• Dnes je
  Piatok 7. 10. 2022
  • október 2022
    • 10
    • Po
    • Plavecký výcvik
     3.A
    • 10.-11. 10.
     3-5
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 10
    • Po
    • Plavecký výcvik
     3.B
    • 10.-11. 10.
     1-3
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 10
    • Po
    • Ranný kruh
     5.A
    • 10. 10.
     1
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 10
    • Po
    • Ranný kruh
     6.A
    • 10. 10.
     1
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 10
    • Po
    • Ranný kruh
     6.B
    • 10. 10.
     1
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 07
    • Pi
    • Účelové cvičenia
     5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B
    • 7. 10.
     1-5
    • Školská udalosť
    • 07
    • Pi
    • Didaktické hry
     1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B
    • 7. 10.
     1-4
    • Školská udalosť
    • 06
    • Št
    • Didaktické hry - teória
     1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B
    • 6. 10.
     1-3
    • Školská udalosť