• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 20212147 teplo 07/2021 679,58 s DPH 30/2014 05.08.2021 DCATHERM a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 06.08.2021
  Faktúra 1220616575 internet MŠ 6/2022 14.- s DPH 3/2018 06.06.2022 SWAN a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 06.06.2022
  Faktúra 1212204195 matematika pre prvákov - súbor 5 ks 39,60 s DPH 109/2022 10.06.2022 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 10.06.2022
  Faktúra 20221307 Škola v prírode Prašník 2900.- s DPH 10.06.2022 Cestovná kancelária Vida s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 10.06.2022
  Faktúra 1052230346 dodávka elektriny 5/2022 162,04 s DPH 4/2022 10.06.2022 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 10.06.2022
  Faktúra 1381026136 telefóny 5/2022 78,85 s DPH 21/2014 10.06.2022 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 10.06.2022
  Faktúra 2200002895 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 85,60 s DPH 33/ŠJ 06.06.2022 Hôrka, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.06.2022
  Faktúra 20220455 odvoz kuchynského odpadu 5/2022 44.- s DPH 6/2017 09.06.2022 Silver Mine s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.06.2022
  Faktúra 102022352 poštové poukážky ŠJ MŠ 48.- s DPH 83/2022 09.06.2022 Tlačiareň J+K , Nemšová ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.06.2022
  Faktúra 8307316941 telefóny 5/2022 73,50 s DPH 5/2012 08.06.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.06.2022
  Faktúra 2200002894 potraviny ŠJ 685,85 s DPH 33/ŠJ 06.06.2022 Hôrka, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.06.2022
  Faktúra 8064182602 podlahový stojan na Tv - 2 ks 249,80 s DPH 107/2022 07.06.2022 Internet Mall Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.06.2022
  Faktúra 2022034 revízia výťahov ŠJ ZŠ, MŠ 126.- s DPH 102/2022 07.06.2022 Juraj Chrást ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.06.2022
  Faktúra 10220289 chlieb, pečivo 199,78 s DPH 34/ŠJ 06.06.2022 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 06.06.2022
  Faktúra 20220887 učebnice II.st. 517.- s DPH 104/2022 06.06.2022 LiberaTerra, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 06.06.2022
  Faktúra 30/2022 športové podujatie 1.6.2022 306.- s DPH 103/2022 13.06.2022 HK Spartak Dubnica nad Váhom ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 13.06.2022
  Faktúra 20221560 teplo 5/2022 918,75 s DPH 30/2014 03.06.2022 DCATHERM a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 03.06.2022
  Faktúra 20221559 teplo 5/2022 498,68 s DPH 30/2014 03.06.2022 DCATHERM a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 03.06.2022
  Faktúra 8601186959 plyn 31.- s DPH 2/2012 02.06.2022 SPP ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 03.06.2022
  Faktúra 8601186939 plyn 120.- s DPH 2/2012 02.06.2022 SPP a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 03.06.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2324