• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 19/2020 národný projekt Pomáhajúce profesie II. 225.- s DPH 30.09.2020 intellect s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.09.2020
  Faktúra 1381049322 telefóny 6/2022 62,17 s DPH 21/2014 12.07.2022 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.07.2022
  Faktúra 2200003605 potraviny ŠJ 80,82 s DPH 33/ŠJ 11.07.2022 Hôrka, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.07.2022
  Faktúra 234212783 potraviny ŠJ 263,41 s DPH 29/ŠJ 11.07.2022 INMEDIA spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.07.2022
  Faktúra 10220378 potraviny ŠJ 163,83 s DPH 34/ŠJ 11.07.2022 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.07.2022
  Faktúra 1052236916 vyúčtovanie elektriny 136,73 s DPH 4/2022 11.07.2022 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.07.2022
  Faktúra 2220034847 voda 1 641,72 s DPH 3/2012 11.07.2022 Považská vodárenská spoločnosť,a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.07.2022
  Faktúra 20220057 posedenie - koniec šk.r.- soc. fond 1 058,75 s DPH 123/2022 12.07.2022 DuTaF Centrum s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.07.2022
  Faktúra 2201070016 potraviny ŠJ 109,80 s DPH 35/ŠJ 12.07.2022 KORUNA s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.07.2022
  Faktúra 2201070015 potraviny ŠJ 243,32 s DPH 35/ŠJ 11.07.2022 KORUNA s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.07.2022
  Faktúra 10220404 dodávka - chlieb, pečivo 71,70 s DPH 34/2022 12.07.2022 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.07.2022
  Faktúra 70921841 Bez kriedy 18.- s DPH 9/2018 12.07.2022 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.07.2022
  Faktúra 0182022 servisné služby informačného systému za 3-7./2022 480.- s DPH 6/2022 15.07.2022 Mgr. Richard Malák PROTEUS ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 15.07.2022
  Faktúra 22392 dierovačka 51.- s DPH 75/2022 02.08.2022 Sponka s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 02.08.2022
  Objednávka 75/2022 dierovačka 51.- s DPH 26.04.2022 Sponka s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 02.08.2022
  Faktúra 1022080587 výkon zodpovednej osoby za 8/2022 58,80 s DPH 7/2018 02.08.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 02.08.2022
  Faktúra 202205164 potraviny ŠJ 97,23 s DPH 28/ŠJ 11.07.2022 OBIM s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.07.2022
  Faktúra 10220377 dodávka - chlieb, pečivo 169,51 s DPH 34/ŠJ 11.07.2022 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.07.2022
  Faktúra 2313080482 iKelp Jedáleň používanie, podpora 1 rok 118.- s DPH 02.08.2022 Abiset s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 02.08.2022
  Faktúra 84211957 predplatné časopisu PORADCA 2023 78.- s DPH 07.07.2022 PORADCA s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 07.07.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2324