Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Objednávka 3/2021 Tablety a IT doplnky 4 300.00 s DPH 26.02.2021 13.03.2021 31.03.2021 26.02.2021 ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom 26.02.2021
  VO: Podlimitná zákazka 2/2021 Výpočtová technika 13500.- bez DPH
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_23022021.docx
  verejná súťaž 09.03.2021 09.03.2021 23.03.2021 04.03.2021 ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom 23.02.2021
  Zmluva 19/2020 národný projekt Pomáhajúce profesie II. 225.- s DPH 30.09.2020 intellect s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.09.2020
  Objednávka 19/2023 uč. pomôcky na Vv 1 087,28 s DPH 03.02.2023 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.02.2023
  Faktúra 0220230010 služby za 1/2023 240.- s DPH 3/2021 08.02.2023 getton s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.02.2023
  Faktúra 10230036 dodávka - chlieb, pečivo 213,37 s DPH 34/ŠJ 07.02.2023 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.02.2023
  Faktúra 10230035 dodávka - chlieb, pečivo 180,33 s DPH 34/ŠJ 07.02.2023 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.02.2023
  Faktúra 8322034324 telefóny 1/2023 77,39 s DPH 08.02.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.02.2023
  Faktúra 20230043 odvoz kuchynského odpadu 1/2023 33.- s DPH 6/2017 09.02.2023 Silver Mine s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.02.2023
  Faktúra 2023003111 pomôcky na Vv 1 087,28 s DPH 19/2023 09.02.2023 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.02.2023
  Faktúra 9123900046 online školenie Ročné zúčtovanie 60.- s DPH 09.02.2023 Emel Bratislava s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača r 09.02.2023
  Faktúra 123005 uč. pomôcky - licencie 696.- s DPH 16/2023 08.02.2023 euroDIDACTsk s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.02.2023
  Faktúra 20230020 vyčistenie, odvoz a likvidácia z lapača tukov 336.- s DPH 21/2023 09.02.2023 CPB Solutions, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.02.2023
  Objednávka 21/2023 vyčistenie, odvoz a likvidácia z lapača tukov 336.- s DPH 03.02.2023 CPB Solutions, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.02.2023
  Faktúra 13/2023 pisoárový splachovací ventil 84.- s DPH 20/2023 09.02.2023 INPRA s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.02.2023
  Objednávka 20/2023 pisoárový splachovací ventil 84.- s DPH 03.02.2023 INPRA s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.02.2023
  Faktúra 2380601 prenájom rohoží 1/2023 38,98 s DPH 6/2012 09.02.2023 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.02.2023
  Faktúra 2230000273 voda 477,48 s DPH 3/2012 09.02.2023 Považská vodárenská spoločnosť,a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.02.2023
  Faktúra 1581228595 telefóny 1/2023 77,78 s DPH 21/2014 10.02.2023 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 10.02.2023
  Faktúra 20230298 teplo 1/2023 4 894,40 s DPH 30/2014 10.02.2023 DCATHERM a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 10.02.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3048