• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 19/2020 národný projekt Pomáhajúce profesie II. 225.- s DPH 30.09.2020 intellect s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.09.2020
  Faktúra 202213480 virtuálna knižnica 10/2022 20,70 s DPH 8/2021 03.11.2022 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 03.11.2022
  Faktúra 8629684957 plyn 30.- s DPH 2/2012 03.11.2020 SPP a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 03.11.2020
  Faktúra 2201126 ochranné pracovné prostriedky 971,82 s DPH 87/2020 03.11.2020 ADET, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 03.11.2020
  Faktúra 20200185 projektová podpora 225.- s DPH 19/2020 03.11.2020 intellect s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 03.11.2020
  Faktúra 200179 maliarske potreby 53,92 s DPH 116/2020 03.11.2020 COLOR Company plus s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 03.11.2020
  Faktúra 2020160 dezuinfekcia - testovanie Covid-19 210.- s DPH 117/2020 04.11.2020 PKB Service s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 04.11.2020
  Faktúra 2300001 športová príprava tenis 1/2023 384.- s DPH 13/2021 03.02.2023 Mgr. Daniel Koňušík - GAMA ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 03.02.2023
  Faktúra 502000022 mapy 1.-4.r. 270,80 s DPH 118/2020 05.11.2020 AbiiCom s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 05.11.2020
  Faktúra 2010149 potraviny ŠJ 915,40 s DPH 17/ŠJ 23.10.2020 Košík, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 23.10.2020
  Faktúra 2301070002 potraviny ŠJ 540,74 s DPH 01.02.2023 KORUNA s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 01.02.2023
  Faktúra 202105405 potraviny ŠJ 496,29 s DPH 18/ŠJ 07.09.2021 OBIM s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 07.09.2021
  Zmluva 18/2020 Projekt Dajme spolu gól s DPH 19.08.2020 Slovenský futbalový zväz ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 19.08.2020
  Faktúra 220412 Hydra profi umývací 17 kg, 15 kg, soľ tabletovaná 243,60 s DPH 111/2022 22.06.2022 AAA Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 22.06.2022
  Faktúra 10230237 pekárske výrobky 170,08 s DPH 34/ŠJ 17.05.2023 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 17.05.2023
  Faktúra 7223202126 elektrina - vyúčtovacia faktúra 23,65 s DPH 11.05.2023 Greenlogy, a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.05.2023
  Faktúra 1767/2020 toner, papier, práca 159.- s DPH 115/2020 03.11.2020 Ján Meliško- MeliTech ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 03.11.2020
  Faktúra SPF 21437351 výškovo nastaviteľný stojan na dezinfekciu 106,80 s DPH 164/2021 25.11.2021 B2B Partner s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 25.11.2021
  Faktúra 202215861 krátka projekcia, ultrakrátka projekcia 4 524,02 s DPH 198/2021 10.12.2021 MB TECH BB s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 10.12.2021
  Faktúra 2229763 prenájom rohoží 50,40 s DPH 6/2012 15.11.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 15.11.2021
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2324