• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 19/2020 národný projekt Pomáhajúce profesie II. 225.- s DPH 30.09.2020 intellect s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.09.2020
  Faktúra 2201016098 kiki Biznis internet 150.- s DPH 6/2021 03.06.2022 Global Network Systems s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 03.06.2022
  Objednávka 83/2022 poštové poukážky ŠJ MŠ 48.- s DPH 12.05.2022 Tlačiareň J+K , Nemšová ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača r 09.06.2022
  Faktúra 8307316941 telefóny 5/2022 73,50 s DPH 5/2012 08.06.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.06.2022
  Faktúra 2200002894 potraviny ŠJ 685,85 s DPH 33/ŠJ 06.06.2022 Hôrka, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.06.2022
  Objednávka 107/2022 podlahový stojan na Tv - 2 ks 249,80 s DPH 07.06.2022 Internet Mall Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.06.2022
  Objednávka 102/2022 revízia výťahov ŠJ ZŠ, MŠ 126.- s DPH 27.05.2022 Juraj Chrást ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.06.2022
  Faktúra 10220289 chlieb, pečivo 199,78 s DPH 34/ŠJ 06.06.2022 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 06.06.2022
  Faktúra 1220616575 internet MŠ 6/2022 14.- s DPH 3/2018 06.06.2022 SWAN a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 06.06.2022
  Objednávka 104/2022 učebnice II.st. 517.- s DPH 31.05.2022 LiberaTerra, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 06.06.2022
  Faktúra 20221560 teplo 5/2022 918,75 s DPH 30/2014 03.06.2022 DCATHERM a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 03.06.2022
  Faktúra 20221559 teplo 5/2022 498,68 s DPH 30/2014 03.06.2022 DCATHERM a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 03.06.2022
  Faktúra 8601186959 plyn 31.- s DPH 2/2012 02.06.2022 SPP ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 03.06.2022
  Faktúra 8601186939 plyn 120.- s DPH 2/2012 02.06.2022 SPP a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 03.06.2022
  Faktúra 0620220063 projektové riadenie 225.- s DPH 3/2021 03.06.2022 getton s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 03.06.2022
  Faktúra 2200002895 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 85,60 s DPH 33/ŠJ 06.06.2022 Hôrka, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.06.2022
  Faktúra 1012245131 elektrina 6/2022 189.- s DPH 4/2022 03.06.2022 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 03.06.2022
  Faktúra 1012245130 elektrina 6/2022 2 069,75 s DPH 4/2022 03.06.2022 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 03.06.2022
  Faktúra 2201070009 potraviny ŠJ 219,54 s DPH 35/ŠJ 03.06.2022 KORUNA s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 03.06.2022
  Faktúra 2201070010 potraviny ŠJ 55,52 s DPH 35/ŠJ 03.06.2022 KORUNA s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 03.06.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2324