Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 9122002194 ASC agenda komplet na rok 2023 579.- s DPH 04.07.2022 Asc Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 04.07.2022 04.07.2022
Faktúra 3100612020 platba za dodávku elektriny 498,78 s DPH 22.12.2021 Pow-en ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 22.12.2021 22.12.2021
Faktúra 132/2020 hydrant - materiál + práca 533,26 s DPH 106/2020 11.11.2020 INPRA s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 12.11.2020 11.11.2020
Faktúra 1118956831 knihy do knižnice 86,82 s DPH 111/2020 29.10.2020 Martinus, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.10.2020 29.10.2020
Faktúra 3120202314 učebnice 354,50 s DPH 110/2020 29.10.2020 Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.10.2020 29.10.2020
Faktúra 2020010010 Storno poplatok za školu v prírode 2 048,00 s DPH 29.10.2020 CK Andromeda, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditel školy 30.10.2020 30.10.2020
Objednávka 16/2023 výukový program 696.- s DPH 01.02.2023 euroDIDACTsk s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.02.2023
Faktúra 0220230010 služby za 1/2023 240.- s DPH 3/2021 08.02.2023 getton s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.02.2023
Faktúra 10230036 dodávka - chlieb, pečivo 213,37 s DPH 34/ŠJ 07.02.2023 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.02.2023
Faktúra 10230035 dodávka - chlieb, pečivo 180,33 s DPH 34/ŠJ 07.02.2023 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.02.2023
Faktúra 8322034324 telefóny 1/2023 77,39 s DPH 08.02.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.02.2023
Faktúra 20230043 odvoz kuchynského odpadu 1/2023 33.- s DPH 6/2017 09.02.2023 Silver Mine s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.02.2023
Faktúra 2023003111 pomôcky na Vv 1 087,28 s DPH 19/2023 09.02.2023 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.02.2023
Zmluva 19/2020 národný projekt Pomáhajúce profesie II. 225.- s DPH 30.09.2020 intellect s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.09.2020
Objednávka 19/2023 uč. pomôcky na Vv 1 087,28 s DPH 03.02.2023 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 08.02.2023
Faktúra 20230020 vyčistenie, odvoz a likvidácia z lapača tukov 336.- s DPH 21/2023 09.02.2023 CPB Solutions, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.02.2023
Objednávka 21/2023 vyčistenie, odvoz a likvidácia z lapača tukov 336.- s DPH 03.02.2023 CPB Solutions, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.02.2023
Faktúra 13/2023 pisoárový splachovací ventil 84.- s DPH 20/2023 09.02.2023 INPRA s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.02.2023
Objednávka 20/2023 pisoárový splachovací ventil 84.- s DPH 03.02.2023 INPRA s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.02.2023
Faktúra 2380601 prenájom rohoží 1/2023 38,98 s DPH 6/2012 09.02.2023 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 09.02.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3048