Navigácia

Zoznam tried

Názov
MS1 Triedny učiteľ Janka Augustiniová
Triedny učiteľ Bc.Ivana Poláčková
MS2 Triedny učiteľ Zuzana Bakayová
Triedny učiteľ Bc.Michaela Žáčková
MS3 Triedny učiteľ Darina Matrtajová
Triedny učiteľ Gabriela Lacová
MS4 Triedny učiteľ Anna Blahová
Triedny učiteľ Jana Kadlečíková
MS5 Triedny učiteľ Mgr. Lucia Pilátová
Triedny učiteľ Miriam Vániová
MS6 Triedny učiteľ Bc.Adriana Pružincová
Triedny učiteľ Zuzana Hradňanská
MS7 Triedny učiteľ Marcela Tomášková
Triedny učiteľ Iveta Tabaková
MS8 Triedny učiteľ Mgr. Stanislava Bubenková
Triedny učiteľ Danka Tallová
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Floreková
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Bašnárová
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jarmila Kyselicová
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slávka Strnádová
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kristína Galová
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Brnáková
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Tatiana Vyhňárová
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Lezová
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Gajdošová
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Rebeka Gáliková
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Richard Malák
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Chromiaková
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Mičudová
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Gašpárková
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miloš Jurč
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eugénia Čellárová
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Faltejsková

© aScAgenda 2022.0.1314 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
    Centrum II č.87, 018 41
  • +421910943924

Fotogaléria