Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 0162021 klávesnica Logitech, redukcia DP 47,50 s DPH 77/2021 07.07.2021 Mgr. Richard Malák PROTEUS ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 8610597618 plyn 20.- s DPH 2/2012 03.09.2021 SPP a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 210210271 geografický atlas pre ZŠ 553,86 s DPH 69/2021 30.08.2021 VKÚ a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 2100403055 učebnice 5.-9. ročník 321,80 s DPH 71/2021 31.08.2021 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 1366/2021 fotovalec, toner, odpadová nádobka, práca, doprava 307,20 s DPH 93/2021 02.09.2021 Ján Meliško- MeliTech ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 1021090618 výkon zodpovenej osoby 58,80 s DPH 7/2018 02.09.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 20210648 odvoz kuchynského odpadu za 08/2021 44.- s DPH 6/2017 03.09.2021 Silver Mine s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 2101022721 kiki Biznis internet 150.- s DPH 6/2021 03.09.2021 Global Network Systems s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 2117049 učebnice 5.-9. ročník 690,50 s DPH 70/2021 03.09.2021 Taktik vydavateľstvo s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 202113679 virtuálna knižnica 8/2021 16,56 s DPH 12/2012 03.09.2021 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 502102386 telesná a športová výchova 65,45 s DPH 94/2021 02.09.2021 RAABE ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 8610597597 plyn 76.- s DPH 2/2012 03.09.2021 SPP a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 1210920839 internet MŠ 12,98 s DPH 3/2018 06.09.2021 SWAN a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 2108166 potraviny ŠJ 130,62 s DPH 17/ŠJ 27.08.2021 Košík, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 102101035 učebnice 5.-9. ročník 504.- s DPH 72/2021 06.09.2021 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 2118031 učebnice 5.-9. 7.- s DPH 70/2021 06.09.2021 Taktik vydavateľstvo s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 0920210085 projektové riadenie 225.- s DPH 3/2021 06.09.2021 getton s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 20212432 teplo 8/2021 734,44 s DPH 30/2014 07.09.2021 DCATHERM a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 20212433 teplo 8/2021 584,53 s DPH 30/2014 07.09.2021 DCATHERM a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 120/2021 materiál + montážne práce 372,96 s DPH 96/2021 07.09.2021 INPRA s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1053

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
    Centrum II č.87, 018 41
  • +421910943924

Fotogaléria