Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Dodatok k zmluve z 13.10.2019 4 096,00 s DPH 22.06.2020 CK Andromeda, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.06.2020
Zmluva 18/2020 Projekt Dajme spolu gól s DPH 19.08.2020 Slovenský futbalový zväz ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 19.08.2020
Zmluva 11/2020 športová príprava futbal s DPH 31.08.2020 FK Dubnica nad Váhom s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 31.08.2020
Zmluva 027/2020 o spracovaní osobných údajov pre účely projektovej podpory s DPH 30.09.2020 intellect. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.09.2020
Zmluva 19/2020 národný projekt Pomáhajúce profesie II. 225.- s DPH 30.09.2020 intellect s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.09.2020
Zmluva 17/2020 športová príprava tenis 480.- s DPH 30.09.2020 Lion Team, o.z. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.09.2020
Zmluva 21/2020 lyžiarsky pobyt Krahule s DPH 09.10.2020 Obecné lesy Krahule, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.10.2020
Objednávka 105/2020 toner MŠ ŠJ 20.- s DPH 09.10.2020 Mgr. Malák Richard ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 13.10.2020
Faktúra 0472020 toner - ŠJ MŠ 20.- s DPH 105/2020 14.10.2020 Mgr. Malák Richard ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 13.10.2020
Faktúra 20200072 športová príprava tenis 9/2020 480.- s DPH 12/2020 12/2020 13.10.2020 DuTaF Centrum , spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 13.10.2020
Faktúra RP 20127 el. inštalácia a bleskozvod MŠ CII 85 750.- s DPH 102/2020 16.10.2020 REVEL projekt s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 16.10.2020
Objednávka 102/2020 el. inštalácia a bleskozvod MŠ CII 85 750.- s DPH 07.10.2020 REVEL projekt s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 16.10.2020
Zmluva 21/2020 lyžiarsky pobyt Krahule s DPH 09.10.2020 Obecné lesy Krahule, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 19.10.2020
Faktúra 40/10/2020 oprava sietí, montáž, demontáž, materiál - ihrisko 996,58 s DPH 107/2020 20.10.2020 Katka Šport, ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.10.2020
Objednávka 107/2020 oprava sietí, montáž, demontáž, materiál - ihrisko 996,58 s DPH 09.10.2020 Katka Šport, ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.10.2020
Faktúra 2010066 potraviny ŠJ 833,40 s DPH 17/ŠJ 20.10.2020 Košík, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 21.10.2020
Faktúra 20202844 učebnice 316.- s DPH 134/2020 21.10.2020 LiberaTerra s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 21.10.2020
Faktúra 2010065 potraviny ŠJ 414,88 s DPH 17/ŠJ 20.10.2020 Košík, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 21.10.2020
Faktúra 234014971 potraviny ŠJ 2 473,72 s DPH 16/ŠJ 20.10.2020 INMEDIA spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 21.10.2020
Faktúra 234014973 potraviny ŠJ 193,71 s DPH 16/ŠJ 20.10.2020 INMEDIA spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 21.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/2610