Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 19/2020 národný projekt Pomáhajúce profesie II. 225.- s DPH 30.09.2020 intellect s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.09.2020
Objednávka 204/2022 stavebné práce na základe cenovej ponuky zo dňa 19.12.2022 7 212,60 s DPH 21.12.2022 Róbert Jakuš Apačstav ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 29.12.2022
Faktúra 412200672 skrinky do tried 2286.- s DPH 203/2022 27.12.2022 MEUBLE, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 27.12.2022
Objednávka 203/2022 skrinky do tried 2286.- s DPH 21.12.2022 MEUBLE, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 27.12.2022
Faktúra 20220866 odvoz kuchynského odpadu 10/2022 44.- s DPH 6/2017 29.12.2022 Silver Mine s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 29.12.2022
Faktúra 12200010 športová príprava tenis - 12/2022 152.- s DPH 13/2021 29.12.2022 Mgr. Daniel Koňušík - GAMA ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 29.12.2022
Faktúra 12200009 športováf príprava tenis 11/2022 352.- s DPH 13/2021 29.12.2022 Mgr. Daniel Koňušík - GAMA ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 29.12.2022
Faktúra 50/2022 Športová príprava ľadový hokej 12/2022 420.- s DPH 15/2022 29.12.2022 Hokejový klub Spartak Dubnica o.z. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 29.12.2022
Faktúra športová príprava futbal 12/2022 520.- s DPH 13/2022 29.12.2022 Akadémia Jozefa Jankecha, n.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 29.12.2022
Faktúra 2022029 stavebné práce na základe cenovej ponuky zo dňa 19.12.2022 7 212,60 s DPH 204/2022 29.12.2022 Róbert Jakuš Apačstav ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 29.12.2022
Faktúra 2301003600 kiki Biznis internet 150.- s DPH 6/2021 09.01.2023 Global Network Systems s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.01.2023
Objednávka 202/2022 Ukrajinsko - slovenská konverzácia, Ilustrovaný slovník 417.- s DPH 16.12.2022 Martinus, s.ro. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 27.12.2022
Faktúra 7123200530 elektrina 12/2022 1 954,88 s DPH 26/2022 09.01.2023 Greenlogy, a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.01.2023
Faktúra 7123200531 elektrina 12/2022 283,45 s DPH 26/2022 09.01.2023 Greenlogy, a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.01.2023
Faktúra 7123200532 elektrina 1/23 16,42 s DPH 26/2022 09.01.2023 Greenlogy, a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.01.2023
Faktúra 20221043 odvoz kuchynského odpadu 12/2022 44.- s DPH 6/2017 09.01.2023 Silver Mine s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.01.2023
Faktúra 1023010618 výkon zodpovednej osoby za 1/2023 58,80 s DPH 09.01.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.01.2023
Faktúra 1220220171 projektová podpora 240.- s DPH 09.01.2023 getton s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.01.2023
Faktúra 1230116426 internet doma 14.- s DPH 09.01.2023 SWAN a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.01.2023
Faktúra 202300114 virtuálna knižnica 12/2022 20,70 s DPH 12/2012 09.01.2023 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.01.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3048