Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 234217117 potraviny ŠJ 4 105,74 s DPH 29/ŠJ 07.10.2022 INMEDIA spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 234217118 potraviny ŠJ 813,58 s DPH 29/ŠJ 07.10.2022 INMEDIA spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 2022174 čistenie potrubia odpadovej kanalizácie 294.- s DPH 152/2022 07.10.2022 EKORSS Magdaléna Horňáková ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 20222757 teplo 9/2022 931,61 s DPH 30/2014 07.10.2022 DCATHERM a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 20222756 teplo 9/2022 498,68 s DPH 30/2014 07.10.2022 DCATHERM a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 0027/2022 odobraté obedy 9/2022 357,12 s DPH 07.10.2022 ZŠ s MŠ Pavla Demitru ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 0026/2022 odobraté obedy 9/2022 223,20 s DPH 07.10.2022 ZŠ s MŠ Pavla Demitru ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 0028/2022 odobraté obedy 9/2022 1 138,32 s DPH 07.10.2022 ZŠ s MŠ Pavla Demitru ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 5100031234 telefóny 9/2022 80,42 s DPH 5/2012 06.10.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 20220769 odvoz kuchyského odpadu 42,08 s DPH 6/2017 06.10.2022 Silver Mine s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 1012269561 elektrina 10/2022 2 069,75 s DPH 4/2022 05.10.2022 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 1012269562 elektrina 10/2022 189.- s DPH 4/2022 05.10.2022 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 20220004 športová príprava futbal za 09/2022 520.- s DPH 13/2022 05.10.2022 Akadémia Jozefa Jankecha, n.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 2200005080 potraviny ŠJ 88,69 s DPH 33/ŠJ 04.10.2022 Hôrka, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 2200005079 potraviny ŠJ 567,36 s DPH 33/ŠJ 04.10.2022 Hôrka, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 1221016926 internet MŠ 10/2022 14.- s DPH 3/2018 04.10.2022 SWAN a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 71/2022 elektromontážne práce 364,32 s DPH 154/2022 04.10.2022 BREMS, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 2201025855 kiki Biznis internet 150.- s DPH 6/2021 03.10.2022 Global Network Systems s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 221054579 HN školské potreby na I. polrok šk.r. 2022/23 66,40 s DPH 155/2022 03.10.2022 Daffer, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
Faktúra 70921841 virtuálna knižnica 9/2022 20,70 s DPH 12/2012 03.10.2022 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1719