• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Objednávka OBJ23142 Učebnice pre druhý stupeň ZŠ 929,00 s DPH 19.09.2023 preskoly.sk ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 25.09.2023
  Objednávka OBJ23139 Učebnice etickej výchovy pre prvý stupeň ZŠ 335,50 s DPH 18.09.2023 Slov.pedag.naklad.-Mladé letá ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 25.09.2023
  Objednávka OBJ23138 Výtvarné pomôcky pre MŠ, ŠKD, ZŠ 6 474,38 s DPH 18.09.2023 PAPERA s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 25.09.2023
  Objednávka OBJ23140 Učebnice pre prvý stupeň ZŠ 1 815,44 s DPH 18.09.2023 AITEC,s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 25.09.2023
  Objednávka OBJ23141 Učebnice pre prvý stupeň ZŠ 554,80 s DPH 18.09.2023 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 25.09.2023
  Objednávka OBJ23143 Pracovné ochranné odevy pre zamestnancov kuchyne a jedálne v ZŠ + MŠ 699,61 s DPH 14.09.2023 ADET ,s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 25.09.2023
  Objednávka OBJ23137 Biela keramická tabuľa - Keramic Standard 341,09 s DPH 13.09.2023 ŠKOLEX s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 25.09.2023
  Objednávka OBJ23136 Školské časopisy - Slávik 13,00 s DPH 12.09.2023 ARES s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 25.09.2023
  Objednávka OBJ23135 Videoseminár - manažovaniematerskej školy v novom školskom roku 2023/24 39,00 s DPH 11.09.2023 ICV- Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 25.09.2023
  Objednávka OBJ23134 Ročný poplatok v programe globe na šk. rok 23/24 190,00 s DPH 05.09.2023 Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 25.09.2023
  Objednávka OBJ23133 Tonery do tlačiarmí + kancelársky papier 259,03 s DPH 31.08.2023 Ján Meliško - Meli Tech ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 25.09.2023
  Objednávka OBJ23131 Hygienicé prostriedky 518,40 s DPH 31.08.2023 Betrix, s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 25.09.2023
  Objednávka OBJ23129 Vysávače Kärcher + náhradné vrecká 344,80 s DPH 31.08.2023 SVK Tech Capital s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 25.09.2023
  Objednávka OBJ23130 Náhradné vrecká do vysávačov 22,07 s DPH 31.08.2023 Pilulka.sk, a. s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 25.09.2023
  Objednávka OBJ23132 Kancelárske potreby 589,50 s DPH 31.08.2023 PAPERA s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 25.09.2023
  Objednávka OBJ23127 Učebnice matematika + Občianska náuka 144,70 s DPH 30.08.2023 Slov.pedag.naklad.-Mladé letá ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 25.09.2023
  Objednávka OBJ23128 Učebnice Dejepis 9 + matematika 9 354,00 s DPH 30.08.2023 preskoly.sk ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 25.09.2023
  Objednávka OBJ23126 Kancelárske potreby 1 438,38 s DPH 25.08.2023 PAPERA s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 25.09.2023
  Objednávka OBJ23125 Tonnery do farebných tlačiarní 512,13 s DPH 23.08.2023 Ledum Kamara SK s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 25.09.2023
  Objednávka OBJ23124 Učebnice pre druhý stupeň ZŠ 521,50 s DPH 21.08.2023 OXICO ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 25.09.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2422