Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 19/2020 národný projekt Pomáhajúce profesie II. 225.- s DPH 30.09.2020 intellect s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 20200185 projektová podpora 225.- s DPH 19/2020 03.11.2020 intellect s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 0222020 odobraté obedy 994,50 s DPH 26.10.2020 ZŠ s MŠ Pavla Demitru ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 3120202314 učebnice 354,50 s DPH 110/2020 29.10.2020 Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.10.2020
Faktúra 1118956831 knihy do knižnice 86,82 s DPH 111/2020 29.10.2020 Martinus, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.10.2020
Faktúra 202623 knihy do knižnice 44,02 s DPH 112/2020 29.10.2020 Richard Šrobár - Littera ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 0512020 toner MŠ 20.- s DPH 113/2020 29.10.2020 Mgr. Malák Richard ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 0492020 router ZŠ MŠ, tonery MŠ 155.- s DPH 114/2020 29.10.2020 Mgr. Malák Richard ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 1767/2020 toner, papier, práca 159.- s DPH 115/2020 03.11.2020 Ján Meliško- MeliTech ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 8629684936 plyn 132.- s DPH 2/2012 03.11.2020 SPP a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 2201126 ochranné pracovné prostriedky 971,82 s DPH 87/2020 03.11.2020 ADET, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 200179 maliarske potreby 53,92 s DPH 116/2020 03.11.2020 COLOR Company plus s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 0202020 odobraté obedy 195.- s DPH 26.10.2020 ZŠ s MŠ Pavla Demitru ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 2020160 dezuinfekcia - testovanie Covid-19 210.- s DPH 117/2020 04.11.2020 PKB Service s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 502000022 mapy 1.-4.r. 270,80 s DPH 118/2020 05.11.2020 AbiiCom s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 2010149 potraviny ŠJ 915,40 s DPH 17/ŠJ 23.10.2020 Košík, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 8273313365 telefóny 94,06 s DPH 5/2012 07.12.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 2104193 potraviny ŠJ 458,44 s DPH 17/ŠJ 03.05.2021 Košík, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 202215861 krátka projekcia, ultrakrátka projekcia 4 524,02 s DPH 198/2021 10.12.2021 MB TECH BB s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra P2020009 robot PHOTON, výukové scenáre, podložka, kartičky ŠKD 596.- s DPH 150/2020 09.12.2020 UNIKOR trade s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1053

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
    Centrum II č.87, 018 41
  • +421910943924

Fotogaléria