Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Objednávka 62/2022 Hokejky - 17 ks, br. hokejka 999.- s DPH 30.03.2022 Ján Hrenák Sportmen ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 31.03.2022
  Faktúra 202205 hokejky 17 ks, brank. hokejka 1 ks 999.- s DPH 62/2022 31.03.2022 Ján Hrenák Sportmen ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 31.03.2022
  Zmluva 1/2021 Zmluva o poskytnutí grantu 996.- s DPH 01.01.2021 Nadácia Pontis ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 18.01.2021
  Objednávka 71/2023 Welbeingová učebňa 9931.- s DPH 31.03.2023 MEUBLE, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 31.03.2023
  Faktúra 212300408 Welbeingová učebňa 9931.- s DPH 71/2023 31.03.2023 MEUBLE, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 31.03.2023
  Objednávka 60/2022 poštový poukaz na účet ŠJ ZŠ 99.- s DPH 30.03.2022 Tlačiareň J+K , Nemšová ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 02.05.2022
  Faktúra 102022274 poštový poukaz na účet ŠJ ZŠ 99.- s DPH 60/2022 02.05.2022 Tlačiareň J+K , Nemšová ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 02.05.2022
  Faktúra 20230098 Preprava žiakov 5/2023 980.- s DPH 14.06.2023 OKJM GROUP s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 14.06.2023
  Faktúra 22021 LV - skipasy pre 35 žiakov 22.2.-25.2.2022 980.- s DPH 25/2022 10.03.2022 JASED s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 10.03.2022
  Objednávka 25/2022 LV - skipasy pre 35 žiakov 22.2.-25.2.2022 980.- s DPH 18.02.2022 JASED s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 10.03.2022
  Faktúra 2452020 mesačná údržba podľa zmluvy za 11. a 12/2020 98.- s DPH 3/2020 09.12.2020 Bc. Anton Frohn ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.12.2020
  Objednávka OBJ24073 Výroba a montáž podlahy do telocvične 9 734,40 s DPH 25.03.2024 MKR Interiér s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.04.2024
  Faktúra 2023033 maliarske práce zš, šj v mš, šj v zš 9 660,00 s DPH 28.12.2023 Róbert Jakuš Apačstav ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
  Objednávka OBJ23256 Maliarske práce v ZŠ + MŠ 9 660,00 s DPH 28.12.2023 Róbert Jakuš Apačstav ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
  Objednávka 36/2022 oprava ohrievača VZT jednotky 960.- s DPH 28.02.2022 VADAK, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 10.03.2022
  Faktúra 2022004 oprava ohrievača VZT jednotky 960.- s DPH 36/2022 10.03.2022 VADAK, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 10.03.2022
  Faktúra 20230072 preprava žiakov 4/2023 960.- s DPH 1/2023 03.05.2023 OKJM GROUP s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 03.05.2023
  Faktúra 0000023 školské potreby pre ŠKD 950.- s DPH 170/2020 21.12.2020 Mgr. Stanislav Kršiak ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 21.12.2020
  Faktúra 20210005 výroba propagačného videa pre zápis do 1. ročníka 95.- s DPH 32/2021 07.04.2021 Roman Bročko Foto a Video ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 07.04.2021
  Objednávka 32/2021 výroba propagačného videa pre zápis do 1. ročníka 95.- s DPH 07.04.2021 Roman Bročko Foto a Video ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 07.04.2021
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3048