Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 19/2020 národný projekt Pomáhajúce profesie II. 225.- s DPH 30.09.2020 intellect s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.09.2020
Objednávka 19/2023 uč. pomôcky na Vv 1 087,28 s DPH 03.02.2023 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.02.2023
Faktúra 123005 uč. pomôcky - licencie 696.- s DPH 16/2023 08.02.2023 euroDIDACTsk s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.02.2023
Objednávka 16/2023 výukový program 696.- s DPH 01.02.2023 euroDIDACTsk s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.02.2023
Faktúra 0220230010 služby za 1/2023 240.- s DPH 3/2021 08.02.2023 getton s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.02.2023
Faktúra 10230036 dodávka - chlieb, pečivo 213,37 s DPH 34/ŠJ 07.02.2023 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.02.2023
Faktúra 10230035 dodávka - chlieb, pečivo 180,33 s DPH 34/ŠJ 07.02.2023 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.02.2023
Faktúra 8322034324 telefóny 1/2023 77,39 s DPH 08.02.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.02.2023
Faktúra 20230043 odvoz kuchynského odpadu 1/2023 33.- s DPH 6/2017 09.02.2023 Silver Mine s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.02.2023
Faktúra 2023003111 pomôcky na Vv 1 087,28 s DPH 19/2023 09.02.2023 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.02.2023
Faktúra 9123900046 online školenie Ročné zúčtovanie 60.- s DPH 09.02.2023 Emel Bratislava s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača r 09.02.2023
Faktúra 1230214688 TO doma 14.- s DPH 3/2018 03.02.2023 SWAN a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 03.02.2023
Faktúra 20230020 vyčistenie, odvoz a likvidácia z lapača tukov 336.- s DPH 21/2023 09.02.2023 CPB Solutions, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.02.2023
Objednávka 21/2023 vyčistenie, odvoz a likvidácia z lapača tukov 336.- s DPH 03.02.2023 CPB Solutions, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.02.2023
Faktúra 13/2023 pisoárový splachovací ventil 84.- s DPH 20/2023 09.02.2023 INPRA s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.02.2023
Objednávka 20/2023 pisoárový splachovací ventil 84.- s DPH 03.02.2023 INPRA s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.02.2023
Faktúra 2380601 prenájom rohoží 1/2023 38,98 s DPH 6/2012 09.02.2023 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.02.2023
Faktúra 2230000273 voda 477,48 s DPH 3/2012 09.02.2023 Považská vodárenská spoločnosť,a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.02.2023
Faktúra 1581228595 telefóny 1/2023 77,78 s DPH 21/2014 10.02.2023 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 10.02.2023
Faktúra 20230298 teplo 1/2023 4 894,40 s DPH 30/2014 10.02.2023 DCATHERM a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 10.02.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3048