• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 0420220034 projektové riadenie 225.- s DPH 3/2021 07.04.2022 getton s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 07.04.2022
  Faktúra 70921841 virtuálna knižnica 4/2022 20,70 s DPH 12/2012 10.05.2022 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 10.05.2022
  Faktúra 3200002924 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 831,27 s DPH 33/ŠJ 02.05.2023 Hôrka, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 02.05.2023
  Faktúra 20220319-04 TORK papierové utierky, toaletný papier 398,40 s DPH 81/2022 12.05.2022 SCANDI, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 13.05.2022
  Faktúra 27/2022 športová príprava ľadový hokej 4/2022 420.- s DPH 12/2021 11.05.2022 HK Spartak Dubnica nad Váhom ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.05.2022
  Faktúra 3200002925 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 93,25 s DPH 33/ŠJ 02.05.2023 Hôrka, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 02.05.2023
  Faktúra 59/05/2022 hlavná ročná kontrola detského ihriska v MŠ a ZŠ 607,32 s DPH 11.05.2022 Ľudovít Gereg Servis ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.05.2022
  Faktúra 2220007319 voda 443,02 s DPH 3/2012 11.05.2022 Považská vodárenská spoločnosť,a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.05.2022
  Faktúra 1052222125 elektrina 5/2022 177,52 s DPH 4/2022 11.05.2022 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.05.2022
  Faktúra 1491054384 telefóny 4/2022 65,32 s DPH 21/2014 11.05.2022 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.05.2022
  Faktúra 202303491 potraviny ŠJ 1 788,32 s DPH 28/ŠJ 02.05.2023 OBIM s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 02.05.2023
  Faktúra RP22056 revízia elektro : multifunkčné a viacúčelové ihrisko 180.- s DPH 72/2022 10.05.2022 REVEL projekt, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 10.05.2022
  Faktúra 10220235 potraviny ŠJ 104,78 s DPH 34/ŠJ 06.05.2022 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 10.05.2022
  Faktúra 2201070008 potraviny ŠJ 61,73 s DPH 35/ŠJ 05.05.2022 KORUNA s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 10.05.2022
  Faktúra 20220052 preprava žiakov - korčuliarov 4/2022 288.- s DPH 78/2022 09.05.2022 OKJM GROUP s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 10.05.2022
  Faktúra 2301014385 kiki Biznis internet 150.- s DPH 6/2021 02.05.2023 Global Network Systems s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 02.05.2023
  Faktúra 10220236 potraviny ŠJ 122,64 s DPH 34/2022 06.05.2022 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.05.2022
  Faktúra 8305464282 telefóny 4/2022 80,58 s DPH 5/2012 06.05.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 06.05.2022
  Faktúra 20221284 teplo 4/2022 1 540,22 s DPH 30/2014 06.05.2022 DCATHERM a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 06.05.2022
  Faktúra 20221283 teplo 4/2022 2 019,61 s DPH 30/2014 06.05.2022 DCATHERM a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 06.05.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2610