Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka OBJ24050 Lepiace tyčinky do tavnej pištole - učebé pomôcky na PV 64,90 s DPH 01.03.2024 TULS s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.04.2024
Objednávka OBJ23185 Pracovné ochranno odevy - kuchár ŠJ 119,69 s DPH 02.11.2023 ADET ,s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.11.2023
Objednávka OBJ23192 Tonery + servisné práce+náhradné diely na kopírku 468,00 s DPH 08.11.2023 Ján Meliško - Meli Tech ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.11.2023
Objednávka OBJ23190 Darčekové poukážky pre zamestnancov 2 150,00 s DPH 08.11.2023 Kaufland ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.11.2023
Objednávka OBJ23191 Odkladacie koše pre 213,41 s DPH 13.11.2023 FUEGO.SK s. r. o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.11.2023
Objednávka OBJ23189 Cilindrické zámky s kľúčami a jednobodovou závorou 120,00 s DPH 10.11.2023 MY DVA Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.11.2023
Objednávka OBJ23188 Zástavy a vlajky SR + EÚ 37,00 s DPH 10.11.2023 Gajdoš Gabriel-Reprezent ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.11.2023
Objednávka OBJ23187 Mišo - tvarohovo -kakaový dezert 373,25 s DPH 09.11.2023 KUBO SLOVAKIA PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.11.2023
Objednávka OBJ23186 Spevníky - Slávik Slovenska 2024 7,00 s DPH 09.11.2023 ARES s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.11.2023
Objednávka OBJ23184 Autobusová preprava žiakov v rámci krúžku Futbal 420,00 s DPH 27.10.2023 Sun bus s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.11.2023
Objednávka OBJ23194 Autobusová preprava žiakov v rámci krúžku Futbal 350,00 s DPH 15.11.2023 Sun bus s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.11.2023
Objednávka OBJ23183 Oprava pracovného stroja v kuchynskej prevádzke 120,00 s DPH 25.10.2023 AAA Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.11.2023
Objednávka OBJ23182 Autobusová prepreva žiakov na futbalové turnaje v rámci kúžkov: Krúžok 5 - 11.11.2023 Bratislava Krúžok 8 - 11.11.2023 Jaslovské Bohunice 800,00 s DPH 07.11.2023 Sun bus s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.11.2023
Objednávka OBJ23181 Ananás - baby + ananás 1 518,90 s DPH 27.10.2023 OBIM, s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.11.2023
Objednávka OBJ23180 Seminár - správa registratúry 23,00 s DPH 26.10.2023 RZMOSP Trenčín ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.11.2023
Objednávka OBJ23179 Autobusová preprava žiakov na turnaj v rámci krúžku Futbal 830,00 s DPH 26.10.2023 Sun bus s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.11.2023
Objednávka OBJ23178 Hygienycké prostriedky 237,60 s DPH 25.10.2023 Betrix, s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.11.2023
Objednávka OBJ23177 Plotové panely + ukončovacie úchyty 1 164,14 s DPH 25.10.2023 DAV group, s. r. o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.11.2023
Objednávka OBJ23193 Licencia Office 2019 prenosná pre školskú jedáleň 21,99 s DPH 15.11.2023 CD-Keys s. r. o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.11.2023
Objednávka OBJ23195 Materiál na drobú údržbu 60,34 s DPH 16.11.2023 COLOR Company plus ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3048