Novinky

    • Deň Pavla Demitru
     • Deň Pavla Demitru

     • Počas Dňa Pavla Demitru, 29.11.2021, kedy by náš Paľko Demitra oslávil 47. narodeniny, sme, aj keď v obmedzenom režime, športovali. Čakal nás zaujímavý biatlon a vyučovanie bolo prispôsobené práve tomuto dňu. Viac v článku. 
     • Peter Šťastný na "Demitrovku" nazabudol

     • Nová kniha SUPER SLOVÁCI/SUPER SLOVAKS

      Dňa 18.11. 2021 dorazil do našej školy balík. Po otvorení, sme v ňom našli 20 ks kníh s názvom SUPER SLOVÁCI / SUPER SLOVAKS. Autormi kníh sú Zuzana Palovic, Gabriela Bereghazyova, David Keys. Kniha vyšla v nakladateľstve GLOBAL SLOVAKIA v spolupráci s vydavateľstvo EZOPO v roku 2021. V knihe nájdete príbehy 50 osobností Slovenska v slovenskej aj anglickej mutácii. Zastúpené sú historické osobnosti, vedci ,politici, umelci aj športovci. 15 kníh nájdete v našej školskej knižnici a ďalšie čakajú ako odmena talentovaným žiakom. Knihy budú využívať na hodinách vlastivedy, fyziky, dejepisu aj anglického jazyka. Publikácia je ilustrovaná maľbou, ukážky sú v galérii. Ďakujeme za tento dar, Peter Šťastný!

                                                                                                                                riaditeľ školy Mgr. Oto Bača