• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 19/2020 národný projekt Pomáhajúce profesie II. 225.- s DPH 30.09.2020 intellect s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.09.2020
  Objednávka 145/2022 kniha V jablku 244.- s DPH 08.09.2022 Vydavateľstvo Perfekt a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 16.09.2022
  Faktúra 1361071765 telefóny 8/2022 51,84 s DPH 21/2014 13.09.2022 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 13.09.2022
  Faktúra 2200004497 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 145,51 s DPH 33/ŠJ 13.09.2022 Hôrka, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 13.09.2022
  Faktúra 2022079 hygienické vreckovky,- MŠ 308,98 s DPH 5/2021 13.09.2022 JADEM s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 13.09.2022
  Faktúra 2200004630 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 533,56 s DPH 33/ŠJ 13.09.2022 Hôrka, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 13.09.2022
  Objednávka 139/2022 kancelárske potreby 790,17 s DPH 30.08.2022 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 14.09.2022
  Faktúra 2200004631 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 95,15 s DPH 33/ŠJ 16.09.2022 Hôrka, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 16.09.2022
  Faktúra 202206675 potraviny ŠJ 1 209,45 s DPH 18/ŠJ 19.09.2022 OBIM s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 19.09.2022
  Objednávka 147/2022 oprava ohrievačov vody v ŠJ ZŠ 480,96 s DPH 08.09.2022 INPRA s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.09.2022
  Faktúra 2201070017 potraviny ŠJ 44,80 s DPH 35/ŠJ 19.09.2022 KORUNA s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 19.09.2022
  Faktúra 2201070019 potraviny ŠJ 22,23 s DPH 35/ŠJ 19.09.2022 KORUNA s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 19.09.2022
  Faktúra 10220486 potraviny ŠJ 178,85 s DPH 34/ŠJ 20.09.2022 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.09.2022
  Faktúra 5922020289 zbierky zákonov 204.- s DPH 20.09.2022 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.09.2022
  Objednávka 148/2022 Literatúra v pohode 5.,6. ročník 52,40 s DPH 09.09.2022 Taktik vydavateľstvo s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 21.09.2022
  Faktúra 234215920 potraviny ŠJ 1 845,98 s DPH 29/ŠJ 21.09.2022 INMEDIA spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 21.09.2022
  Faktúra 1052250284 elektrina 8/2022 - oprava základu dane 96,14 s DPH 12.09.2022 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.09.2022
  Faktúra 2220039288 voda 289,48 s DPH 3/2012 12.09.2022 Považská vodárenská spoločnosť,a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.09.2022
  Faktúra 2332224 rohože - prenájom 57,79 s DPH 6/2012 22.09.2022 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 22.09.2022
  Faktúra 8312893903 telefóny 69,80 s DPH 5/2012 08.09.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.09.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2610