Novinky

    • Máme prvý školský blog - DEMIBLOG :)
     • Máme prvý školský blog - DEMIBLOG :)

     •  DEMIBLOG je na svete ! 

       V školskom roku 2021/2022 sa otvoril v našej Demitrovke redakčný krúžok, prostredníctvom ktorého sa naši žiaci môžu dozvedieť veľa vecí, osvojiť či zopakovať si rôzne vedomosti z rôznorodých oblastí vzdelávania . Samozrejme, tento blog nie je len o tom! Viac sa dočítaš v článku :) 

       
    • LEAF - Premena školy zvnútra :)
     • LEAF - Premena školy zvnútra :)

     • Na konci týždňa sme absolvovali školenie učiteľov v programe LEAF  "Premena školy zvnútra" pod vedením mentorov Vierka Lasáková a David Králik. Cieľom je priniesť Vašim deťom zlepšenú kvalitu vyučovania,  lepsiu klímu na hodinách, ktorá je  prevenciou pred patologickými javmi, akými sú napríklad šikanovanie.
     • Nástup žiakov do školy od 10.1.2022

     • Podľa školského COVID semaforu

      Žiaci nastúpia do školy podľa pravidiel školského Covid semaforu. (Opatrenia sú rovnaké ako pred prerušním vyučovania pred prázdninami)

      Čo treba splniť pred nástupom:

      - každý žiak musí mať 2 ks rúška

      - rúško sa nosí aj v triede

      - vyplniť na EDUPAGE bezpríznakovosť žiaka (prípadne priniesť a odovzdať TU tlačenú podobu)

      - informujte svojho triedeho učiteľa o výnimke z karantény (očkovanie dieťaťa alebo prekonanie  dieťaťa COVID 19)

      - ak ste si požiadali o Ag samotesty, otestujte svoje dieťa a informujte o výsledku prostredníctvom EDUPAGE pred nástupom žiaka do školy