Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 2021085 čistenie potrubia odpadovej kanalizácie 156.- s DPH 50/2021 14.05.2021 EKORSS ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 8181071195 plyn 31.- s DPH 2/2012 02.02.2022 SPP a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 2022100148 chlieb, vianočka, rožky 178,18 s DPH 16/2022 02.02.2022 Homolka, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 234202220 potraviny ŠJ 602,75 s DPH 29/ŠJ 02.02.2022 INMEDIA spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 202200584 potraviny ŠJ 222,30 s DPH 28/ŠJ 02.02.2022 OBIM s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 2022100147 chlieb, vianočka, rožky 75,55 s DPH 15/2022 02.02.2022 Homolka, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 0001/2022 príspevok zo SF za odobraté obedy 1/2022 179.- s DPH 02.02.2022 ZŠ s MŠ Pavla Demitru ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 0002/2022 príspevok na potraviny za odobraté obedy 1/2022 286,40 s DPH 02.02.2022 ZŠ s MŠ Pavla Demitru ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 0003/2022 režijné náklady za odobraté obedy 912,90 s DPH 02.02.2022 ZŠ s MŠ Pavla Demitru ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 0220220006 projektové riadenie 225.- s DPH 3/2021 02.02.2022 getton s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 8181071175 plyn 120.- s DPH 2/2012 02.02.2022 SPP a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 1822200372 dodávka elektriny 1/2022 2 466,05 s DPH 19/2021 03.02.2022 Pow-en a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 20220006 preprava žiakov za 01/2022 780.- s DPH 3/2022 02.02.2022 OKJM GROUP s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 1222200345 tlačivá 92,77 s DPH 01.02.2022 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 1022020599 výkon zodpovednej osoby za 02/2022 58,80 s DPH 15/2019 01.02.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 202200181 menu box dvojdielny, termo miska, viečko 107,64 s DPH 11/2022 31.01.2022 JOPKA. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 0162022 publikácia Koncepcia rozvoja školy 11,70 s DPH 10/2022 27.01.2022 Regionálne vzdelávacie centrum ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 0162022 publikácia Koncepcia rozvoja školy 11,70 s DPH 10/2022 27.01.2022 Regionálne vzdelávacie centrum ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 2200000302 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 563,58 s DPH 33/ŠJ 24.01.2022 Hôrka, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 2200000303 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 128,45 s DPH 33/ŠJ 24.01.2022 Hôrka, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1719