Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 23/2021 Hydra profi umývací s DPH 24.03.2021 AAA Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.03.2021
Objednávka OBJ23153 Materiál a náhradné diely na drobné opravy školského zariadenia 75,55 s DPH 29.09.2023 COLOR Company plus ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.10.2023
Faktúra 390001362 211 ks nákupných poukážok Kaufland 2110.- s DPH 184/2022 15.11.2022 Kaufland SR v.o.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 15.11.2022
Faktúra 9122002194 ASC agenda komplet na rok 2023 579.- s DPH 04.07.2022 Asc Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 04.07.2022 04.07.2022
Faktúra 2020/256 Aku skrutkovač, kárička,hmoždinky 442,73 s DPH 172/2020 18.12.2020 Radoslav Václav Železiarstvo VÁCLAV ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 18.12.2020
Objednávka OBJ23181 Ananás - baby + ananás 1 518,90 s DPH 27.10.2023 OBIM, s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.11.2023
Objednávka OBJ23179 Autobusová preprava žiakov na turnaj v rámci krúžku Futbal 830,00 s DPH 26.10.2023 Sun bus s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.11.2023
Objednávka OBJ23194 Autobusová preprava žiakov v rámci krúžku Futbal 350,00 s DPH 15.11.2023 Sun bus s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.11.2023
Objednávka OBJ23184 Autobusová preprava žiakov v rámci krúžku Futbal 420,00 s DPH 27.10.2023 Sun bus s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.11.2023
Objednávka OBJ23182 Autobusová prepreva žiakov na futbalové turnaje v rámci kúžkov: Krúžok 5 - 11.11.2023 Bratislava Krúžok 8 - 11.11.2023 Jaslovské Bohunice 800,00 s DPH 07.11.2023 Sun bus s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.11.2023
Faktúra 70921841 Bez kriedy 18.- s DPH 9/2018 12.07.2022 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.07.2022
Faktúra 70921841 Bezkriedy Plus 18.- s DPH 9/2018 14.07.2021 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 14.07.2021
Objednávka OBJ23166 Bianko tlačivá - vysvedčenia + voliteľné predmety 150,00 s DPH 05.10.2023 Ševt a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.10.2023
Objednávka OBJ23137 Biela keramická tabuľa - Keramic Standard 341,09 s DPH 13.09.2023 ŠKOLEX s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 25.09.2023
Faktúra 2200182587 CD prehrávač SENCOR 170,97 s DPH 179/2020 21.12.2020 PLANEO ELEKTRO ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 21.12.2020
Faktúra 210649 Chladnička 377 l 696.- s DPH 182/2021 21.12.2021 AAA Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 22.12.2021
Objednávka 182/2021 Chladnička 377 l 696.- s DPH 02.12.2021 AAA Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 22.12.2021
Objednávka OBJ23189 Cilindrické zámky s kľúčami a jednobodovou závorou 120,00 s DPH 10.11.2023 MY DVA Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.11.2023
Zmluva 20/2020 Darovacia zmluva - kamerový systém 2 129.94 s DPH 28.10.2020 Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 29.10.2020
Objednávka OBJ23190 Darčekové poukážky pre zamestnancov 2 150,00 s DPH 08.11.2023 Kaufland ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2610