Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Oto Bača Ba Riaditeľ
riaditel@skolac2.sk
 
 
Jana Kadlečíková Kad Zástupkyňa
Triedna učiteľka: MS4
kadlecikova@skolac2.sk
 
 
Janka Augustiniová Triedna učiteľka: MS1
augustiniova@skolac2.sk
 
 
Ľubica Babčanová Bab Vychovávateľka
babcanova@skolac2.sk
 
 
Zuzana Bakayová Triedna učiteľka: MS2
 
 
Mgr. Ivana Bašnárová Bši Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
basnarovai@skolac2.sk
 
 
Anna Blahová Triedna učiteľka: MS4
blahova@skolac2.sk
 
 
Mgr. Martina Brnáková Bra Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
brnakova@skolac2.sk
 
 
Mgr. Stanislava Bubenková Triedna učiteľka: MS8
bubenkova@skolac2.sk
 
 
Bc. Alexandra Bulková Bul Vychovávateľka
bulkova@skolac2.sk
 
 
Bc. Brigita Burdejová Bur asistent učiteľa
burdejova@skolac2.sk
 
 
Juraj Bútora Rozvrh
tréner
 
 
Mgr. Eugénia Čellárová Čl Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
cellarova@skolac2.sk
 
 
Jana Doričková asistent učiteľa
dorickova@skolac2.sk
 
 
Mgr. Lucia Faltejsková Fa Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
faltejskova@skolac2.sk
 
 
Mgr. Iveta Floreková Flo Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
florekova@skolac2.sk
 
 
Mgr. Jana Gajdošová Gaj Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
gajdosova@skolac2.sk
 
 
Róbert Gálik Rozvrh
tréner
 
 
Mgr. Rebeka Gáliková Gar Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
galikova@skolac2.sk
 
 
Mgr. Veronika Gallová Gal asistent učiteľa
gallova@skolac2.sk
 
 
Mgr. Kristína Galová Gll Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
galova@skolac2.sk
 
 
Mgr. Marta Gašpárková Gaš Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
gasparkova@skolac2.sk
 
 
Mgr. Rastislav Hájek Haj sociálny pedagóg
hajek@skolac2.sk
 
 
Mgr. Štefan Haluza Ha Rozvrh
Učiteľ
haluza@skolac2.sk
 
 
Tomáš Hanták Rozvrh
tréner
 
 
Zuzana Hradňanská Triedna učiteľka: MS6
hradnanska@skolac2.sk
 
 
Mgr. Monika Chromiaková Chro Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
chromiakova@skolac2.sk
 
 
Mgr. Miloš Jurč Ju Rozvrh
Triedny učiteľ: 8.A
jurc@skolac2.sk
 
 
Jozef Kamenčík Rozvrh
tréner
 
 
Mgr. Zuzana Kapráliková Kap Vychovávateľka
kapralikova@skolac2.sk
 
 
Mgr. Ingrid Kianičková Ki Rozvrh
Učiteľka
kianickova@skolac2.sk
 
 
Daniel Koňušík KoD Rozvrh
tréner
 
 
Mgr. Jana Košinárová Koš Rozvrh
Učiteľka
kosinarova@skolac2.sk
 
 
Mgr. Peter Kupec Kup Rozvrh
Učiteľ
kupecpeter33@gmail.com
 
 
Mgr. Jarmila Kyselicová Ky Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
kyselicova@skolac2.sk
 
 
Gabriela Lacová Triedna učiteľka: MS3
lacovag@skolac2.sk
 
 
Peter Laurenčík Rozvrh
tréner
 
 
Mgr. Mária Lezová Lez Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
lezova@skolac2.sk
 
 
Mgr. Dominika Majerová Maj Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
majerova@skolac2.sk
 
 
Mgr. Richard Malák Ma Rozvrh
Triedny učiteľ: 6.A
malak@skolac2.sk
 
 
Bc. Lenka Martinovičová Mar Učiteľka
martinovicova@skolac2.sk
 
 
Darina Matrtajová Triedna učiteľka: MS3
matrtajova@skolac2.sk
 
 
Ing. Zuzana Mičudová Mi Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
micudova@skolac2.sk
 
 
Ing. Simona Mojtová Moj asistent učiteľa
mojtova@skolac2.sk
 
 
Katarína Morávková Mor Vychovávateľka
moravkova@skolac2.sk
 
 
Bc. Michaela Páleníková asistent učiteľa
 
 
Mgr. Miriam Petráková Pet Vychovávateľka
petrakova@skolac2.sk
 
 
Mgr. Lucia Pilátová Triedna učiteľka: MS5
 
 
Bc. Ivana Poláčková Triedna učiteľka: MS1
 
 
Bc. Adriana Pružincová Triedna učiteľka: MS6
pruzincova@skolac2.sk
 
 
Michal Ranuša Ran Rozvrh
tréner
 
 
Mgr. Slávka Strnádová Str Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
strnadova@skolac2.sk
 
 
Mgr. Tatiana Škundová Šk Rozvrh
Učiteľka
skundova@skolac2.sk
 
 
Mgr. Tatiana Škundová Šk školská špeciálna pedagogička
 
 
Iveta Tabaková Tab Triedna učiteľka: MS7
tabakova@skolac2.sk
 
 
Danka Tallová Tal Triedna učiteľka: MS8
tallova@skolac2.sk
 
 
Marcela Tomášková Tom Triedna učiteľka: MS7
tomaskova@skolac2.sk
 
 
Miriam Vániová Van Triedna učiteľka: MS5
vaniova@skolac2.sk
 
 
Ing. Tatiana Vyhňárová Vy Rozvrh
Učiteľka
vyhnarova@skolac2.sk
 
 
Bc. Michaela Žáčková Žač Triedna učiteľka: MS2
 
 
Bc. Eva Žideková Ži asistent učiteľa
zidekova@skolac2.sk

© aScAgenda 2022.0.1318 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.01.2022

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
    Centrum II č.87, 018 41
  • +421910943924

Fotogaléria