Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 14009861462020 videokameraSona FDR-AX43 604.- s DPH 169/2020 17.12.2020 ELEKTROSPED, a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhomm Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 17.12.2020
  Faktúra 1052236916 vyúčtovanie elektriny 136,73 s DPH 4/2022 11.07.2022 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.07.2022
  Faktúra 10220377 dodávka - chlieb, pečivo 169,51 s DPH 34/ŠJ 11.07.2022 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.07.2022
  Faktúra 2201070015 potraviny ŠJ 243,32 s DPH 35/ŠJ 11.07.2022 KORUNA s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.07.2022
  Faktúra 202205164 potraviny ŠJ 97,23 s DPH 28/ŠJ 11.07.2022 OBIM s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.07.2022
  Faktúra 2200003605 potraviny ŠJ 80,82 s DPH 33/ŠJ 11.07.2022 Hôrka, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.07.2022
  Faktúra 234212783 potraviny ŠJ 263,41 s DPH 29/ŠJ 11.07.2022 INMEDIA spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.07.2022
  Faktúra 10220378 potraviny ŠJ 163,83 s DPH 34/ŠJ 11.07.2022 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.07.2022
  Faktúra 3220040922 poplatok za komunálny odpad 432,96 s DPH Rozhodnutie mesta 06.07.2022 Mesto Dubnica nad Váhom ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 06.07.2022
  Objednávka 122/2022 chlieb - sociálny fond 17,28 s DPH 27.06.2022 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.07.2022
  Faktúra 2220034847 voda 1 641,72 s DPH 3/2012 11.07.2022 Považská vodárenská spoločnosť,a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.07.2022
  Faktúra 20220057 posedenie - koniec šk.r.- soc. fond 1 058,75 s DPH 123/2022 12.07.2022 DuTaF Centrum s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.07.2022
  Faktúra 1381049322 telefóny 6/2022 62,17 s DPH 21/2014 12.07.2022 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.07.2022
  Faktúra 2201070016 potraviny ŠJ 109,80 s DPH 35/ŠJ 12.07.2022 KORUNA s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.07.2022
  Faktúra 10220404 dodávka - chlieb, pečivo 71,70 s DPH 34/2022 12.07.2022 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.07.2022
  Faktúra 70921841 Bez kriedy 18.- s DPH 9/2018 12.07.2022 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.07.2022
  Faktúra 234212366 potraviny ŠJ 436,98 s DPH 29/2022 11.07.2022 INMEDIA spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.07.2022
  Faktúra 8309173900 telefóny 6/2022 78,74 s DPH 5/2012 08.07.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.07.2022
  Faktúra 10220379 chlieb - sociálny fond 17,28 s DPH 122/2022 11.07.2022 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.07.2022
  Faktúra 36013862 teplo 6/2022 916,62 s DPH 30/2014 07.07.2022 DCATHERM a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 07.07.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3048