• Školské pomôcky

    • Po predošlej pozitívnej skúsenosti zo strany rodičov si dovoľujeme ponúknuť Vám v spolupráci s www.daffer.sk kompletný zoznam pomôcok pre jednotlivé ročníky. Na nasledujúcom odkaze nájdete zoznam pre každý ročník. Ak máte záujem, môžete si priamo tam zošity a pomôcky objednať. Raz ročne sa objednávky rodičov doručia priamo do školy. Ak niečo zo zoznamu nepotrebujete, jednoducho to odkliknete.