Navigácia

Zoznam tried › Trieda 5.B

Zoznamy žiakov: MS1MS2MS3MS4MS5MS6MS7MS81.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Rebeka Gáliková
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Daniel Belás
2    Eliška Budjačová
3    Ján Cyprian
4    Matej Dorička
5    Sebastian Gonda
6    Zara Gračková
7    Dominika Hlavnová
8    Sarah Kovacsová
9    David Klobučník
10    Radoslav Klobučník
11    Olívia Maláková
13    Olívia Ovčačíková
15    Adam Repka
16    Sara Antalová
17    Vladimir Vladimirov
18    Andrej Vyhňár
19    Natália Červeňanská
21    Samuel Ďuriga
23    Lukáš Košarišťan
24    Adrián Kozempel
27    Barbora Žáčiková
28    Jakub Čorbai
29    Sebastián Floriš
30    Michaela Habánková
31    Artem Yushchenko

© aScAgenda 2022.0.1289 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.09.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
    Centrum II č.87, 018 41
  • +421910943924

Fotogaléria