Novinky

     • Prevádzka materskej školy dňa 18.11.2022

     • Prevádzka materskej školy dňa 18.11.2022  na základe prieskumu medzi zákonnými zástupcami detí bude v obmedzenom režime, to znamená- prihlásené deti budú iba v 1.triede (trieda na prízemí) v budove č. 85 v Pavilóne 1- vchod od ,,Farby-laky“.

       

      Vchod ,,od paneláku“ bude uzamknutý.

     • Riaditeľské voľno 7.11.2022

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že v pondelok 7.11.2022 budú mať žiaci základnej školy riaditeľské voľno, nakoľko budú v škole prebiehať oslavy 40.výročia jej založenia.

      Riaditeľské voľno sa netýka žiakov 5. ročníka, ktorí sa zúčastňujú plaveckého výcviku (počas doby plaveckého výcviku) a tiež žiakov, ktorí sú začlenení do slávnostného programu.