Navigácia

Zoznam tried › Trieda 3.A

Zoznamy žiakov: MS1MS2MS3MS4MS5MS6MS7MS81.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Kristína Galová
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Tomáš Belanský
3    Leonard Decky
4    Patrik Hladký
5    Zara Jurči
6    Martin Kalafút
7    Adam Komorovský
8    Liliana Mašlejová
9    Martin Mádr
10    Marián Perďoch
12    Diana Psotová
13    Simona Púčková
14    Isabella Mária Rusňáková
15    Ladislav Staňo
16    Marko Škvaro
17    Elizabeth Tholtová
18    Adela Vojtechová
19    Lucas Zapotoka

© aScAgenda 2022.0.1289 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.09.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
    Centrum II č.87, 018 41
  • +421910943924

Fotogaléria