Novinky

     • PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN 2023

     • Prevádzka MŠ bude počas celého obdobia letných prázdnin zabezpečená pre prihlásené deti iba v budove č.85- t.j. ,,malá škôlka". Orientujte sa podľa rozpisu rozdelenia skupín v jednotlivých týždňoch.

      V prípade potreby odhlasovania detí zo stravy môžete využiť t.č.:042/442 11 37.

       

       

      PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

       3.7.-7.7.2023

       

      Prevádzka v MŠ bude pre prihlásené deti iba v budove č.85(malá škôlka):

      PAVILÓN 1:  1.trieda (prízemie) - deti z 1. a 4. triedy

                            2. trieda (poschodie) - deti zo 2. a 3.triedy

       

      PAVILÓN 2:  4.trieda (prízemie) – deti z 5., 6, 7. a 8.triedy

       

       

      PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

       31.7.2023-4.8.2023

       

      Prevádzka v MŠ bude pre prihlásené deti iba v budove č.85(malá škôlka):

       

      PAVILÓN 1 (vchod od ,,Farby-laky“):       

      1.trieda (prízemie):  deti z 1.,2. a 3.triedy

      2. trieda (poschodie): deti zo 4.,6.,7. a 8.triedy

       

      PAVILÓN 2 (vchod od,,Paneláku“):

      3. trieda (poschodie):  deti z MŠ Pod hájom  a deti z MŠ El.pr. C I 29

      4.trieda (prízemie):     deti z MŠ C II 72(Rozptyl) a deti z MŠ C I 32

       

       

       

      PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

       21.8.-31.8.2023

       

      Prevádzka v MŠ bude pre prihlásené deti iba v budove č.85(malá škôlka):

       

      PAVILÓN 2 (vchod od,,Paneláku“)::  1.trieda (prízemie) - deti z 1. a 4. triedy

                                                                  2. trieda (poschodie) - deti zo 2. a 3.triedy

       

      PAVILÓN 2 (vchod od,,Paneláku“):     3.trieda (poschodie) – deti z 5., 6, 7. a 8.triedy

                                                                   4 .trieda (prízemie) – deti z MŠ C I 32