Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 19/2020 národný projekt Pomáhajúce profesie II. 225.- s DPH 30.09.2020 intellect s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.09.2020
Faktúra 10230001 dodávka - chlieb, pečivo 25,84 s DPH 2/2023 12.01.2023 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.01.2023
Faktúra 1220220171 projektová podpora 240.- s DPH 09.01.2023 getton s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.01.2023
Faktúra 1230116426 internet doma 14.- s DPH 09.01.2023 SWAN a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.01.2023
Faktúra 22233215 Slávik Slovenska 6.- s DPH 3/2023 11.01.2023 ARES spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.01.2023
Objednávka 3/2023 Slávik Slovenska 6.- s DPH 10.01.2023 ARES spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 11.01.2023
Faktúra 10230002 dodávka - chlieb, pečivo 41,31 s DPH 1/2023 12.01.2023 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.01.2023
Objednávka 1/2023 dodávka - chlieb, pečivo 41,31 s DPH 04.01.2023 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.01.2023
Objednávka 2/2023 dodávka - chlieb, pečivo 25,84 s DPH 04.01.2023 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.01.2023
Objednávka 204/2022 stavebné práce na základe cenovej ponuky zo dňa 19.12.2022 7 212,60 s DPH 21.12.2022 Róbert Jakuš Apačstav ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 29.12.2022
Faktúra 1232200519 objednávka tlačív 127,32 s DPH 13.01.2023 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 13.01.2023
Faktúra 1/2023 pisoárový splachovací ventil 42.- s DPH 6/2023 13.01.2023 INPRA s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 13.01.2023
Objednávka 6/2023 pisoárový splachovací ventil 42.- s DPH 13.01.2023 INPRA s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 13.01.2023
Faktúra 3/2023 škola korčuľovania 1500.- s DPH 4/2023 18.01.2023 Hokejový klub Spartak Dubnica o.z. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 18.01.2023
Faktúra 99684 vzdelávanie Premena školy z vnútra 470.- s DPH 8/2023 19.01.2023 Hotel Satel ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 19.01.2023
Objednávka 8/2023 vzdelávanie Premena školy z vnútra 470.- s DPH 16.01.2023 Hotel Satel ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 19.01.2023
Faktúra 1023010618 výkon zodpovednej osoby za 1/2023 58,80 s DPH 09.01.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.01.2023
Faktúra 2022029 stavebné práce na základe cenovej ponuky zo dňa 19.12.2022 7 212,60 s DPH 204/2022 29.12.2022 Róbert Jakuš Apačstav ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 29.12.2022
Objednávka 7/2023 kancelársky papier 269,40 s DPH 11.01.2023 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 19.01.2023
Objednávka 212/2022 upratovací vozík ONEFRED 98,72 s DPH 22.12.2022 Yves a Soteco Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 27.12.2022
zobrazené záznamy: 1-20/3048