Novinky

    • !!!POZOR len do 15.2.2024!!!
     • !!!POZOR len do 15.2.2024!!!

     • !!!POZOR len do 15.2.2024!!!

      Rozhodnite, kam dáte svoje peniaze. Rozhodnite, kam dáte svoje peniaze 2% z dane príjmov pre fyzické osoby (zamestnanci)

      Vážení  rodičia, v mene občianskeho združenia "RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU PAVLA DEMITRU"  si Vás dovoľujeme osloviť o poukázanie 2% zo svojich daní na účet nášho občianskeho združenia. Peniaze získané z 2% daní budú využité na podporu vzdelávania na ZŠ s MŠ Pavla Demitru (v minulosti sa z týchto peňazí čiastočne hradila doprava na lyžiarsky kurz, plavecký výcvik, rekonštrukcia WC, nakupovali sa pomôcky, hygienické potreby a pod).

      ČO MUSÍM SPRAVIŤ:

      1. Každý zamestnanec odvádza dane, ktoré putujú do štátnej pokladnice. Jednoduchým priložením tlačiva "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb" (nájdete ho v linku pod textom) poukážete z Vašich daní 2% (ak ste boli dobrovoľník až 3%) na účet Rodičovského združenia pri našej škole. Chceli by sme Vás požiadať ako členov OZ, o aktívne vyhľadávanie priateľov, fanúšikov školy, ktorí sú ochotní jednoduchým úkonom odovzdať 2% z dane nášmu združeniu. Môže to byť napríklad kolega z práce, ktorý nie je rozhodnutý, prípadne o danej možnosti nevie. Veľakrát sa stáva, že zamestnanci si nesprávne vysvetľujú ako funguje "Darovanie 2% daní".

      2. K nemu priložíte "POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane fyzickej osoby". Toto Potvrdenie Vám vystaví každé dobré mzdové oddelenie (vo Vašej firme), na VAŠU ŽIADOSŤ, tú však musíte podať do 15.2.2024 na mzdovom oddelení.

      Tlačivá môžete odovzdať cez dieťa triednemu učiteľovi, alebo poslať poštou či doručiť osobne na príslušný daňový úrad.

       

      Všetkým  rodičom, priateľom a fanúšikom školy za ich aktivitu ďakujeme v mene našich detí a žiakov.

                                                           Predseda OZ Ing. Andrej Kuric a RŠ Mgr. Oto Bača

      vyhlasenie_dve_percenta_2024.pdf

      2_.pdf

    • 2% pre Demitrovku
     • 2% pre Demitrovku

     • vyhlasenie_dve_percenta_2024.pdf

      2_.pdf

       

      Vážení  rodičia,

      v mene občianskeho združenia "RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU PAVLA DEMITRU"  si Vás dovoľujeme osloviť o poukázanie 2% zo svojich daní na účet nášho občianskeho združenia. Peniaze získané z 2% daní budú využité na podporu vzdelávania na ZŠ s MŠ Pavla Demitru. Chceli by sme Vás požiadať ako členov OZ, o aktívne vyhľadávanie priateľov, fanúšikov školy, ktorí sú ochotní jednoduchým úkonom odovzdať 2% z dane nášmu združeniu.

      Tlačivá môžete odovzdať cez dieťa triednemu učiteľovi, alebo poslať poštou či doručiť osobne na príslušný daňový úrad.

      Z dôvodu výmeny predsedu Rady Rodičov došlo k administratívnej chybe v žiadosti o možnosť uchádzania sa o 2% z dane. Preto sme pre rok 2023 stratili možnosť prijímať 2% z dane.  Požiadali sme o pomoc našich priateľov z občianskeho združenia Hokejový klub Spartak Dubnica nad Váhom. Týmto Vás chceme veľmi pekne požiadať, aby ste svoje 2% poukázali na o.z. Hokejový klub Spartak Dubnica nad Váhom, ktoré nám na základe dohody prepošle Vaše poukázané peniaze .

      Vážení podnikatelia, chceli by sme Vás osloviť s možnosťou darovať 1% z dane právnických osôb. Túto možnosť treba vyznačiť v tlačivách pre daňové priznanie. Identifikátory nášho OZ sú v tlačive vyhlásenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. V niektorých firmách treba vypracovať projekt, na ktorý budú peniaze použité. V takomto prípade stačí osloviť RŠ, ktorý zostaví tím pre vypracovanie projektu. Podrobnosti je možné konzultovať aj osobne.

      Všetkým podnikateľom rodičom, priateľom a fanúšikom školy za ich aktivitu ďakujeme v mene našich detí a žiakov.

                                                           Predseda OZ Ing. Andrej Kuric a RŠ Mgr. Oto Bača

     • Demitrovka hľadá učiteľa "hudobnej"

     • Prioritne hud výchova v kombinácii s technikou alebo slov jazyk a lit. prípadne občianska náuka

      Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

      Základná škola s materskou školou Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom

      Informácie o pracovnom mieste

      Miesto výkonu práce

      Centrum II 87, Dubnica nad Váhom

      Aprobácia

      Hudobná výchova, Slovenský jazyk a literatúra, Technika

      Termín nástupu

      1.4.2024

      Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

      25.3.2024

      Rozsah úväzku

      100%

      Počet študentov školy

      320

      Platové podmienky

      Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

      Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny

      nie

      Požiadavky na uchádzača

      Znalosť práce s PC

      Microsoft Office, Edupage

      Vzdelanie

      Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

      Ďalšie požiadavky

      Prioritne hľadáme učiteľa hudobnej výchovy v kombinácii s predmetom technika, prípadne slovenský jazyk alebo občianska náuka. Dá sa dohodnúť aj čiastočný úväzok len samotná HUV.

      Kontaktné informácie

      Adresa školy alebo zariadenia

      Základná škola s materskou školou Pavla Demitru Centrum II 87 01841 Dubnica nad Váhom https://skolac2.edupage.org/ 0424441096

      Kontaktná osoba

      Mgr. Oto Bača+421905319213

      Detaily ponuky

      Dátum vytvorenia: 9.1.2024 15:33:30Posledná zmena: 9.1.2024 15:33:30Platná do: 1.4.2024

     • Demitrovka hľadá učiteľa na I. stupeň

     • Hľadáme učiteľa / - ku na I. stupeň - zastupovanie rodičovskej dovolenky od 15.4.2024

      Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

      Základná škola s materskou školou Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom

      Informácie o pracovnom mieste

      Miesto výkonu práce

      Centrum II 87, Dubnica nad Váhom

      Termín nástupu

      15.4.2024

      Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

      8.4.2024

      Rozsah úväzku

      100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)

      Počet študentov školy

      320

      Platové podmienky

      Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

      Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny

      nie

      Požiadavky na uchádzača

      Znalosť práce s PC

      Microsoft Office, Edupage

      Vzdelanie

      Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

      Kontaktné informácie

      Adresa školy alebo zariadenia

      Základná škola s materskou školou Pavla Demitru Centrum II 87 01841 Dubnica nad Váhomhttps://skolac2.edupage.org/0424441096,0907963515

      Kontaktná osoba

      Mgr. Oto Bača+421905319213

      Detaily ponuky

      Dátum vytvorenia: 9.1.2024 15:17:50Posledná zmena: 9.1.2024 15:17:50Platná do: 15.4.2024

     • Demitrovka hľadá EKONÓMA - EKONÓMKU

     • Hľadáme ekonóma nástup možný ihneď.

      Ekonóm/ka

      Základná škola s materskou školou Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom

      Informácie o pracovnom mieste

      Miesto výkonu práce

      Centrum II 87, Dubnica nad Váhom

      Termín nástupu

      9.1.2024

      Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

      29.2.2024

      Rozsah úväzku

      100%

      Počet študentov školy

      320

      Platové podmienky

      Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

      Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny

      nie

      Požiadavky na uchádzača

      Znalosť práce s PC

      pokročilá znalosť práce s PC- Word, Excel, Internet • ovládanie učtovného programu SRS a systému RISSAM – je výhodou

      Vzdelanie

      min. úplné stredné - ekonomické

      Ďalšie požiadavky

      Okrem tabuľkového platu ponúkame odmenu 2x ročne, flexibilný pracovný čas - po dohode môže byť časť úväzku vykonaná aj ako home office, osobný príplatok.Uchádzač bude pracovať s tvorbou a úpravou rozpočtu, viesť účtovníctvo RO v zmysle platnej ekonomickej legislatívy pre RO.Ponúkame možnosť zaučenia. V rámci sociálneho programu ponúkame príspevok na stravu nad zákonnú povinnosť, 1x ročne nákupné poukážky, možnosť umiestniť deti počas prázdnin do letného tábora alebo letnej školy za cenu nákladov, mať prednostné právo účasti na všetky akcie usporiadané školou alebo RRZ pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru. Viac info sa uchádzač dozvie na osobnom pohovore.

      Kontaktné informácie

      Adresa školy alebo zariadenia

      Základná škola s materskou školou Pavla Demitru Centrum II 8701841 Dubnica nad Váhom https://skolac2.edupage.org/0424441096

      Kontaktná osoba

      Mgr. Oto Bača+421905319213

      Detaily ponuky

      Dátum vytvorenia: 9.1.2024 14:57:57Posledná zmena: 9.1.2024 14:57:57Platná do: 7.3.2024Pracovná ponuka nezverejnená

     • Oznam žiakom dochádzajúcim do školy z m.č. Prejta

     • SAD TN oznamuje

      OZNAM

      Z prevádzkových dôvodov v termíne od 08.01.2024 dochádza k posunu spoja č.21 na linke 302430 s odchodom zo zastávky Dubnica nad Váhom, Prejta, Vystrkov  o 5 min. skôr  (7,15hod.)  v smere do Dubnice nad Váhom k ZŠ CI, ZVS,  ZŠ Pod hájom a SPŠ, Gymnáziu, ako i ku ZŠ sv. Dominika Savia.

      Odchod tohto spoja pre všetkých žiakov a študentov dochádzajúcich z Prejty do škôl nachádzajúcich sa v Dubnici nad Váhom odchádza zo zastávky   Dubnica nad Váhom, Prejta, Vystrkov o 07,15 hod.

      Z Prejty od 8.1.2024 zabezpečí návoz žiakov a študentov do škôl v Dubnici nad Váhom jeden autobus.

     • Prerušenie prevádzky MŠ počas Vianočných prázdnin

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ Pavla Demitru oznamuje rodičom detí materskej školy, že na základe súhlasu zriaďovateľa MŠ Mesta Dubnica nad Váhom bude

       

      o d   2 7. 1 2. 2 0 2 3   d o    5. 1. 2 0 2 3     p r e r u š e n á   p r e v á d z k a   M Š.

       

       Prevádzka MŠ bude obnovená 8.1.2024.

     • List Ježiškovi 2023

     • Ešte ste nestihli napísať Ježiškovi svoje želania? Príďte tak urobiť spolu s nami 12.12.2023. Potešíme Vás vystúpením a na Vianočnom trhu si možno nájdete niečo, čo Vám doma ešte chýba. Podporíte tak triedu Vašich detí. Príďte spolu s nami zažiť krásnu predvianočnú atmosféru. Tešíme sa na Vás!

     • Riaditeľské voľno 22.12.2023

     • V zmysle zákona č.245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, z dôvodu prevádzkového, personálneho a organizačného u d e ľ u j e m žiakom školy na 22.12.2023 riaditeľské voľno.


      Žiaci sú zo stravy odhlásení automaticky.

      Mgr. Oto Bača, riaditeľ školy

     • Deň Pavla Demitru

     • Na nášho patróna nezabúdame počas celého roka a každoročne mu venujeme aj športový deň. Žiaci druhého stupňa súťažili v rôznych disciplínach a tí najlepší si odniesli aj ceny. Ocenené boli ale aj deti, ktoré prekonali samé seba. No a nezabudli sme oceniť aj pani učiteľku, ktorá (aj keď nie je telocvikárka) predviedla deťom skvelý výkon vo výdrži v planku. 

     • Halloween na Demitrovke

     • Každoročne sa stretávame na konci októbra na našej škole na netradičnom karnevale. Tento rok bol opäť vydarený a deti si mali možnosť okrem karnevalu užiť veľa zábavy a zapojiť sa do rôznych súťaži, vytvárali si kreatívne drobnosti na našich dielničkach a kto sa nebál, mohol si ísť pozrieť obľúbenú strašidelnú uličku, o ktorú sa tento rok postarali žiaci 8. a 9. ročníka.

      Halloween na škole organizujú naše pani učiteľky angličtiny, keďže táto téma je časťou výuky o ráliách anglicky hovoriacih krajín. Veľká vďaka patrí ale všetkým zapojeným pedagógom za vynikájuco odvedenú prácu. Znova sme ukázali, že sme jeden tím a spolu dokážeme skvelé veci.

     • PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY počas JESENNÝCH PRÁZDNIN

     • PREVÁDZKA MŠ počas JESENNÝCH PRÁZDNIN

      30.10. a 31.10.2023

       

      Prevádzka MŠ pre prihlásené deti bude iba v budove č.85(,,malá škôlka“) a to nasledovne:

       

      Pavilón 1 (vchod od ,,Farby-laky“):

       

       1.trieda(prízemie)- deti z 1., 2., 3 a 4.triedy(deti z ,,malej“škôlky)

       2.trieda(poschodie)- deti z 5., 6., 7. a 8.triedy(deti z MŠ v ZŠ)

       

       

      Vchod od ,,Panelákov“-Pavilón 2 bude z bezpečnostných dôvodov uzamknutý.

       

      Deti, ktorých rodičia neprejavili v prieskume záujem o MŠ počas jesenných prázdnin, budú automaticky odhlásené zo stravy na tieto dni. Prevádzka MŠ v riadnom režime bude opäť od štvrtka 2.11.2023.

     • Brigáda RRZ pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru

     • V piatok sa skupina rodičov z Rady rodičovského združenia  podujala na prvú časť výstavby oplotenia školského políčka. Dielo sa podarilo. V tomto týždni by sa mala uskutočniť montáž panelov a podhrabových dosiek. Všetkým účastníkom ďakujeme.

     • POZVÁNKA NA VIANOČNÉ TRHY BUDAPEŠT 2023

     • Usporiadava Rada rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru

      Tie najnavštevovanejšie vianočné trhy v Budapešti sa nachádzajú na  Vörösmartyho námestí (Vörösmarty tér) pred známou kaviarňou a cukrárňou Gerbeaud a na námestí Szent István (Svätého Štefana), pred rovnomennou bazilikou. Námestie VörösMarty priamo v srdci Budapešti je ideálne na konanie vianočných trhov. 122 drevených stánkov ponúka kvalitné výrobky, ktoré boli schválené špeciálnou porotou zloženou z odborníkov umenia. Tradičné medové pečivo, varené víno, vôňa škorice a jedličiek dotvárajú vianočnú atmosféru. Na dvoch pódiách sa každý deň počas trvania vianočných trhov konajú rôzne hudobné, tanečné alebo iné vystúpenia.

      Zájazd na Vianočné trhy do Budapešti 09.12.2023

      Plánovaný odchod z Dubnice nad Váhom  je o 06:30 hod (od Farby-Laky). Predpokladaný príchod do Budapešti je o 10:00 hod. Program sa začína prehliadkou Námestia hrdinov a blízkeho okolia. Nasleduje presun autobusom po najdlhšej Andrášiho ulici na Hradný vrch, kde si prehliadneme vonkajšie priestory Budínskeho hradu a v rámci pešej prehliadky Hradného vrchu uvidíme Rybársku baštu či Chrám sv. Mateja, odkiaľ je krásny výhľad na Parlament. Posledným autobusovým presunom sa dostaneme práve k Parlamentu, odkiaľ si pešou prechádzkou prezrieme centrum Budapešti, ktorú ukončíme individuálnym voľnom na vianočných trhoch. Z Budapešti je plánovaný odchod v podvečerných hodinách po vzájomnej dohode.

      Cena: 29 EUR/osoba

      Cena obsahuje: dopravu autobusom Dubnica n/V – Budapešť – Dubnica n/V a presun po Budapešti v rámci prehliadky.

      Cena neobsahuje: komplexné cestovné poistenie, vstup do jednotlivých pamiatok ani stravu.

      Zájazd sa uskutoční pri minimálnom počte účastníkov 40. Pedagogický dozor sa nezabezpečuje, zúčastniť sa môžu deti a ich rodinný príslušníci. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom triedneho dôverníka. Rezervácia je potvrdená až po uhradení celej sumy. Platbu triednemu dôverníkovi môžete odovzdať priamo alebo prostredníctvom triedneho učiteľa. Pri väčšom záujme rozhoduje poradie pri platení do naplnenia kapacity. Prednosť budú mať členovia, ktorý odpracovali v prospech školy 4 a viac hodín!

      POZOR každé dieťa do 15 rokov potrebuje vlastný PLATNÝ cestovný pas!!!!!

     • VYDÁVANIE ŠEKOV v MŠ na šk.rok 2023/24

     • Oznamujeme rodičom detí materskej školy, že šeky na stravné a informácie k platbe za školné pre deti celej materskej školy (teda aj deti , ktoré navštevujú MŠ v ZŠ-5.-8.trieda) sa budú vydávať od utorka 22.8.2023 v čase od 8:00-15:00hod. v budove materskej školy (Centrum II 85)- časti kuchyňa- vchod od parkoviska u pani Novosadovej.

      Šeky si môžu vyzdvihnúť aj rodičia detí, ktore sú prijaté do MŠ od 1.9.2023.

     • PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN 2023

     • Prevádzka MŠ bude počas celého obdobia letných prázdnin zabezpečená pre prihlásené deti iba v budove č.85- t.j. ,,malá škôlka". Orientujte sa podľa rozpisu rozdelenia skupín v jednotlivých týždňoch.

      V prípade potreby odhlasovania detí zo stravy môžete využiť t.č.:042/442 11 37.

       

       

      PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

       3.7.-7.7.2023

       

      Prevádzka v MŠ bude pre prihlásené deti iba v budove č.85(malá škôlka):

      PAVILÓN 1:  1.trieda (prízemie) - deti z 1. a 4. triedy

                            2. trieda (poschodie) - deti zo 2. a 3.triedy

       

      PAVILÓN 2:  4.trieda (prízemie) – deti z 5., 6, 7. a 8.triedy

       

       

      PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

       31.7.2023-4.8.2023

       

      Prevádzka v MŠ bude pre prihlásené deti iba v budove č.85(malá škôlka):

       

      PAVILÓN 1 (vchod od ,,Farby-laky“):       

      1.trieda (prízemie):  deti z 1.,2. a 3.triedy

      2. trieda (poschodie): deti zo 4.,6.,7. a 8.triedy

       

      PAVILÓN 2 (vchod od,,Paneláku“):

      3. trieda (poschodie):  deti z MŠ Pod hájom  a deti z MŠ El.pr. C I 29

      4.trieda (prízemie):     deti z MŠ C II 72(Rozptyl) a deti z MŠ C I 32

       

       

       

      PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

       21.8.-31.8.2023

       

      Prevádzka v MŠ bude pre prihlásené deti iba v budove č.85(malá škôlka):

       

      PAVILÓN 2 (vchod od,,Paneláku“)::  1.trieda (prízemie) - deti z 1. a 4. triedy

                                                                  2. trieda (poschodie) - deti zo 2. a 3.triedy

       

      PAVILÓN 2 (vchod od,,Paneláku“):     3.trieda (poschodie) – deti z 5., 6, 7. a 8.triedy

                                                                   4 .trieda (prízemie) – deti z MŠ C I 32

       

       

       

       

     • Stolnotenisový turnaj firiem

     • Charitatívna akcia

      Dňa 14.4.2023 sa konal v našej telocvični stolnotenisový turnaj, ktorý mal prívlastok charitatívny. Výnos zo zbierky bol v celkovej hodnote 1400€. Ďakujeme všetkým firmám, ktoré podporili charitatívnu zbierku. 

     • DEŇ RODINY V MATERSKEJ ŠKOLE

     • Deň rodiny v materskej škole

      V piatok 19.5.2023 si kolektív zamestnnacov materskej školy pripravili pre deti a ich rodiny netradičnú oslavu Dňa rodiny. Materská škola sa premenila na krajinu rozprávok, kde deti čakali rozprávkové bytosti, ich rozprávkové príbehy a rôzne úlohy...

      Po návšteve rozprávok ako Medovníkový domček, Malá morská víla, Neporiadnej princeznej, či Snehulienke deti vonku čakalo množstvo prekvapení ako maľovanie na tvár, minitvorivé dielničky, skákací hrad, zapletanie vrkôčikov... Záverečou bodkou za slávnostným popoludním bol koncert detskej skupiny MalinyJam, ktorí nám priniesli skvelú zábavu a spríjemnili čarovné rozprávkové popoludnie.

       

      Ďakujeme Rade rodičov za spoluprácu a finančnú podporu a aj ostatným rodičom, ktorí sa zapojili do príprav podujatia.