• 2.A a jej matematika s Harrym Potterom :)

     • Žiaci 2.A triedy sú veľkými fanúšikmi príbehov o Harrym Potterovi. Na hodine mytematiky si žiaci vybrali rokfortskú fakultu a spoločne sa vydali hľadať kameň mudrcov prostredníctvom počítania matematických príkladov. Matematika ich veľmi baví heart
    • Prírodoveda v réžii 3.B
     • Prírodoveda v réžii 3.B

     • Vyučovanie v našej Demitrovke býva veľakrát zaujímavé, podnetné či pre deti netradičné - a práve tu sa môžete dočítať o super netradičnej hodine prírodovedy, ktorú si prišla pozrieť aj TV POVAŽIE :) . Viac sa dočítate v našom článku. 
    • Online slovenčina s pánom Danielom Hevierom :)
     • Online slovenčina s pánom Danielom Hevierom :)

     • "Woow, to bola skvelá hodina, on je naozaj najlepší, ten jeho mega RAP, bol taký zábavný, ponúkol nám spoluprácu a môžeme byť súčasťou jeho knihy, bolo to husté, naj hodina SJL," - i takto reagovali naši šiestaci po online hodine s Danielom Hevierom. Viac sa dočítate v našom článku :). 
    • Loptoši opäť v škole
     • Loptoši opäť v škole

     • Tento týždeň sme začali oslavou MDŽ, výrobou jarnej výzdoby spojenou s hrou so spevom.
      Čas sme venovali aj sebapoznávaniu "To som JA", kde deti kreslili samých seba.
      Deti štvrtých ročníkov sa zhostili jarného upratovania "Nie sú to naše SMETI, ale PLANÉTA je naša.". Po práci k dobrému filmu patrí pizza.
      Pekný záver týždňa. Ďakujeme reštaurácii Klondajk a p. Repkovej za výborné muffinky.
    • Hviezdoslavov Kubín nič nezastaví - ani online nie
     • Hviezdoslavov Kubín nič nezastaví - ani online nie

     • Deti našej školy veľmi obľubujú recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín, avšak tento rok triedne kolo poňali online a s autorskou básňou, ktorú si vytvorili na hodinách literatúry. Nech sa páči, 6.B :) 
     • Dištančné vzdelávanie info pre rodičov

     • Informácie pre rodičov k dištančnému vzdelávaniu:

      Od pondelka 26. 10. žiaci 5. – 9. ročníka zostávajú na dištančnom vzdelávaní doma.

      Nasledujúce pravidlá sú zostavené na základe skúseností učiteľov a žiakov z I. vlny COVID 19. Majú za cieľ udržať čo najvyššiu kvalitu vzdelávania s dodržaním psychohygienických zásad a metodiky dištančného vzdelávania. Významným faktorom je aj socializácia detí, kde môže dať učiteľ deťom priestor komunikovať medzi sebou. Žiakom, ktorí sa nemôžu pripájať z akýchkoľvek príčin budú poskytnuté alternatívne riešenia, formou projektov, pracovných listov a učebných testov. Každý žiak bude posudzovaný individuálne.

      Pokyny:

      1. Nahláste svojmu triednemu učiteľovi ak sa Vaše dieťa nemôže z akýchkoľvek príčin pripájať na on line hodiny.
      2. Dieťa môže na pripojenie využívať mobil, tablet, stolový počítač alebo notebook. Zariadenie by malo mať mikrofón a webkameru. Každý smartfón má kameru. Pripojenie by malo byť cez dátový kábel alebo wifi router. Wifi má výhodu, umožňuje pripojenie viacerých detí, čo oceníte ak máte viac detí.
      3. Vaša komunikácia s učiteľmi musí prebiehať cez RODIČOVSKÉ KONTO na Edupage. On line hodiny žiakov a komunikácia medzi žiakmi a učiteľmi bude prebiehať cez ŽIACKE KONTO na Edupage a  cez aplikáciu ZOOM. O práci boli oboznámení ako učitelia tak aj žiaci. Pomôžte svojmu dieťaťu nainštalovať do zariadenia príslušné aplikácie.
      4. Učiteľ pošle žiakom link a heslo, na ktorý sa žiak prihlási na hodinu.
      5. Čas začiatku hodiny bude rovnaký ako vyučovacia hodina v škole. ( 1.VH 8:00; 2. VH 8:55; 3.VH 10:00; 4. VH 10:55; VH 11:50; 6.VH 12:45; 7.VH 13:45)
      6. Výchovy TSV, SRL, NBV, ETV, VYV, HUV, THD nebudú prebiehať on line, zadanie dostanú žiaci iba raz v týždni, vypracovanú úlohu pošlú cez žiacke konto Edupage alebo prinesú po skončení opatrení na vyučovanie. Tieto práce môže učiteľ ohodnotiť.
      7. Ak sa žiak nepripojí, rodič ho musí z hodiny ospravedlniť triednemu učiteľovi tak ako keby nebol v škole. Ak sa nedá aktuálne pripojiť rodič pošle správu cez EDUPAGE triednemu učiteľovi. Ochorenie dieťaťa ohlási rodič triednemu učiteľovi.
      8. Pripojenie cez internet znamená spustená kamera a mikrofón! Inak sa účasť žiaka na hodine považuje za neospravedlnenú hodinu. Ak žiak nemá kameru bude to posudzované individuálne po konzultácii s triednym učiteľom.
      9. Žiak sa do hodiny prihlasuje pod vlastným menom, nepoužíva prezývky.
      10. V prípade, že žiak bude rušiť akýmkoľvek spôsobom on line hodinu, učiteľ ho odpojí a hodina sa bude považovať za neabsolvovanú. V prípade, že sa to bude opakovať zapíše žiakovi zápis a na pedagogickej rade mu navrhne výchovné opatrenie v zmysle školského poriadku.
      11. Hodnotenie žiakov počas dištančného vzdelávania bude kombinované – slovné, známkou alebo dohodnutou emotikonou.

      V Dubnici nad Váhom dňa 25.10.2020                         Mgr. Oto Bača riaditeľ školy

     • Rodičovské združenie

     • Súčasťou bude aj plenárne rodičovské združenie

      Vážení rodičia pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v priestoroch telocviční a jedálne v termíne od 24.9. do 29.9. 2020 za dodržania platných nariadení hygienika t.j. rúško,  dezinfekcia rúk pri vstupe, dodržanie odstupu. Je vhodné, aby mal každý rodič svoje pero. Rodičje povinný odovzdať vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti. Link nájdete v novom článku o aktualizovaných opatreniach.

      Žiadame Vás, aby ste si upravili svoje pracovné a osobné povinnosti tak, aby ste sa rodičovského združenia mohli zúčastniť. Ďakujeme

       

      Harmomogram rodičovských združení sa Vám zobrazí po kliknutí na link:

       

       

     • DIÉTNE STRAVOVANIE

     • Má Vaše dieťa špecifické požiadavky na stravu? Čítajte ďalej.

      Ak má Vaše dieťa lekárom stanovenú niektorú z diagnóz uvedených nižšie a mali by ste záujem o nižšie uvedené typ diétneho stravovania, dajte vedieť čo najskôr svojmu triednemu učiteľovi. Požiadavku na diétne stravovanie bude dodatočne potrebné podporiť lekárskym potvrdením od pediatrického endokrinológa alebo pediatrického gastroenterológa.

      V  školských jedálňach je možné pripravovať jedlá podľa týchto diét:

      •    bezgluténová

      •    diabetická

      •    šetriaca

      BEZLEPKOVÁ (bezgluténová) DIÉTA

      Bezlepkovú diétu musia celoživotne dodržiavať pacienti s celiakiou. Je založená na úplnom vylúčení akýchkoľvek produktov z pšenice, raže, jačmeňa aj ovsa. Nedodržiavanie bezlepkovej diéty môže viesť k vážnemu poškodeniu zdravia , v konečnom dôsledku až k vzniku zhubných nádorov. Pacienti pri nedodržiavaní diéty trpia na tráviace ťažkosti, chudokrvnosť, rednutie kostí, rôzne alergické reakcie a depresie. To je len časť zdravotných rizík.V ostatnom čase bolo zistené, že takúto diétu vyžadujú aj iné ochorenia. Sú to napríklad rôzne alergické ochorenia, hlavne potravinové alergie, kožné ochorenia, ale i niektoré ochorenia obličiek. Bezgluténové potraviny sú potraviny, ktoré sú vyrobené tak , aby vyhovovali diétnym potrebám ľudí, ktorí neznášajú glutén (celiatici), vyrábajú sa na báze cereálií, ktoré neobsahujú glutén. Bezgluténové potraviny musia obsahovať rovnaké množstvo vitamínov a minerálnych látok ako porovnateľné potraviny obsahujúce glutén.

      DIABETICKÁ  DIÉTA

      Diabetes mellitus ďalej len DM - je poruchou metabolizmu sacharidov, ale aj tukov a bielkovín. Vzniká absolútnym alebo relatívnym nedostatkom inzulínu. V podstate ide o nedostatočné vylučovanie inzulínu z podžalúdkovej žľazy - pankreasu, alebo, o nepomer medzi jeho množstvom a potrebou v organizme. Ide biochemickú poruchu , kedy ľudské telo nie je schopné normálne využívať cukry zo stravy. DM, alebo cukrová úplavica (cukrovka) je vážne celoživotné metabolické ochorenie. Postihuje obe pohlavia, všetky vekové kategórie, rasy a etnické skupiny. Cukrovka je ochorenie, ktorého vypuknutie a rozvinutie je závislé okrem iného, i na životnom štýle. Cukrovku nie je možné vyliečiť, ale je ju možné úspešne liečiť.

      Klasifikácia diabetu

      1. inzulínodependentný I. typ - juvenílny DM ktorý sa objavuje najčastejšie v detstve a dospievaní a prejavuje sa totálnym deficitom inzulínu. U dospelých potom obvykle až do veku 45 rokov, i keď ani u starších osôb nie je vznik choroby 1. typu vylúčený.

      2. inzulínoindependentnýII. typ - nie je závislý od inzulínu. Je to ochorenie dospelých a starších ľudí. Vznik tohto typu choroby v detstve je výnimkou. Najčastejšie sa objavuje u ľudí s obezitou.

      3. iné typy diabetu spojené s určitými chorobnými stavmi a syndrómamiDM sa prejavuje nasledovnými vonkajšími príznakmi:

      • •    časté močenie
      • •    nápadný smäd
      • •    význačný hlad
      • •    dieťa chudne
      • •    má bolesti hlavy
      • •    nevoľnosť
      • •    koža je suchá so zápalovými zmenami
      • •    spavosť
      • •    slabosť
      • •    v krvi je glukóza, v moči cítiť acetón

      Základná liečba

      1.    podávanie inzulínu

      2.    regulovaná diabetická diéta

      3.    udržiavanie telesnej aktivity - dbať na pravidelnosť a primeranosť telesnej záťaže

      4.    dostatočný príjem vitamínov, minerálnych látok a tekutín

      5.    dbať na primeranosť psychickej záťaže

      1. Podávanie inzulínu je princípom liečby. Jeho podanie je základnou podmienkou pacientovho prežitia. Celková dávka sa však musí prispôsobiť individuálnemu stavu pacienta. Pravidelné nepodávanie inzulínu ohrozuje: zrak, kardiovaskulárny (srdcovo-cievny ) systém, obličky, pečeň, nervový systém, kožu.

      2. Regulovaná diabetická diéta vychádza z energetickej potreby podľa veku s prihliadnutím na telesnú aktivitu. Potrebné je prispôsobiť stravu k spôsobu liečby diabetika. Strava sa musí podávať 6-8 krát denne v pravidelných časových intervaloch. Z tohto dôvodu u pacientov s DM je dôležité a potrebné starostlivé plánovanie jedla, jeho kvantity v závislosti od pracovnej aktivity. Z jedálneho lístka je nutné vylúčiť rýchle cukry, cukor a cukrom sladené nápoje , sladkosti, kompóty, biele pečivo, knedle, múčne jedlá a prezreté sladké druhy ovocia (banány, hrozno, prezreté marhule) Potraviny z bielej múky je nutné zameniť za celozrnné. Odporúča sa zvýšiť príjem zeleniny (kapusta, zeler, cesnak, cibuľa, pšeno, orechy, pšeničné klíčky)a strukovín. Stravu je potrebné len mierne soliť.Strava diabetika má spĺňať zásady racionálneho stravovania čo znamená znížiť energetický príjem stravy. Zásadou je pestrá strava v malých dávkach. Diabetik, ako každý človek, musí prijímať sedem základných zložiek potravín: cukry (sacharidy), bielkoviny, tuky, vlákninu, vodu, minerály a vitamíny ale s tým, že cukry tuky a bielkoviny musí jesť v presne definovanom dennom množstve. Organizmus diabetika potrebuje fruktózu - ovocný cukor. Používanie umelých sladidiel nie je vhodné. Sacharidy nesmú byť konzumované voľne (kockový či práškový cukor), ale musia byť zabudované do potravín, pokiaľ je možné v spojení s vlákninou (hlávkový šalát, otruby a pod.).Z tohto dôvodu diabetik musí zvýšiť prívod vlákniny, ktorá pomáha udržať nízku hladinu cukru v krvi bez extrémnych výkyvov. Vláknina síce nemá kalorický obsah, ale zaistí že cukry viazané na vlákninu sa pomalšie vstrebávajú z čreva do krvi, a preto znižujú vysoké hladiny cukru v krvi po jedle. Nie sú vhodné potraviny s vyšším obsahom tuku. Upozorňujeme na skryté tuky ako aj vysoký cholesterol v tmavom mäse a v mäsových výrobkoch v plnotučnom mlieku a v mliečnych výrobkoch s vyšším obsahom tuku. Bielkoviny veľmi kvalitného zloženia možno získať zo strukovín (fazule, hrachu, sóje, šošovice, bôbu), obilnín, orechov, zeleniny, rôznych semien (slnečnicové, ľanové, tekvicové). Diabetická diéta sa v súčasnosti označuje aj termínom regulovaná strava.

      3. Dôležité je udržiavanie telesnej aktivity. Hlavným liečebným prostriedkom je radikálna zmena životosprávy a to predovšetkým zamedzenie vzniku obezity a vyrovnanie psychickej a fyzickej záťaže. Potrebný je rehabilitačný telocvik a dostatok telesného pohybu. Avšak fyzická aktivita môže byť pre diabetikov efektívna, ale aj riziková. Treba zamedziť nadmernej fyzickej aktivite resp. dodržať optimálny pomer medzi vzťahom dieťa- fyzická aktivita - spánok. Dôležitá je celková doba odpočinku, čo znamená dodržiavať pravidelný a dostatočný spánok. Ak je DM nedostatočne kompenzovaný (inzulínom) počas záťaže sa zjavuje výrazná hyperglykémia. Pri nadmernom prísune inzulínu môže sa vyvolať hypoglykémia. Telesná váha hrá pri postihnutí cukrovkou veľmi významnú úlohu, pretože úzko súvisí s jej komplikáciami.

      4. Vitamíny a minerály a ich dostatočné množstvo sú nevyhnutnou súčasťou diabetickej životosprávy. Primeraná strava podporuje prirodzenú tvorbu inzulínu, potrebné je však dopĺňať vitamíny - A,B,C,D,E. Tiež je dôležité zabezpečiť dostatok magnézia, draslíka, chrómu, lecitínu, selénu a rutinu. Vhodné je stravu doplniť aj o potravinové doplnky ako je: koenzym Q10, Ginko biloba, Niacin (B3). Užívanie týchto preparátov však je žiaduce konzultovať s lekárom. Ako podporný doplnok je možné užívať rakytníkový olej (Rakytník rešetliakový), alebo rakytníkovú šťavu. Rovnako dôležité je dodržiavať pravidelný pitný režim. Vhodná je trojkombinácia: kvalitná minerálna voda, čaj a ovocný vitamínový nápoj, napr. vylisovaná šťava z čerstvého ovocia.

      ŠETRIACA DIÉTAJe to vlastne najčastejšie využívaná diéta. Podáva sa pri najrôznejších chorobách tráviaceho systému, ktoré si nevyžadujú zvláštne zmeny v zložení stravy ani osobitné predpisy pri jej príprave ako aj pri obezite Nadmerná telesná hmotnosť zvyšuje mieru zdravotného rizika, je príčinou mnohých chorôb, zhoršuje priebeh už rozvinutých ochorení a podporuje vznik rôznych zdravotných komplikácií.Nadváha a obezita významne znižujú kvalitu života a negatívne ovplyvňujú pocit celkového zdravia na fyzickej i psychickej úrovni. Vysoká miera zdravotného rizika a výskyt závažných zdravotných komplikácií obezity je dôvodom, prečo je dnes prevencia a liečba obezity a nadváhy nielen v centre osobného záujmu, ale jej riešenie zaujíma odborníkov a celú spoločnosť.

      Upravené podľa: http://www.prievidza.sk/obyvatel/skolstvo/skolske-jedalne/dietne-stravovanie/

    • Otvorenie šk.roka na Demitrovke
     • Otvorenie šk.roka na Demitrovke

     • Milí žiaci, dňa 2.9.2020 spolu otvoríme školský rok. Vzhľadom na opatrenia proti šíreniu Covid budeme rozdelení na etapy. Za pekného počasia sa uvidíme v amfiteátri Dutafcentra, v prípade nepriaznivého počasia v škole - v triedach. O 8:00 hod 9., 8., 7., ročník; o 8:30 hod 6., 5., 4., ročník a o 9:00 hod 3., 2., a 1., ročník. Vstup do budovy bude umožnený len jednému zo zákonných zástupcov žiaka a to len v 1. ročníku. Ostatní rodičia vstup nemajú povolený. Podmienka vstupu je pre všetkých rúško, dezinfekcia rúk, dodržanie sociálneho odstupu. Žiaci strávia v škole len čas nevyhnutný na vypočutie si informácií týkajucich sa otvorenia školského roka. Tešíme sa na Vás.

      Čestné vyhlásenia si môžete stiahnuť na stránke www.skolac2.edupage.org v sekcii novinky. Kto v prvom dni nebude mať, dostane ho od triedneho učiteľa a prinesie vo štvrtok vyplnené podpísané.

     • Hodnotenie v II. polroku 2019/20

     • Ako budeme hodnotiť?

      Hodnotenie v jednotlivých ročníkoch a predmetoch na konci roka 2019/2020 :

       1. Priebežné hodnotenie vykonávať slovne (podľa usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 20.4.2020 – aktualizovaná verzia, vyučujúci boli upozornení na zmeny v elektronickej komunikácii)
       2. Spôsob hodnotenia zachovávame tak, ako bolo schválené v predmetových komisiách na začiatku roka s nasledovnými zmenami:
        • Na I. stupni budeme hodnotiť výchovy – absolvoval
        • V prvom ročníku uplatníme v priebežnom aj záverečnom hodnotení slovné hodnotenie
        • Na II. stupni výchovné predmety – absolvoval
        • V záverečnom hodnotení, pri postupovaní do vyšších ročníkov budeme rešpektovať usmernenie:

      1.V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník okrem prípadov, uvedených v bode 2 a 3.

      2.V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada, na návrh jednotlivých PK, vyučujúcich a triednych učiteľov.

      3.V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020, o konaní rozhodne pedagogická rada na návrh vyučujúcich a PK jednotlivých predmetov v súčinnosti s triednym učiteľom žiaka

        • Žiadam všetkých vyučujúcich, aby využili všetky dostupné spôsoby na aktivizáciu žiakov, najmä končiacich a nižšie končiacich, aby sa zapojili do vyučovania a odovzdali práce do hodnotiaceho portfólia žiaka.

      Mgr. Oto Bača riaditeľ školy