Navigácia

Zoznam tried › Trieda MS5

Zoznamy žiakov: MS1MS2MS3MS4MS5MS6MS7MS81.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Lucia Pilátová
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 9
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Šimon Barcík
2    Eliška Breznická
3    Adrian Duhár
4    Adam Gombár
5    Samuel Hála
6    Mathias Husár
7    Ema Kušnierová
8    Adam Letko
9    Ondrej Melicher
10    Mia Chymová
11    Dávid Michal
12    Alexander Pagáč
13    Radoslav Rajec
13    Zara Samuhel
15    Adrian Šepták
16    Vanesa Šošovičková
17    Karin Šukalová
18    Laura Vangelová
19    Liliana Vasovčáková
20    Natália Vlasáková

© aScAgenda 2022.0.1289 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.09.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
    Centrum II č.87, 018 41
  • +421910943924

Fotogaléria