Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka OBJ23196 Kancelárske potreby 48,06 s DPH 16.11.2023 PAPERA s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.11.2023
Faktúra Potraviny mš 90,27 s DPH 15.08.2023 HORKA s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
Faktúra plyn šj v zš - 08/2023 378,00 s DPH 2.12 04.08.2023 SPP, a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
Faktúra kiki Biznis internet - 08/2023 150,00 s DPH 6.21 04.08.2023 Global Network Systems s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
Faktúra projektová podpora NP PoP2 - 07/2023 240,00 s DPH 12.22 04.08.2023 getton s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
Faktúra ochrana osobných údajov - 08/2023 58,80 s DPH 7.18 04.08.2023 osobnyudaj.sk,s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
Faktúra Potraviny mš 175,19 s DPH 07.08.2023 KORUNA s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
Faktúra teplo - mš+šj v mš - 07/2023 556,59 s DPH 30/2014/T 11.08.2023 Dca Therm a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
Faktúra teplo - zš+ok - 07/2023 466,90 s DPH 30/2014/T 11.08.2023 Dca Therm a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
Faktúra telefónne služby - 07/2023- zš+mš 71,29 s DPH 5.12 11.08.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
Faktúra telekomunikačné služby - 07/2023 75,92 s DPH 21/2014 11.08.2023 O2 -Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
Faktúra pracovne oblečenie - zš 112,78 s DPH OBJ23118 11.08.2023 ADET ,s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
Faktúra el. energia - mš + šj v mš - vyučt. fa 7/2023, nedoplatok 54,59 s DPH 11.08.2023 Greenlogy a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
Faktúra Tonery ZŠ II.st., I,st 143,74 s DPH OBJ23119 11.08.2023 Ján Meliško - Meli Tech ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
Faktúra Potraviny zš 16,97 s DPH 15.08.2023 HORKA s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
Faktúra Potraviny zš 26,08 s DPH 17.08.2023 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
Faktúra príspevok na potraviny zc - 07/2023 54,39 s DPH 04.08.2023 Základná škola s materskou školou Pavla Demitru ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
Faktúra Potraviny zš 126,31 s DPH 22.08.2023 HORKA s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
Faktúra Potraviny zš 170,27 s DPH 22.08.2023 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
Faktúra Potraviny mš 364,80 s DPH 22.08.2023 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 11.10.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2610