Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 19/2020 národný projekt Pomáhajúce profesie II. 225.- s DPH 30.09.2020 intellect s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.09.2020
Faktúra 20221307 Škola v prírode Prašník 2900.- s DPH 10.06.2022 Cestovná kancelária Vida s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 10.06.2022
Objednávka 116/2022 čistenie potrubia odpadovej kanalizácie 246.- s DPH 14.06.2022 EKORSS Magdaléna Horňáková ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 22.06.2022
Faktúra 2022120 čistenie potrubia odpadovej kanalizácie 246.- s DPH 116/2022 22.06.2022 EKORSS Magdaléna Horňáková ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 22.06.2022
Faktúra 2022014881 kancelársky papier 50 bal. 239,40 s DPH 114/2022 21.06.2022 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 21.06.2022
Objednávka 115/2022 učebné pomôcky 310,46 s DPH 17.06.2022 MIRA OFFICE s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.06.2022
Faktúra 1022062770 učebné pomôcky 310,46 s DPH 115/2022 20.06.2022 MIRA OFFICE s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 20.06.2022
Objednávka 110/2022 batéria drezová, redukcia, dopojenie , montáž batérie 303,96 s DPH 08.06.2022 ZŠ s MŠ Pavla Demitru ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 13.06.2022
Faktúra 85/2022 batéria drezová, redukcia, dopojenie , montáž batérie 303,96 s DPH 110/2022 13.06.2022 INPRA s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 13.06.2022
Objednávka 103/2022 športové podujatie 1.6.2022 306.- s DPH 31.05.2022 HK Spartak Dubnica nad Váhom ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 13.06.2022
Faktúra 30/2022 športové podujatie 1.6.2022 306.- s DPH 103/2022 13.06.2022 HK Spartak Dubnica nad Váhom ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 13.06.2022
Objednávka 109/2022 matematika pre prvákov - súbor 5 ks 39,60 s DPH 10.06.2022 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 10.06.2022
Faktúra 1212204195 matematika pre prvákov - súbor 5 ks 39,60 s DPH 109/2022 10.06.2022 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 10.06.2022
Objednávka 83/2022 poštové poukážky ŠJ MŠ 48.- s DPH 12.05.2022 Tlačiareň J+K , Nemšová ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača r 09.06.2022
Objednávka 111/2022 Hydra profi umývací 17 kg, 15 kg, soľ tabletovaná 243,60 s DPH 13.06.2022 AAA Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 22.06.2022
Faktúra 102022352 poštové poukážky ŠJ MŠ 48.- s DPH 83/2022 09.06.2022 Tlačiareň J+K , Nemšová ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.06.2022
Objednávka 107/2022 podlahový stojan na Tv - 2 ks 249,80 s DPH 07.06.2022 Internet Mall Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.06.2022
Faktúra 8064182602 podlahový stojan na Tv - 2 ks 249,80 s DPH 107/2022 07.06.2022 Internet Mall Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.06.2022
Objednávka 102/2022 revízia výťahov ŠJ ZŠ, MŠ 126.- s DPH 27.05.2022 Juraj Chrást ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.06.2022
Faktúra 2022034 revízia výťahov ŠJ ZŠ, MŠ 126.- s DPH 102/2022 07.06.2022 Juraj Chrást ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.06.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2610