• Demitrovka pomáha :)
     • Demitrovka pomáha :)

     • Demitrovci, spojme opäť sily a pomôžme tam, kde je to potrebné ❤️
      Vsetci sa už určite tešíme na Vianoce, a tie su aj o dobrých skutkoch a zázrakoch. Máme možnosť spraviť malý zázrak pre rodiny, ktoré sú v núdzi. Darujme trvanlivé potraviny a hygienické potreby a uľahčime život našim kamarátom. Zbierka na škole prebieha do 14.12. 2021. Každý zázrak sa začína dobrým úmyslom❤️ ĎAKUJEME 🙏
    • Mikuláš v našej Demitrovke :)
     • Mikuláš v našej Demitrovke :)

     • Mikuláš v našej Demitrovke 🎅🏻
      I do našej Demitrovky dnes zavítal sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi 🙂 Naše deti naozaj veľmi poslúchali, takže tentokrát čert nemal žiadnu prácu 🙂.
      Veľmi pekne by sme sa chceli poďakovať pánovi primátorovi Mgr. et Mgr. Peter Wolf - primátor za krásne mikulášske balíčky pre naše deti 🙂
      Prajeme všetkým kràsneho sv. Mikuláša, milí demitrovci!❤️ Foto v článku :) 

      #mikulas#demitrovka#posluchalisme👍
       
    • Deň Pavla Demitru
     • Deň Pavla Demitru

     • Počas Dňa Pavla Demitru, 29.11.2021, kedy by náš Paľko Demitra oslávil 47. narodeniny, sme, aj keď v obmedzenom režime, športovali. Čakal nás zaujímavý biatlon a vyučovanie bolo prispôsobené práve tomuto dňu. Viac v článku. 
     • Peter Šťastný na "Demitrovku" nazabudol

     • Nová kniha SUPER SLOVÁCI/SUPER SLOVAKS

      Dňa 18.11. 2021 dorazil do našej školy balík. Po otvorení, sme v ňom našli 20 ks kníh s názvom SUPER SLOVÁCI / SUPER SLOVAKS. Autormi kníh sú Zuzana Palovic, Gabriela Bereghazyova, David Keys. Kniha vyšla v nakladateľstve GLOBAL SLOVAKIA v spolupráci s vydavateľstvo EZOPO v roku 2021. V knihe nájdete príbehy 50 osobností Slovenska v slovenskej aj anglickej mutácii. Zastúpené sú historické osobnosti, vedci ,politici, umelci aj športovci. 15 kníh nájdete v našej školskej knižnici a ďalšie čakajú ako odmena talentovaným žiakom. Knihy budú využívať na hodinách vlastivedy, fyziky, dejepisu aj anglického jazyka. Publikácia je ilustrovaná maľbou, ukážky sú v galérii. Ďakujeme za tento dar, Peter Šťastný!

                                                                                                                                riaditeľ školy Mgr. Oto Bača

     • Projekt Menej psychológie, viac pohybovej aktivity

     •  

      Názov projektu:                       Menej psychológie, viac pohybovej aktivity

      Kód projektu v ITMS2014+:                 312011AHW7

      Miesto realizácie projektu:                 Trenčiansky kraj

      Výzva:                                                        OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

      Operačný program:                               Ľudské zdroje

      Prioritná os:                                             Vzdelávanie

       

      Špecifický cieľ:     Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

      Cieľ projektu:       Zlepšenie študijných výsledkov žiakov základných a stredných škôl v oblasti telesnej výchovy a športu, ako aj zabezpečenie zlepšeného študijného procesu prostredníctvom zvýšenej kvalifikácie pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl v zmysle platnej legislatívy.

      Termín realizácie projektu:   07/2021 – 12/2023

      Cieľové skupiny:

      1. Žiaci základných a stredných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
      2. Pedagogické a odborní zamestnanci základných a stredných škôl v zmysle platnej legislatívy

       

      Hlavná aktivita projektu:    

      • Aktivity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
      • Podpora športového potenciálu u žiakov, ktorá bude viesť k zlepšeniu ich športových výsledkov a k zlepšeniu ich zdravotného stavu, s podporou zdravého životného štýlu a stravovacích návykov

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      www.minedu.gov.sk                            www.sporttube.sk                        www.esf.gov.sk

       

      „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

      a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci

      Operačného programu Ľudské zdroje.“

       

     • Čo vieš o Pavlovi Demitrovi

     • Vedomostný kvíz

      Vedomostný kvíz je určený žiakom základnej školy. Vyplmiť kvíz môžete po kliknutí na odkaz pod textom. Kvíz začína od 20.9. a bude dostupný do 28.11.2021. 29.11. počas "Dní Pavla Demitru" budú vylosovaní 2 výhercovia z tých  účastnkovi, ktorí správne odpovedia na kvízové otázky. Hlavnou cenou budú hokejky darované našimi reprezentantmi Martinom Chromiakom a Samuelom Kňažkom. Všetci účastníci dostanú malú pozornosť.

     • 10 výročie smrti Pavla Demitru 7.9.2021

     • Do našej školy už chodia aj deti, ktoré v čase nehody ešte nežili. Dnes je tá správna príležitosť prestať vnímať osobu Pavla Demitru len ako obeť leteckého nešťastia a určitú „senzáciu“ s tým spojenú. Dnes si treba uctiť jeho pamiatku a hlavne pripomenúť žiakom vlastnosti nášho Paľka, ktorými oplýval a ktoré ho predurčujú stať sa pre nich životným vzorom.

      Česť jeho pamiatke

       

      Nakoľko nám pandémia nedovoľuje usporiadať hromadnú celoškolskú športovú akciu, ktorú sme nazývali Dni Pavla Demitru, pripravili sme o Paľkovi kvíz z jeho životopisu a jeho vlastnostiach. Cenou budú hokejky od S. Kňažka a M. Chromiaka, ktoré nám darovali pri svojej návšteve.

     • VYHLÁSENIE 2. KOLA VOĽBY DO RŠ 2021-2025

     • Nakoľko sa v prvom kole voľby členov (zástupcov rodičov ZŠ) do Rady školy nezúčastnilo minimálne 50% oprávnených voličov, volebná komisia v zmysle Volebného poriadku do Rady školy ZŠ s MŠ Pavla Demitru 2021-2025 vyhlasuje druhé kolo volieb do rady školy, ktoré sa uskutoční dnes t.j. 10.6.2021 od 16:30 do 17:30 hod v školskej jedálni. Vyzývam rodičov na účasť vo voľbách. r.š. Mgr. Oto Bača

     • Fast heroes - Aj deti sa môžu stať hrdinami a zachrániť život

     • Deti z našej školy sa zapájajú do celoeurópskej iniciatívy Hrdinovia FAST, ktorej cieľom je vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody a naučiť ich zavolať prvú pomoc včas. Na Slovensku realizuje kampaň pacientska organizácia Sekunda pre život a záštitu nad týmto projektom preberalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Základné a materské školy, ale aj jednotlivci, sa môžu prihlásiť do bezplatného päťtýždňového vzdelávacieho programu Hrdinovia FAST  cez oficiálnu webovú stránku https://bit.ly/hrdinovia_112.
    • Deň Zeme v Demitrovke :)
     • Deň Zeme v Demitrovke :)

     • 🌍Deň Zeme :)

      Našich najmenších žiakov naučili pani učiteľky ako správne triediť odpad. Kreslili, maľovali a vytvorili skutočne krásne práce.

      Nezaháľali samozrejme ani žiaci 2.stupňa. Pomáhali pri čistení areálu školy, mapovali znečistené miesta nášho mesta fotodokumentáciou a videonahrávkami. Najväčší nadšenci všetko to, čo do prírody nepatrí , nakoniec aj odniesli.

      Všetky decká odviedli kus dobrej práce a my im za to ďakujeme.

    • Angličtina s hokejistom z NHL
     • Angličtina s hokejistom z NHL

     • V pondelok 15. marca mala 6B netradičnú hodinu angličtiny - navštívil ich hokejista Martin Chromiak, ktorý bol nedávno draftovaný do NHL. Žiaci majú za úlohu vypracovať o Maťovi projekt, teda sa im veľmi hodilo, že sa ho mohli spýtať na čokoľvek čo ich zaujímalo, či už ohľadne jeho hokejovej kariéry, osobného života, či zážitkov z našej Demitrovky, ktorú hokejista navštevoval. Celú hodinu sa rozprávali, pýtali a odpovedali po anglicky - či Maťo používa angličtinu každý deň, či rád cestuje, aký bol jeho najťažší zápas či akú hokejku používa... - na všetky otázky ochotne odpovedal. Martin nemá s anglickým jazykom žiaden problém a keďže jeho spoluhráči hovoria po anglicky, musí angličtinu používať pravidelne i on. Dievčatám povedal aké má obľúbené jedlo a či rád číta a našim hokejistom porozprával o tom ako cvičí a trénuje. Okrem zážitku z hodiny majú teraz šiestaci o hokejistovi aj veľa poznatkov, ktoré by sa v žiadnej knihe ani na internete nedočítali. No a dostali sme od neho aj super darček - jeho hokejku :D
      Takýto projekt vznikol z rozhovoru s ním:
      Názory deciek na hodinu:
      Emka: Mne sa páčilo, že bol s nami😁. Zistili sme o ňom informácie a bola to zábavná hodina😃. A bolo super, že sme rozprávali po anglicky👌😀

      Barborka: Ta hodina sa mi pačila lebo sme si precvičili angličtinu a bola to zmena😄😄😄 pacilo sa mi ze bol cielavedomy, držím mu palce
      Ninka: Takze Maťo je veľmi dobrý v angličtine😂a bola to fakt super hodina😁.Strašne sa mi to páčilo👍.
      Tomáš: Ja len pridam, že som sa dozvedel čo mam robiť viac, aby som bol dobrý ako on