• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 14009861462020 videokameraSona FDR-AX43 604.- s DPH 169/2020 17.12.2020 ELEKTROSPED, a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhomm Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 17.12.2020
  Faktúra 0420220034 projektové riadenie 225.- s DPH 3/2021 07.04.2022 getton s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 07.04.2022
  Faktúra 1411091566 telefóny 7/2022 51,24 s DPH 21/2014 11.08.2022 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.08.2022
  Faktúra 52602447 predplatné aktualizácie 2023 I, III, V 43,20 s DPH 08.08.2022 PORADCA s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.08.2022
  Faktúra 62/2022 Uzemňovanie stolov, rozvody pre šporáky, oprava prívodu pre čerpadlo 3 238,07 s DPH 126/2022 09.08.2022 BREMS, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.08.2022
  Objednávka 126/2022 Uzemňovanie stolov, rozvody pre šporáky, oprava prívodu pre čerpadlo 3 238,07 s DPH 08.08.2022 BREMS, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.08.2022
  Faktúra 20220843 materiál k údržbe ŠJ ZŠ a IH 140,51 s DPH 127/2022 09.08.2022 Sigmia OaSS s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.08.2022
  Faktúra 61220006 Rekonštrukcia časti oplotenia ZŠ s MŠ Pavla Demitru 36 202,85 s DPH 17/2021 10.08.2022 SATES, a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 10.08.2022
  Faktúra 2220037002 voda 86,84 s DPH 3/2012 10.08.2022 Považská vodárenská spoločnosť,a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 10.08.2022
  Faktúra 1052243610 elektrina 7/2022 84,29 s DPH 4/2022 12.08.2022 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.08.2022
  Faktúra 20222170 teplo 7/2022 868,19 s DPH 30/2014 08.08.2022 DCATHERM a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.08.2022
  Objednávka 180/2021 preprava žiakov v 12/2021 360.- s DPH 01.12.2021 OKJM GROUP s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 01.12.2021
  Objednávka 29/2021 stravné lístky 201 ks 808,78 s DPH 31.03.2021 Ticket Service, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 31.03.2021
  Objednávka 59/2021 zástava SR 100x150 cm - 2x, vlajka EU -2x 78,70 s DPH 10.06.2021 Gajdoš Gabriel ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 15.06.2021
  Objednávka 94/2021 Telesná a športová výchova 65,45 s DPH 31.05.2021 RAABE ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 02.09.2021
  Objednávka 105/2021 upratovací vozík kovový 112,80 s DPH 21.09.2021 B2B partner s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 21.09.2021
  Objednávka 128/2021 didaktické pomôcky a prac. zošity - predškoláci 1 189,02 s DPH 06.10.2021 Hravá škôlka s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 07.10.2021
  Faktúra 8311048065 telefóny 7/2022 69,98 s DPH 5/2012 08.08.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.08.2022
  Faktúra 20222169 teplo 7/2022 498,68 s DPH 30/2014 08.08.2022 DCATHERM a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.08.2022
  Objednávka 148/2021 detský koberec do knižnice 90,90 s DPH 10.11.2021 DAVS s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 10.11.2021
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2610