Navigácia

Zoznam tried › Trieda MS4

Zoznamy žiakov: MS1MS2MS3MS4MS5MS6MS7MS81.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Anna Blahová
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 9
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Hanka Batková
2    Barbora Belianová
3    Nina Budayová
4    Nikola Cíchová
5    Dominik Dobiaš
6    Lukáš Hošták
7    Tomáš Kiška
8    Timea Kocianová
9    Hana Koníčková
10    Marek Kôpka
11    Lea Kôpková
12    Jakub Ladecký
13    Marián Mizerák
14    Vivien Pihíková
15    Alfréd Pšenák
16    Jakub Sekerka
17    Ema Steinerová
18    Teo Svorada
19    Patrik Šagát
20    Filip Tomčány
21    Juraj Zbranek

© aScAgenda 2022.0.1289 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.09.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
    Centrum II č.87, 018 41
  • +421910943924

Fotogaléria