Navigácia

Zoznam tried › Trieda 1.B

Zoznamy žiakov: MS1MS2MS3MS4MS5MS6MS7MS81.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Iveta Badžgoňová
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Tobias Behanec
2    Linda Boďová
3    Matej Bublavý
4    Nella Cicková
5    Nina Hlatká
6    Terézia Holecová
7    Viktória Holecová
8    Jakub Hrehor
9    Vanessa Chovancová
10    Bianca Jurčiová
11    Matej Košinár
12    Simon Košinár
13    Andy Kuric
14    Peter Mahďar
15    Rebeka Maňáková
16    Mathias Pieron
17    Jakub Rehák
18    Samo Samuhel
19    Dávid Smutek
21    Tamara Štolunová
22    Timea Várošová

© aScAgenda 2022.0.1289 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.09.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
    Centrum II č.87, 018 41
  • +421910943924

Fotogaléria