Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 19/2020 národný projekt Pomáhajúce profesie II. 225.- s DPH 30.09.2020 intellect s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.09.2020
Faktúra 100129970 tablet Samsung 302,99 s DPH 165/2022 18.10.2022 JaM Group, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 18.10.2022
Faktúra 41/2022 Športová príprava ľadový hokej 9/2022 420.- s DPH 15/2022 14.10.2022 HK Spartak Dubnica nad Váhom ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 14.10.2022
Faktúra 222223 učebnice Cj 6002.- s DPH 146/2022 17.10.2022 Richard Šrobár Littera ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 17.10.2022
Objednávka 146/2022 učebnice Cj 6002.- s DPH 08.09.2022 Richard Šrobár Littera ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 17.10.2022
Faktúra 202207482 potraviny ŠJ 1 906,85 s DPH 28/ŠJ 17.10.2022 OBIM s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 17.10.2022
Faktúra 10220588 potraviny ŠJ - doúčtovanie vynechaného tovaru z 20.9.2022 19,66 s DPH 18.10.2022 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 18.10.2022
Faktúra 2362366 tonery MŠ 248.- s DPH 160/2022 18.10.2022 Gigaprint sk s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 18.10.2022
Objednávka 160/2022 tonery MŠ 248.- s DPH 13.10.2022 Gigaprint sk s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 18.10.2022
Objednávka 165/2022 tablet Samsung 302,99 s DPH 18.10.2022 JaM Group, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 18.10.2022
Objednávka 161/2022 šachy 51,60 s DPH 13.10.2022 Internet Mall Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 14.10.2022
Faktúra 202207479 potraviny ŠJ 160,27 s DPH 28/ŠJ 19.10.2022 OBIM s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 18.10.2022
Faktúra 2341750 prenájom rohoží 12.9. - 9.10.2022 57,79 s DPH 6/2012 19.10.2022 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 19.10.2022
Faktúra 10220590 dodávka - chlieb, pečivo 127,75 s DPH 34/ŠJ 20.10.2022 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.10.2022
Faktúra 10220589 dodávka - chlieb, pečivo 202,78 s DPH 34/ŠJ 20.10.2022 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.10.2022
Faktúra 2022012 vyraďovanie registratúrnych záznamov 780.- s DPH 151/2022 20.10.2022 Blanka Rusková ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.10.2022
Objednávka 151/2022 vyraďovanie registratúrnych záznamov 780.- s DPH 22.09.2022 Blanka Rusková ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.10.2022
Faktúra 2206808 Dunlop stage 3 25,45 s DPH 162/2022 20.10.2022 Richsport s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.10.2022
Faktúra 19/2022 plavecký výcvik 450.- s DPH 18/2022 14.10.2022 Milan Halas ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 14.10.2022
Faktúra 8066850821 šachy 51,60 s DPH 161/2022 14.10.2022 Internet Mall Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 14.10.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2610