Navigácia

Zoznam tried › Trieda 4.A

Zoznamy žiakov: MS1MS2MS3MS4MS5MS6MS7MS81.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Vlasta Prajová
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Matthew Jaroslav Bednárik Giblin
2    Nikola Blašková
3    Diana Didiová
5    Linda Gallová
6    Tomáš Hudák
7    Martina Kolarovičová
9    Timea Margušová
10    Jakub Matrtaj
11    Alex Ondrejec
12    Alexej Schvandtner
13    Sebastián Stehlík
14    Sára Strháková
15    Natália Šebová
16    Jaroslav Ševčík
17    Simona Šiková
19    Adam Škola
20    Kristián Thier
23    Matej Čermák
24    Dominika Čorbaiová
25    Filip Prievozník

© aScAgenda 2022.0.1289 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.09.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
    Centrum II č.87, 018 41
  • +421910943924

Fotogaléria