Navigácia

Dokumenty / tlačivá

tlačivá na stiahnutie

Tu nájdete rôzne tlačivá pre zamestnancov a pre zákonných zástupcov, ktoré si môžete v prípade potreby stiahnuť a vyplniť.

Pre zamestnancov:

Žiadosť o čerpanie dovolenky: RD.pdf

Žiadosť o čerpanie náhradného voľna: NV.pdf

Žiadosť o pracovné voľno (napríklad návšteva lekára): LV.pdf

Žiadosť o pracovné voľno podľa §141 ods.3, písmeno c. zákonníka práce: Ziadost_o_pracovne_volno.docx

 

Pre zákonných zátupcov ZŠ:

Ak k nám chcete prihlásiť / prehlásiť dieťa z inej školy, vyplňte prosím nasledovné dokumenty:

                 POZOR - pre zápis do 1. ročníka je osobitná prihláška v časti "elektronická prihláška" a bude sprístupnená len v                           dňoch zápisu - apríl 2022

 

Žiadosť o osobitnú formu plnenia školskej dochádzky v zahraničí: Ziadost_o_OVP.pdf

 

Žiadosť o individuálny učebný plán pre športovcov: ziadost_o_individualny_ucebny_plan_-_sportovci.pdf

 

Zápisný lístok na stravovanie v šk.r. 2021/22: novy_zapisny_listok.odt

 

Školský vzdelávací program 2021/22: SkVP_2021_22.docx

 

Pre zákonných zátupcov MŠ:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ: ZIADOST_DO_MS.doc

Lekárske potvrdenie dieťaťa(príloha k elektronickej prihláške): LEKaRSKE_POTVRDENIE_O_ZS_k_ziadosti_do_MS.docx

Žiadosť o predĺženie povinného predprimárneho vzdelávania Ziadost_o_pokracovanie_plnenia_povinneho_predprimarneho_vzdelavania.docx

Informovaný súhlas rodiča o predĺžení povinného predprimárneho vzdelávania Informovany_suhlas_o_pokracovani_povinneho_predprimarneho_vzdelavania_v_materskej_skole.docx

Plán individuálneho vzdelávania

Žiadosť rodiča o individuálne vzdelávanie   Ziadost_o_IPPPV.docx

Žiadosť rodiča o individuálne vzdelávanie zo zdravotných dôvodov  Ziadost_o_IPPPV_zo_zdravotnych_dovodov.docx

Žiadosť o ukončenie predprimárneho vzdelávania  Ukoncenie_dochadzky_do_MS.docx

Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ  Ziadost_oprerusenie_dochadzky.docx

 

Voľby do RŠ 2021-2025

 

Súhlas s kandidatúrou rodiča Suhlas_kandidata_rodica_2021.docx

Vzdanie sa kandidatúry Vzdanie_sa_kandidatury_-_ped_zamestnanec.docx

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
    Centrum II č.87, 018 41
  • +421910943924

Fotogaléria