Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Objednávka OBJ24067 Predplatné - Živý portál licencia pracovisko 36 mesiacov 850,00 s DPH 20.03.2024 Živý Portál, s. r. o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.04.2024
  Faktúra 119911 lopty na hádzanú 20 ks 339,21 s DPH 47/2023 30.03.2023 ŽijemeSportem.cz s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.03.2023
  Objednávka 47/2023 lopty na hádzanú 20 ks 339,21 s DPH 27.03.2023 ŽijemeSportem.cz s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.03.2023
  Objednávka 99/2022 knihy pre predškolákov 76,30 s DPH 23.05.2022 Špalek Rastislav ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 24.05.2022
  Faktúra 202232 knihy pre predškolákov 76,30 s DPH 99/2022 24.05.2022 Špalek Rastislav ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 24.05.2022
  Faktúra 1909160 lavice, stoličky 6 899,95 s DPH 58/2023 30.03.2023 Školex, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.03.2023
  Objednávka 200/2021 stoličky, stoly do MŠ 4 932,10 s DPH 10.12.2021 Školex, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 13.12.2021
  Faktúra 1868123 školský nábytok 2 901,90 s DPH 38/2022 21.03.2022 Školex, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 21.03.2022
  Objednávka 38/2022 školský nábytok 2 901,90 s DPH 28.02.2022 Školex, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 21.03.2022
  Faktúra 1827842 stoličky, stoly do MŠ 4 932,10 s DPH 200/2021 13.12.2021 Školex, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 13.12.2021
  Objednávka 210/2022 stôl pracovný 2 ks, zámok na nábytok 708,24 s DPH 22.12.2022 Školex, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 27.12.2022
  Faktúra 1868899 stôl pracovný 2 ks, zámok na nábytok 708,24 s DPH 210/2022 27.12.2022 Školex, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 27.12.2022
  Objednávka 58/2023 lavice, stoličky 6 899,95 s DPH 29.03.2023 Školex, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.03.2023
  Faktúra 35362020 interaktívne rozprávky MŠ 945.- s DPH 131/2020 25.11.2020 Škokolka, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 25.11.2020
  Faktúra 2232208423 tlačivá ZŠ - vyúčtovacia faktúra 0,00 s DPH 12.10.2023 Ševt a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
  Faktúra tlačivá predškoláci - vyúčtovacia faktúra s DPH OBJ23120 02.08.2023 Ševt a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra tlačivá -zš I. a II.st s DPH 06.07.2023 Ševt a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
  Faktúra 2232204110 tlačivá -zš I. a II.st s DPH 06.07.2023 Ševt a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.07.2023
  Objednávka OBJ23120 Evidencia dochádzky deti MŠ, Záznam o dieťati, OS dieťaťa 87,35 s DPH 02.08.2023 Ševt a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 25.09.2023
  Objednávka OBJ23166 Bianko tlačivá - vysvedčenia + voliteľné predmety 150,00 s DPH 05.10.2023 Ševt a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.10.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3048