• PREVÁDZKA MŠ počas LETNÝCH PRÁZDNIN 2022

     • PREVÁDZKA MŠ

      od 1.7.2022 - do 8.7.2022

       

       

      Prevádzka v MŠ počas ,,LETNÝCH PRÁZDNIN“ pre prihlásené deti iba v budove č.85(malá škôlka):

      PAVILÓN 1:  1.trieda (prízemie) - deti z 1. a 2. triedy

                            2. trieda (poschodie) - deti zo 6. a 8.triedy

       

      PAVILÓN 2:  3. trieda (poschodie) -  deti zo 3. triedy

                            4.trieda (prízemie) – deti zo 4.,5. a 7.triedy

       

       

      PREVÁDZKA MŠ

       od 15.8.2022 - do 31.8.2022

       

      Prevádzka v MŠ bude pre prihlásené deti nasledovne:

       

      BUDOVA č.85(,,malá škôlka“):

       

      PAVILÓN 1 (vchod od ,,Farby-laky“):    1.trieda (prízemie):  deti z 1. a 4.triedy

                                                                        2. trieda (poschodie): deti z MŠ v ZŠ- 5.,6.,7. a 8.triedy

       

      PAVILÓN 2 (vchod od,,Paneláku“):       3. trieda (poschodie):  deti z 2. a 3.triedy

                                                                     4.trieda (prízemie):     deti z MŠ C II(Rozptyl).

       

      BUDOVA č.87(MŠ v ZŠ):

      budova ZŠ- vchod od obchodného domu Dubničanka , triedy nájdete na poschodí

       

      6.trieda(poschodie):    MŠ Pod hájom + MŠ El.pracovisko C I 29

       

      8.trieda(poschodie):     MŠ C I 32

       

      V čase od 11.7.2022 do 12.8.2022 je prevádzka MŠ prerušená, pre prihlásené deti zabezpečujú prevádzku náhradné materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom.

       

       

    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

     • Oznam pre stravníkov:

      Oznamujeme rodičom, že jedáleň ZŠ vydáva stravu až do 30.júna (vrátane). Preto, ak nemáte záujem o stravu v deň vydávania vysvedčenia, je potrebné sa odhlásiť u vedúcej ŠJ.

      Pekný deň.

     • Zber obnoseného šatstva

     • V týždni od 20.-24.6. od 15:00 do 16:00 hod treba prísť od Fitfabrik!!!!!

      Budeme zbierať obnosené oblečenie, topánky, kabelky, opasky, bytový textil. Súťaž medzi triedami je obdobne ako pri zbere papiera za rovnakých podmienok a ocenení. nenoste vyslovene nenositeľné, silne znečistené alebo roztrhané veci. Ďakujeme

     • Vyhodnotenie jarného zberu papiera

     •  

      Zber papiera

      Vážení rodičia,

      v prílohe vám prinášame vyhodnotenie  jarného zberu papiera. Podarilo sa nám vyzbierať viac ako 10 ton papiera. K najlepším zberačom patria títo žiaci:

      1. Stupeň:

      Koloničný Leo (2.B)- 542,5 kg

      Matrtaj Jakub (4.A)- 332 kg

      Perďoch Marián (3.A)- 302 kg

       

      2.stupeň:

      Šošovičková Natália (9.A)- 340,5 kg

      Mináriková Natália (9.A)- 330 kg

      Prekopová Tatiana (9.A)- 228 kg

       

      Najlepšie triedy:

       

      9.A- priemer na žiaka 86,5 kg

      4.A- priemer na žiaka 56 kg

      3.A- priemer na žiaka 53 kg

       

      Materská škola

      Breznická (5.tr.)- 94,5 kg

      Staňo (3.tr.)- 79,5 kg

      Ladecký (3.tr., 8. tr.)-54,5 kg

       

      Chceme sa úprimne poďakovať každému, kto do zberu prispel, pretože sa nám tak podarilo zachrániť 82 stromov.  Pre najlepších zberačov nebude chýbať odmena.

       

      Zber papiera

      Vážení rodičia,

      v prílohe vám prinášame vyhodnotenie  jarného zberu papiera. Podarilo sa nám vyzbierať viac ako 10 ton papiera. K najlepším zberačom patria títo žiaci:

      1. Stupeň:

      Koloničný Leo (2.B)- 542,5 kg

      Matrtaj Jakub (4.A)- 332 kg

      Perďoch Marián (3.A)- 302 kg

       

      2.stupeň:

      Šošovičková Natália (9.A)- 340,5 kg

      Mináriková Natália (9.A)- 330 kg

      Prekopová Tatiana (9.A)- 228 kg

       

      Najlepšie triedy:

       

      9.A- priemer na žiaka 86,5 kg

      4.A- priemer na žiaka 56 kg

      3.A- priemer na žiaka 53 kg

       

      Materská škola

      Breznická (5.tr.)- 94,5 kg

      Staňo (3.tr.)- 79,5 kg

      Ladecký (3.tr., 8. tr.)-54,5 kg

       

      Chceme sa úprimne poďakovať každému, kto do zberu prispel, pretože sa nám tak podarilo zachrániť 82 stromov.  Pre najlepších zberačov nebude chýbať odmena.

       

     • 3fest

     • 4.6. od 10:00 hod mestský športový areál

      Čaká na Vás šport, kultúra a zábava. Vstupné 5€ dospelí, 3€ deti