Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 19/2020 národný projekt Pomáhajúce profesie II. 225.- s DPH 30.09.2020 intellect s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Objednávka 203/2021 mraznička BEKO HSA 2454ON 307.- s DPH 14.12.2021 Andrea shop, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Objednávka 201/2021 informačná tabuľa + prevádzkový poriadok 2 ks 225,60 s DPH 10.12.2021 ENERCOM s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 21f00285 informačná tabuľa + prevádzkový poriadok 2 ks 225,60 s DPH 201/2021 15.12.2021 ENERCOM s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Objednávka 207/2021 hrnce, kastról, vandlík, koše, odmerka ŠJ ZŠ 431,26 s DPH 14.12.2021 Lean Commerce, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 0600112443 hrnce, kastról, vandlík, koše, odmerka ŠJ ZŠ 431,26 s DPH 207/2021 14.12.2021 Lean Commerce, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Objednávka 204/2021 Tlačiareň - ŠJ MŠ 279,52 s DPH 14.12.2021 ALZA cz ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 451872037 Tlačiareň - ŠJ MŠ 279,52 s DPH 204/2021 14.12.2021 ALZA cz ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 2100192946 mraznička BEKO HSA 2454ON 307.- s DPH 203/2021 14.12.2021 Andrea shop, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Objednávka 137/2021 OPP upratovačky ZŠ, MŠ 468,98 s DPH 18.10.2021 ADET, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Objednávka 186/2021 cylindrický zámok 10 ks 78.- s DPH 07.12.2021 MY DVA Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 534210419 cylindrický zámok 10 ks 78.- s DPH 186/2021 13.12.2021 MY DVA Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Objednávka 202/2021 toner MŠ ŠJ, ZŠ 50.- s DPH 10.12.2021 Mgr. Richard Malák PROTEUS ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 0382021 toner MŠ ŠJ, ZŠ 50.- s DPH 202/2021 13.12.2021 Mgr. Richard Malák PROTEUS ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Objednávka 200/2021 stoličky, stoly do MŠ 4 932,10 s DPH 10.12.2021 Školex, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 1827842 stoličky, stoly do MŠ 4 932,10 s DPH 200/2021 13.12.2021 Školex, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Objednávka 198/2021 krátka projekcia, ultrakrátka projekcia 4 524,02 s DPH 09.12.2021 MB TECH BB s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 2211757 OPP upratovačky ZŠ, MŠ 468,98 s DPH 137/2021 16.12.2021 ADET, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Zmluva 17/2021 Rekonštrukcia časti oplotenia ZŠ s MŠ Pavla Demitru 31.291.85 s DPH 16.12.2021 SATES, a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Objednávka 199/2021 poplatok za mentoringovo-koučingový program Premena školy zvnútra 500.- s DPH 09.12.2021 LEAF ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1719