Novinky

     • Malá veľká tenistka

     • Charlotte Prekopp

      Aj medzi prvákmi nám už vychádza športová hviezdička Charlotte Prekopp, ktorá vo svojej vekovej kategórii do 8 rokov odohrala viacero tenisových turnajov a vyhrala niekoľko pohárov a medailí. Úspechy dosiahla aj na turnajoch v ČR, kde hráva sútaže do 9 rokov.

     • PREVÁDZKA MŠ POČAS JARNÝCH PRÁZDNIN od 27.2.2023 do 3.3.2023

     •  

       

      Prevádzka v MŠ počas ,,JARNÝCH PRÁZDNIN“ pre prihlásené deti bude zabezpečená iba v BUDOVE č.85(,,malá škôlka“) v Pavilóne 1(vchod od ,,Farby-laky“) to nasledovne:

       

       

      Pavilón 1(vchod od ,,Farby-laky“):

       

      V 1.triede (prízemie) budú deti z 1. až 4.triedy

      V 2. triede (poschodie) budú deti z 5.až 8. triedy.

       

      Pavilón 2(vchod od panelákov) bude uzamknutý.

     • Oznámenie od spoločnosti RAJO

     • V texte uvádzame stanovisko spol RAJO k pozastaveniu dodávania mlieka

       

                                                                                                                                                                    14.2.2023

       

                                   Vážené vedenie školy,

      Vážení rodičia,

       

      dlhodobou stratégiou spoločnosti RAJO v rámci Školského programu je sprostredkovať čo najväčšiemu počtu žiakov dotované mliečne produkty prostredníctvom siete škôl na Slovensku.

       

      Preto je nám ľúto, že vám musíme oznámiť, že pre neočakávane vysoký záujem škôl a žiakov zapojených do Školského programu o dotované RAJO mliečne  produkty došlo aktuálne k vyčerpaniu štátnych a európskych prostriedkov pomoci na zabezpečenie bezplatnej dodávky do školských zariadení pridelených našej spoločnosti.

       

      I napriek tomu, že vzniknutú situáciu intenzívne riešime s kompetentnými organizáciami, musíme, žiaľ, momentálne pozastaviť predaj našich mliečnych výrobkov do školských zariadení za dotované ceny.

       

      O aktuálnej situácií Vás budeme priebežne informovať.

       

      Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie.

       

       

       

       

        Team školské mlieko

                RAJO s.r.o.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • POZOR, VYUŽITE PRĹEŽITOSŤ MÁTE UŽ LEN 6 DNÍ

     • podarujte 2% svojich daní.

      Každý rodič v ZŠ s MŠ Pavla Demitru je členom občianskeho združenia RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica. Dvoje 2% daní, ktoré inak putujú do štátneho rozpočtu, môžete darovať svojmu dieťaťu, ktoré je žiakom našej školy. Takto získané peniaze sa využívajú na čiastočnú úhradu nákladov napr. na dopravu žiakov na lyžiarsky kurz alebo školu v prírode, nakupujú sa pomôcky, na odmeny za súťaže a pod.

      AKO NA TO? JE TO JEDNODUCHÉ:

      1. Tlačivo "VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" si vyplníte, prípadne Vám ho vyplní každá dobrá mzdárka vo Vašej firme. Tlačivo nájdete v linku pod textom.  Nezabudnite na Váš podpis.

      2. K tomuto Vyhláseniu Vám mzdové (PaM) oddelenie vo Vašej firme vystaví "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti".

      3. Obe tlačivá odošlite na daňový úrad prisluchajúci miestu bydliska, prípadne odovzdajte triednemu učiteľovi alebo na sekretariáte školy najnekôr do 30.3.2023 oni ho odovzdajú za Vás.

      4. Pozor! o vystavenie potvrdenia z bodu 2. treba POŽIADAŤ na Vašom mzdovom (PaM) oddelení najneskôr do 15.2.2023. Ak ste už žiadosť podali resp. podpísali a nepožiadali, požiadajte o doplnenie a v žiadosti uvediete, že chcete darovať 2% z Vašich daní.

      Ako ešte môžete pomôcť?

      1. Oslovte kolegov, priateľov, rodinných príslušníkov, ktorí 2% z dane nedaroval a ponúknite mu možnosť darovať ho nášmu o.z. Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom. Môžete im priniesť aj tlačivo "Vyhlásenie" z bodu 1.

      2. Môžete osloviť aj majiteľa firmy, pretože právnické osoby môžu darovať 1% z dane. Firma obyčajne pozná postup. V niektorých firmách žiadajú na výšku 1% z ich daní projekt. V takom prípade kontaktujte riaditeľa školy, ktorý zabezpečí vypracovanie projektu. Ďakujeme za spoluprácu, Ing. Andrej Kuric predseda o.z. Rodičovské Združenie pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica n/V, Mgr. Oto Bača riaditeľ školy.

       

       

     • Demitrovci hrajú divadlo

     • alebo Snehulienka a 7 trpaslíkov 

      Naši štvrtáci, triednej učiteľky Mgr. Čiernikovej a Mgr. Brnákovej, si v ŠKD pod vedením p. vychovávateľky Mgr. Zuzky Kaprálikovej nacvičili divadielko s názvom Snehulienka a 7 trpaslíkov. Scenár si deti prispôsobili na svoje podmienky samy, pridali aj hudobný doprovod na husliach. Divadielko následne odohrali pre žiakov školy a deti z MŠ. Dve predstavenia odohrali aj pre našich seniorov v zariadení sociálnych služieb  Dubina. 

      Na deti sa prišla pozrieť aj TV Považie a urobila o našich divadelníkoch reportáž.

      Na záver mali deti posedenie, ktoré sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore Rady rodičovského združenia a  p. riaditeľa Mgr. Baču.

      Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave predstavení a našim skvelým divákom.