Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Podlimitná zákazka 2/2021 Výpočtová technika 13500.- bez DPH
Vyzva_na_predkladanie_ponuk_23022021.docx
verejná súťaž 09.03.2021 09.03.2021 23.03.2021 04.03.2021 ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom
Zmluva 19/2020 národný projekt Pomáhajúce profesie II. 225.- s DPH 30.09.2020 intellect s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 2201070002 potraviny ŠJ 82,54 s DPH 02.03.2022 KORUNA s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra P01 1212200036 potraviny ŠJ 63,50 s DPH 20/ŠJ 24.02.2022 AG FOODS SK s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 2200000897 mäso, potraviny ŠJ 98,22 s DPH 33/ŠJ 22.02.2022 Hôrka, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 10220093 potraviny ŠJ 151,12 s DPH 34/ŠJ 02.03.2022 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 2201070001 potraviny ŠJ 22,43 s DPH 02.03.2022 KORUNA s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 202201335 potraviny ŠJ 300,61 s DPH 28/ŠJ 01.03.2022 OBIM s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 234204208 potraviny ŠJ 1 822,17 s DPH 29/ŠJ 02.03.2022 INMEDIA spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra P01 121221021 potraviny ŠJ 232,85 s DPH 20/ŠJ 22.02.2022 AG FOODS SK s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 10220094 potraviny ŠJ 158,44 s DPH 34/ŠJ 01.03.2022 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 202201336 potraviny ŠJ 1 102.63 s DPH 28/ŠJ 02.03.2022 OBIM s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Objednávka 29/2022 HN školské potreby II. polrok 2021/2022 66,40 s DPH 21.02.2022 Daffer, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 2201008934 internet Zš 150.- s DPH 6/2021 02.03.2022 Global Network Systems s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 220250722 HN školské potreby II. polrok 2021/2022 66,40 s DPH 29/2022 24.02.2022 Daffer, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 2200000896 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 380,99 s DPH 33/ŠJ 22.02.2022 Hôrka, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 10220076 chlieb, pečivo 112,82 s DPH 34/ŠJ 22.02.2022 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 10220075 chlieb, pečivo 88,05 s DPH 34/ŠJ 22.02.2022 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Objednávka 17/2022 chlieb, pečivo 21,97 s DPH 01.02.2022 Homolka, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 2022100207 chlieb, pečivo 21,97 s DPH 17/2022 21.02.2022 Homolka, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača r
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1719