• Začiatok prevádzky MŠ v šk.roku 2022/2023

     • Oznamujeme rodičom detí navštevujúce MŠ, že riadna prevádzka MŠ v školskom roku 2022/2023 začína 5.9.2022. Zoznamy detí a ich zaradenie do tried budú zverejnené v prvý deň prevádzky.

      V MŠ v budove školy, prosíme, používajte do ukončenia stavebných prác vchod od obchodného domu ,,Dubničanka".

    • Otvorenie šk.r. 2022/23
     • Otvorenie šk.r. 2022/23

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      pozývame Vás na slávnostné otvorenie školského roka 2022/23. Uskutoční sa na Dutafe, 5.9.2022 o 9:00. V prípade nepriaznivého počasia bude prebiehať v triedach - prostredníctvom školského rozhlasu.

      Oznam pre prvákov a ich rodičov: Po slávnostnom otvorení šk.r. 2022/23 pôjdu deti 1.roč. a ich rodičia do školy, kde im pani učiteľky dajú potrebné informácie. Nezabudnite si doniesť aj školskú tašku. Tešíme sa na Vás.

    • Oznam pre stravníkov na šk.r. 2022/23
     • Oznam pre stravníkov na šk.r. 2022/23

     • Školská jedáleň oznamuje stravníkom, že ak majú záujem stravovať sa v školskej jedálni v školskom roku 2022/23, je potrebné vyplniť prihlášku, ktorú nájdete v časti O škole/dokumenty/tlačivá:

      https://skolac2.edupage.org/a/dokumenty--tlaciva

      Prihláška platí pre všetkých žiakov ZŠ, vrátane prvákov. Prihlášku je potrebné vytlačiť a doniesť do 31.8.2022 vedúcej jedálne ZŠ (vchod zozadu od ihriska), alebo si môžete tlačivo prísť vyzdvihnúť k vedúcej jedálne.

     • VYDÁVANIE ŠEKOV PRE DETI Z MŠ na šk. rok 2022/2023

     • Oznamujeme rodičom detí materskej školy, že šeky na stravné a školné na šk.rok 2022/2023 pre deti  materskej školy (všetky deti, teda aj deti, ktoré navštevujú MŠ v budove ZŠ-5.-8.trieda) sa budú vydávať

      od pondelka 22.8.2022 v čase od 6:30-14:30hod.

      v budove materskej školy- v časti kuchyňa- vchod od parkoviska u pani Novosadovej.