Navigácia

Zoznam tried › Trieda 8.B

Zoznamy žiakov: MS1MS2MS3MS4MS5MS6MS7MS81.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Eugénia Čellárová
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Adriana Antalová
2    Lucia Balážová
4    Sofia Baumgartner
7    Michaela Chudová
8    Jakub Kopilec
9    Tamara Kramlíková
11    Zuzana Slaninková
13    Tomáš Šedík
15    Jakub Turza
16    Veronika Vangelová
18    Juraj Krátky
20    Šimon Ďurovec
21    Ronald Štefanec
22    Martin Szabo
24    Dušan Kopačka
25    Oliver Kapko
26    Adrián Počiatek
27    Ján Kohout

© aScAgenda 2022.0.1289 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.09.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
    Centrum II č.87, 018 41
  • +421910943924

Fotogaléria