• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra pracovne oblečenie - zš 112,78 s DPH OBJ23118 11.08.2023 ADET ,s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra príspevok na obedy zo SF - 07/2023 34,41 s DPH 04.08.2023 Základná škola s materskou školou Pavla Demitru ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra Potraviny zš 12,28 s DPH 03.08.2023 KORUNA s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra Potraviny zš 20,81 s DPH 03.08.2023 HORKA s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra Potraviny mš 54,13 s DPH 03.08.2023 HORKA s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra Potraviny mš 204,68 s DPH 03.08.2023 OBIM, s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra Potraviny zš 311,62 s DPH 03.08.2023 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra Potraviny zš 220,35 s DPH 03.08.2023 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra Knihy do knižnice 276,00 s DPH 04.08.2023 Mgr. Dávid Králik ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra internet mš - 08/2023 14,00 s DPH 3.18 04.08.2023 SWAN, a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra RN zľ - 07/2023 204,24 s DPH 04.08.2023 Základná škola s materskou školou Pavla Demitru ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra rohože - 19.06-16.07.2023 37,72 s DPH 6/2012/1 01.08.2023 Lindstrom ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra príspevok na potraviny zc - 07/2023 54,39 s DPH 04.08.2023 Základná škola s materskou školou Pavla Demitru ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra plyn - šj v mš - 08/2023 79,00 s DPH 2.12 04.08.2023 SPP, a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra plyn šj v zš - 08/2023 378,00 s DPH 2.12 04.08.2023 SPP, a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra kiki Biznis internet - 08/2023 150,00 s DPH 6.21 04.08.2023 Global Network Systems s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra projektová podpora NP PoP2 - 07/2023 240,00 s DPH 12.22 04.08.2023 getton s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra ochrana osobných údajov - 08/2023 58,80 s DPH 7.18 04.08.2023 osobnyudaj.sk,s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra Potraviny mš 175,19 s DPH 07.08.2023 KORUNA s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra teplo - mš+šj v mš - 07/2023 556,59 s DPH 30/2014/T 11.08.2023 Dca Therm a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2610