• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 29/2021-2022 prenájom telocvične s DPH 27.01.2022 Florbalový kluv ŠK VICTORY STARS ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 27.01.2022
  Zmluva 2-1/2021 Dodatok č.1 k Zmluveo poskytovaní služby s DPH 31.12.2020 intellect s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 31.12.2020
  Zmluva 36/ŠJ školské ovocie a zelenina s DPH 16.03.2022 PLANTEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 16.03.2022
  Zmluva 11/2020 športová príprava futbal s DPH 31.08.2020 FK Dubnica nad Váhom s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 31.08.2020
  Zmluva 5/2021 dodávka čistiacich prostriedkov s DPH 19.02.2021 JADEM s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 19.02.2021
  Zmluva 6/2022 zmluva o servise informačného systému s DPH 14.03.2022 Mgr. Richard Malák PROTEUS ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 14.03.2022
  Zmluva 37/ŠJ - dodatok č. 2 dodatok č. 2 k k zmluve č. 33/2021 s DPH 21.03.2022 Hôrka, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 21.03.2022
  Zmluva 2/2021 Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo zmluvy s DPH 22.01.2021 intellect s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 22.01.2021
  Zmluva 23/ŠJ dodávka ovocia a zeleniny s DPH 20.10.2020 PLANTEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 19.11.2020
  Zmluva 28/2021-ŠJ dodávka čerstvého ovocia a zeleniny s DPH 16.12.2021 OBIM s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 22.12.2021
  Zmluva 23/2020 zmluva o dodávke a odbere tepla s DPH 20.10.2020 DCATHERM a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 19.11.2020
  Zmluva 22/2020 pomoc v hmotnej núdzi s DPH 18.11.2020 ÚPSVAR Trenčín ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 19.11.2020
  Zmluva 31/2021-2022 prenájom telocvične 2/2022 s DPH 14.02.2022 Pulsar Expo s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 17.02.2022
  Zmluva 27/ŠJ zmena čísla účtu s DPH 12.11.2021 Mäsovýroba Košík, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.11.2021
  Zmluva 21/2020 lyžiarsky pobyt Krahule s DPH 09.10.2020 Obecné lesy Krahule, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.10.2020
  Zmluva 16/2021 zmena obchodného mena, IČO s DPH 01.10.2021 Mäsovýroba Košík, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 01.10.2021
  Zmluva 18/2021 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 30/2014 - zmeny od 1.1.2022 s DPH 15.12.2021 DCATHERM a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.12.2021
  Zmluva 29/2021-ŠJ dodávka mrazenej hydiny a mrazených výrobkov s DPH 16.12.2021 INMEDIA spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 22.12.2021
  Objednávka 23/2021 Hydra profi umývací s DPH 24.03.2021 AAA Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.03.2021
  Zmluva 4/2022 zmluva o združenej dodávke elektriny č. 0428/2022 s DPH 01.03.2022 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 01.03.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2324