Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3615210044 servis mobilného WC 48.- s DPH 46/2021 5/2018 Ekotoalety s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 07.05.2021
Objednávka 88/2023 hlavná ročná kontrola detského ihriska MŠ a ZŠ 607,60 s DPH 88/2023 Ľudovít Gereg- Servis ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 04.05.2023
Objednávka 49/2023 štartovací blok Olympus 956,25 s DPH 49/2023 AK SPORT s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 27.03.2023
Zmluva Dodatok k zmluve z 13.10.2019 4 096,00 s DPH 22.06.2020 CK Andromeda, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.06.2020
Zmluva 18/2020 Projekt Dajme spolu gól s DPH 19.08.2020 Slovenský futbalový zväz ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 19.08.2020
Zmluva 11/2020 športová príprava futbal s DPH 31.08.2020 FK Dubnica nad Váhom s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 31.08.2020
Zmluva 027/2020 o spracovaní osobných údajov pre účely projektovej podpory s DPH 30.09.2020 intellect. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.09.2020
Zmluva 17/2020 športová príprava tenis 480.- s DPH 30.09.2020 Lion Team, o.z. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.09.2020
Zmluva 19/2020 národný projekt Pomáhajúce profesie II. 225.- s DPH 30.09.2020 intellect s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.09.2020
Objednávka 102/2020 el. inštalácia a bleskozvod MŠ CII 85 750.- s DPH 07.10.2020 REVEL projekt s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 16.10.2020
Objednávka 105/2020 toner MŠ ŠJ 20.- s DPH 09.10.2020 Mgr. Malák Richard ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 13.10.2020
Objednávka 107/2020 oprava sietí, montáž, demontáž, materiál - ihrisko 996,58 s DPH 09.10.2020 Katka Šport, ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.10.2020
Zmluva 21/2020 lyžiarsky pobyt Krahule s DPH 09.10.2020 Obecné lesy Krahule, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.10.2020
Zmluva 21/2020 lyžiarsky pobyt Krahule s DPH 09.10.2020 Obecné lesy Krahule, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 19.10.2020
Faktúra 20200072 športová príprava tenis 9/2020 480.- s DPH 12/2020 12/2020 13.10.2020 DuTaF Centrum , spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 13.10.2020
Faktúra 0472020 toner - ŠJ MŠ 20.- s DPH 105/2020 14.10.2020 Mgr. Malák Richard ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 13.10.2020
Faktúra RP 20127 el. inštalácia a bleskozvod MŠ CII 85 750.- s DPH 102/2020 16.10.2020 REVEL projekt s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 16.10.2020
Objednávka 108/2020 toaletný papier ZŠ 277,92 s DPH 19.10.2020 MIVA SK s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 23.10.2020
Objednávka 109/2020 knihy do knižnice 272,58 s DPH 19.10.2020 Jana Tomášková JT ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 23.10.2020
Zmluva 23/ŠJ dodávka ovocia a zeleniny s DPH 20.10.2020 PLANTEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 19.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/3048