Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 3/2021-2022 prenájom telocvične s DPH 02.09.2021 FITFABRIK ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 02.09.2021
Faktúra tonery - ZŠ- vyúčtovanie s DPH OBJ23125 08.09.2023 Ledum Kamara SK s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
Zmluva 25/2020 spracovanie osobných údajov s DPH 27.11.2020 Mesto Dubnica nad Váhom ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 27.11.2020
Zmluva 5/2021-2022 prenájom telocvične s DPH 02.09.2021 Ing. Chladný Valér ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 02.09.2021
Zmluva 1/2022 ubytovanie a stravovanie pre lyžiarsky výcvik s DPH 08.12.2021 Obecné lesy Krahule s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 13.01.2022
Zmluva 4/2021-2022 prenájom telocvične s DPH 02.09.2021 Florbalový kluv ŠK VICTORY STARS ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 02.09.2021
Faktúra online školenie Štatistiky v Mzdách SRS - vyúčtovanie k zálohovej faktúre s DPH 25.09.2023 EMEL Bratislava s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
Zmluva 2/2021-2022 prenájom telocvične s DPH 02.09.2021 OSA športová akadémia ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 02.09.2021
Zmluva 1/2021-2022 prenájom telocvične s DPH 02.09.2021 Mgr. Zuzana Bačová ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 02.09.2021
Zmluva 012/2021 športová príprava ľadový hokej s DPH 31.08.2021 Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 24.08.2021
Zmluva 19/2021 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 28.12.2021 Pow-en a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 28.12.2021
Faktúra vrecka do vysavača mš - vyúčtovanie s DPH OBJ23129 08.09.2023 SVK Tech Capital s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
Faktúra 1102300900 učebnice - zš I.st./nenorm., norm. - vyúčtovanie s DPH 20.06.2023 AITEC,s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.07.2023
Faktúra filtračne vrecka do vysavaca - mš - vyúčtovanie s DPH OBJ23130 07.09.2023 Pilulka.sk, a. s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
Zmluva 11/2021 športová príprava vo futbale s DPH 31.08.2021 FK Dubnica nad Váhom s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 31.08.2021
Zmluva 8/2021 Dodatok k Zmluve Komensky - virtuálna knižnica s DPH 17.05.2021 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 17.05.2021
Zmluva 23/ŠJ dodávka ovocia a zeleniny s DPH 20.10.2020 PLANTEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 19.11.2020
Zmluva 23/2020 zmluva o dodávke a odbere tepla s DPH 20.10.2020 DCATHERM a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 19.11.2020
Zmluva 22/2020 pomoc v hmotnej núdzi s DPH 18.11.2020 ÚPSVAR Trenčín ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 19.11.2020
Zmluva 21/2020 lyžiarsky pobyt Krahule s DPH 09.10.2020 Obecné lesy Krahule, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 19.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/2610