas Dňa Pavla Demitru, 29.11.2021, kedy by náš Paľko Demitra oslávil 47. narodeniny, sme, aj keď v obmedzenom režime, športovali. Čakal nás zaujímavý biatlon a vyučovanie bolo prispôsobené práve tomuto dňu. Viac v článku. 
 • Naša školská uniforma :)
  28. 11. 2021 Tento deň patril slušnému oblečeniu! :) Viac sa dočítate v našom článku. 
 • Peter Šťastný na "Demitrovku" nazabudol

  Nová kniha SUPER SLOVÁCI/SUPER SLOVAKS

  Dňa 18.11. 2021 dorazil do našej školy balík. Po otvorení, sme v ňom našli 20 ks kníh s názvom SUPER SLOVÁCI / SUPER SLOVAKS. Autormi kníh sú Zuzana Palovic, Gabriela Bereghazyova, David Keys. Kniha vyšla v nakladateľstve GLOBAL SLOVAKIA v spolupráci s vydavateľstvo EZOPO v roku 2021. V knihe nájdete príbehy 50 osobností Slovenska v slovenskej aj anglickej mutácii. Zastúpené sú historické osobnosti, vedci ,politici, umelci aj športovci. 15 kníh nájdete v našej školskej knižnici a ďalšie čakajú ako odmena talentovaným žiakom. Knihy budú využívať na hodinách vlastivedy, fyziky, dejepisu aj anglického jazyka. Publikácia je ilustrovaná maľbou, ukážky sú v galérii. Ďakujeme za tento dar, Peter Šťastný!

                                                                                                                            riaditeľ školy Mgr. Oto Bača

 • Demitrovská výzva - Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok?
  20. 11. 2021 Neváhaj a zapoj sa so svojou triedou do tej najkrajšej vianočnej výzvy! :) 
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Projekt Menej psychológie, viac pohybovej aktivity

   

  Názov projektu:                       Menej psychológie, viac pohybovej aktivity

  Kód projektu v ITMS2014+:                 312011AHW7

  Miesto realizácie projektu:                 Trenčiansky kraj

  Výzva:                                                        OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

  Operačný program:                               Ľudské zdroje

  Prioritná os:                                             Vzdelávanie

   

  Špecifický cieľ:     Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

  Cieľ projektu:       Zlepšenie študijných výsledkov žiakov základných a stredných škôl v oblasti telesnej výchovy a športu, ako aj zabezpečenie zlepšeného študijného procesu prostredníctvom zvýšenej kvalifikácie pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl v zmysle platnej legislatívy.

  Termín realizácie projektu:   07/2021 – 12/2023

  Cieľové skupiny:

  1. Žiaci základných a stredných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
  2. Pedagogické a odborní zamestnanci základných a stredných škôl v zmysle platnej legislatívy

   

  Hlavná aktivita projektu:    

  • Aktivity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
  • Podpora športového potenciálu u žiakov, ktorá bude viesť k zlepšeniu ich športových výsledkov a k zlepšeniu ich zdravotného stavu, s podporou zdravého životného štýlu a stravovacích návykov

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  www.minedu.gov.sk                            www.sporttube.sk                        www.esf.gov.sk

   

  „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

  a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci

  Operačného programu Ľudské zdroje.“

   

 • SÚŤAŽÍME O Akdémiu MATEJA TÓTHA

  Pomôžte škole získať pre detí Akadémiu Mateja Tótha

  Škola sa zapojila do súťaže o získanie programu AKADÉMIA MATEJA TÓTHA. Je to športový program, ktorý už v rámci školského roka 2019/20 na našej škole prebiehal. Záujem detí o navštevovanie akadémie bol veľký, preto sme sa rozhodli zapojiť sa do súťaže o získanie tohoto programu. V súťaži ide o to nazbierať čo najviac hlasov. Hlasovať za našu školu môžete na linku pod textom, taktiež podrobné informácie získate na linku pod textom. Tu sú údaje pod ktorými sme registrovaní:

  Základná škola s MŠ, Centrum II 87, Dubnica nad Váhom 01841 Kraj: TrenčianskyKategória: 351 a viac žiakov

 • OZNAM

  Riaditeľské voľno žiakov ZŠ a prerušenie prevádzky MŠ

  Dňa 26.10. 2021 bude pre žiakov ZŠ riaditeľské voľno, v MŠ bude v uvedený deň prerušená prevádzka na oboch budovách MŠ, z dôvodu prerušenia dodávky tepla a teplej úžitkovej vody.

 • Jesenný zber papiera

  18. - 22.10.2021 od 14:00 do 16:00 hod pri jedálni

 • OZNAM

  OZNAM

  Vážení rodičia,

  chceme Vás touto cestou informovať, že na škole a v škôlke sa nám u niekoľkých detí vyskytol prípad infekčného ochorenia Ovčích kiahní. Preto žiadame rodičov o zvýšenú kontrolu pokožky detí predovšetkým rúk – dlaní, chodidiel a úst. V prípade zistenia príznakov je nutné kontaktovať / navštíviť detského lekára a oznámiť to v škole / škôlke. 

 • Microbitovanie
  21. 9. 2021 S čím sme sa na INF stretávali a čo nám microbit ponúka
 • Čo vieš o Pavlovi Demitrovi

  Vedomostný kvíz

  Vedomostný kvíz je určený žiakom základnej školy. Vyplmiť kvíz môžete po kliknutí na odkaz pod textom. Kvíz začína od 20.9. a bude dostupný do 28.11.2021. 29.11. počas "Dní Pavla Demitru" budú vylosovaní 2 výhercovia z tých  účastnkovi, ktorí správne odpovedia na kvízové otázky. Hlavnou cenou budú hokejky darované našimi reprezentantmi Martinom Chromiakom a Samuelom Kňažkom. Všetci účastníci dostanú malú pozornosť.

 • Plenárne a triedne rodičovské združenie

  Vážení rodičia, pozývame Vás dňa 23.9.2021 na Plenárne rodičovské združenie a následne triedne rodičovské združenie so začiatkom o 15:30 hod v triedach. Vaša účasť je dôležitá.

  V MŠ sa plenárne rodičovské združenie uskutoční individuálne po triedach v tomto kalendárnom týždni. Podrobnosti Vám oznámi ZRŠ pre MŠ p. Kadlečíková a p. učiteľky v triedach.

 • 10 výročie smrti Pavla Demitru 7.9.2021

  Do našej školy už chodia aj deti, ktoré v čase nehody ešte nežili. Dnes je tá správna príležitosť prestať vnímať osobu Pavla Demitru len ako obeť leteckého nešťastia a určitú „senzáciu“ s tým spojenú. Dnes si treba uctiť jeho pamiatku a hlavne pripomenúť žiakom vlastnosti nášho Paľka, ktorými oplýval a ktoré ho predurčujú stať sa pre nich životným vzorom.

  Česť jeho pamiatke

   

  Nakoľko nám pandémia nedovoľuje usporiadať hromadnú celoškolskú športovú akciu, ktorú sme nazývali Dni Pavla Demitru, pripravili sme o Paľkovi kvíz z jeho životopisu a jeho vlastnostiach. Cenou budú hokejky od S. Kňažka a M. Chromiaka, ktoré nám darovali pri svojej návšteve.

 • Kloktacie testy - aktualizácia 30.8.2021

  Kloktacie testy - aktualizácia 30.8.2021

  Vážení rodičia,

  ak ste v našom prieskume o záujem o kloktacie testy prejavili o ne záujem, nasledujúce informácie sú venované vám.

  Je na vás, či sa rozhodnete urobiť testovanie u vás doma, alebo to necháte na nás - na školu.

  V prípade, že chcete, aby TESTOVANIE VYKONALA ŠKOLA, poprosíme vás, aby ste nám do piatka 3.9.2021 doručili vyplnené tlačivá

  - Súhlas dotknutej osoby

  - Zber údajov

  Oba dokumenty nájdete v predošlom článku o kloktacích testoch.

  Na tlačivo zber údajov doplňte prosím informáciu, ak bol žiak/žiačka v posledných 6 mesiacoch pozitívne testovaný na COVID-19.

  Testovanie sa na našej škole uskutoční 6.9.2021 od 8:00 (Prípadnú zmenu termínu vám dáme vedieť cez našu stránku.)

  PREČÍTAJTE SI POZORNE LIST OD TESTOVACEJ SPOLOČNOSTI, KDE NÁJDETE PODROBNÉ INFORMÁCIE AKO SA DOSTANETE K VÝSLEDKOM: Informacny_list_k_testovaniu_ziakov_na_skolach_-_pre_rodicov.pdf

  Dokumenty doneste na sekretariát školy alebo zástupkyni riaditeľa Mgr. Košinárovej

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  V prípade, že chcete TESTOVAŤ DOMA, je potrebné, aby ste si vyzdvihli testovaciu sadu v škole. Presný čas od kedy si môžete sadu prevziať vám bude zaslaný mailom. (kontrolujte prosím aj spam.) V utorok 31.8 by mala naša škola obdržať testovacie sady. Hneď ako sa tak stane, posunieme vám informáciu o možnom čase prevzatia. 

  V tomto prípade budete musieť odobratú vzorku doniesť do školy v pondelok hneď ráno spolu s tlačivami:

  - Čestné vyhlásenie - samoodber

  - Zber údajov

  Oba dokumenty nájdete v predošlom článku o kloktacích testoch.

  Na tlačivo zber údajov doplňte prosím informáciu, ak bol žiak/žiačka v posledných 6 mesiacoch pozitívne testovaný na COVID-19.

  TIETO DOKUMENTY A VZORKU ODOVZDÁTE ZAMESTNANCOM ŠKOLY HNEĎ PRI VSTUPE DO ŠKOLY 6.9.2021.

  PREČÍTAJTE SI POZORNE LIST OD TESTOVACEJ SPOLOČNOSTI, KDE NÁJDETE PODROBNÉ INFORMÁCIE AKO SA DOSTANETE K VÝSLEDKOM - viď dokument vyššie


 • Kloktacie testy - covid

  Kloktacie testy - covid

  Vážení rodičia,

  pred pár dňami sme prostredníctvom Edupage spustili zisťovanie záujmu o kloktacie testy pre vaše deti. Ak ste takéto niečo nepostrehli, prosíme, aby ste cez Edupage v časti "Prihlasovanie" vyjadrili svoj záujem/nezáujem o takýto test. Rovnako v tejto sekcii prebieha zisťovanie záujmu o samotestovacie tyčinkové sady pre žiakov. Prosíme, aby ste vyjadrili váš názor na oba najneskôr do 25.8 do 23:59hod

  Tento kloktací test sa podľa informácií z ministerstva vykoná pre záujemcov jednorázovo na začiatku šk.roka - termín bude upresnený v najbližších dňoch. 

  Ak sa rozhodnete dať škole súhlas, je potrebné, aby ste vyplnili Súhlas dotknutej osoby - suhlas_dotknutej_osoby.doc a tiež tlačivo Zber údajov - zber_udajov.docx

  Tento test môžete vykonať aj v domácom prostredí a v tom prípade potrebujete vyplniť tlačivo Čestné vyhlásenie o samoodbere - cestne_vyhlasenie_samoodber.docx a tlačivo zber údajov uvedené vyššie.

  V prípade domáceho testovania si prosím pozorne preštudujte návod - navod_na_pouzitie.pdf a pozrite si inštruktážne video -  https://testujemeskoly.sk/


Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
  Centrum II č.87, 018 41
 • +421910943924

Fotogaléria